Om Lupparbetet

Regionförbundet samordnar

Lupp genomförs gemensamt i länet med Regionförbundet som samordnare. Unga svarar på frågor om familjen, skolan, fritiden, trygghet, politik, inflytande och framtiden. Lupp ger kommunerna kunskap om hur unga har det och hur de ser på sin situation.

Denna kunskap kan sedan ligga till grund när politiska beslut som rör ungdomar ska fattas i kommunen. Lupp görs i mer än hälften av alla kommuner i Sverige, vilket ger ett nationellt jämförelsematerial. Undersökningen tas fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Enkäten gjordes första gången gemensamt 2009 och sedan 2012 och nu 2015.