God läkemedelsbehandling för äldre

Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren.

En allvarlig och tydlig konsekvens av  ökningen är att närmare 30 procent av akuta inläggningar av äldre på sjukhus har koppling till läkemedelsrelaterade problem.

 

För att förbättra äldres läkemedelsbehandling ska en minskad eller adekvat användning ske av följande;

  • Olämpliga läkemedel
  • Läkemedel mot psykos
  • Antiinflammatoriska läkemedel