Välfärd, socialtjänst, hälso- och sjukvård

Vi arbetar med samordning och intressebevakning av frågor som länets kommuner själva lyfter fram som särskilt viktiga. Vi tar också initiativ till gemensamma utrednings- och utvecklingsprojekt.

Regionförbundet arbetar med samordning och intressebevakning av frågor som länets kommuner själva lyfter fram som särskilt viktiga. Vi tar också initiativ till gemensamma utrednings- och utvecklingsprojekt.

Arbetet innebär ansvar för ett antal nätverk för chefer och ledare inom kommunernas omsorg och vård. Det handlar också om att tillsammans med kommunerna diskutera fram lösningar i frågor där landstinget är med- eller motpart, exempelvis inom vård- och omsorgsområdet.

Vi bistår kommunerna med information och kunskap om ny eller förändrad lagstiftning. Genom sakkunniga från kommunerna och landstinget deltar vi också i utrednings- och arbetsgrupper på både nationell och regional nivå.

Vi arbetar bland annat med forsknings- och kunskapsutveckling inom individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorg. 

Kunskapsutveckling

I länet pågår också ett utvecklingsarbete inom områdena äldre, eHälsa, funktionsnedsättning, missbruk och beroende, psykisk hälsa samt sociala barn- och ungdomsvården.

Utöver dessa områden finns det också arbetsgrupper för länsgemensamma frågor avseende habilitering/rehabilitering och kring frågor som handlar om informationsöverföring.

En länsgemensam ledningsgrupp som består av social- och omsorgschefer, representanter från regionförbundets ledning, landstingets ledningsstab samt landstingets förvaltningschefer inom hälso- och sjukvård, primärvård och psykiatri har bildats.

Målet är att modellen för samverkan långsiktigt ska försörja regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd och stimulera till goda insatser som kan ge förbättringar för patienter och brukare samt att utveckla arbetssätt.