Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Hösten 2015 genomfödes Lupp-enkäten för tredje gången gemensamt i Kalmar län. Enkäten är en totalundersökning bland länets åttondeklassare och eleverna i årskurs 2 på gymnasiet.

Ungdomarna har svarat på frågor om sin levnadssituation och resultatet av enkäten lägger grunden för de ungdomspolitiska satsningar som görs regionalt. Resultatet har analyserats av Linnéuniversitetet.

Här hittar du en sammanställning av resultatet ("Regionrapport"), enkätfrågorna och samtliga kommuners resultat.