God vård i livets slutskede

Varje år avlider mellan 90 000 och 100 000 personer i Sverige, och de flesta behöver palliativ vård (vård i livets slutskede) före döden.

Tillgången till vård i livets slutskede är dock ojämlik över landet. Som stöd i att förbättra den palliativa vården används Svenska palliativ registret.

Syftet med registret är förbättra vården och omsorgen i livets slut oavsett den enskildes diagnos och vem som utför vården.