Samverkan leder till arbete

Ett projekt som ska göra att fler hittar till jobb, studier eller kommer närmare arbetsmarknaden.

I november 2017 beviljades regionförbundet i Kalmar län 13, 4 miljoner kronor från ESF för projektet Samverkan leder till arbete. I projektet ska vi också arbeta för att skapa strategisk samverkan mellan aktörer som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, utbildning och kompetensförsörjning.

Målsättningen är att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på sikt ska börja arbeta eller utbilda sig. I projektet ingår också ett fördjupat samarbete med länets företag för att öka möjligheterna till exempelvis praktik.
 
Regionförbundet i Kalmar län är projektägare och övriga aktörer är Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, Landstinget i Kalmar län och Företagarna samt 8 av länets kommuner; Västerviks kommun, Oskarshamns kommun, Högsby Kommun, Mönsterås Kommun, Mörbylånga kommun, Torsås kommun, Emmaboda Kommun och Nybro kommun. 
 
Projektet pågår i tre år till och med november 2020 och just nu befinner sig projektet i analys och planeringsfas. Vi håller nu på att skapa en bild av nuläge, utmaningar och behov hos projektets aktörer för att kunna göra rätt prioriteringar av de aktiviteter som ska genomföras i projektet.