Bra interkulturellt bemötande för "blåljuspersonal"

Grundutbildning. Syftet med denna utbildning är att öka din kulturförståelse och kompetens i att hantera situationer i krisläge/vid olyckshändelser, där kulturella skillnader spelar stor roll.

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och detta speglar också inom sjukvården där kulturmöten är en del av vardagen. För att vården ska fungera optimalt krävs det ökade kunskaper om olika kulturer och en förförståelse för hur invandrare ser på både vården och "blåljuspersonal".

Ur innehållet

  • Vad är kultur och vad betyder kulturen för vår kommunikation?
  • Vad karaktäriserar det kulturella bagaget många nyanlända har med sig?
  • Kulturella variationer i synen på genus, sorg/död, smärta, sjukdomar och dess orsak, behandling och rehabilitering.
  • Kulturmötet: Vilka kulturella skillnader gör en skillnad - när man möter vård/"blåljuspersonal" i en krissituation i Sverige?
  • Vad ställer till trassel och vad skapar ett bra och tryggt bemötande i ett kulturmöte?
  • Hur kan vi möta patienter från andra kulturer med bättre förförståelse och nyfikenhet inför det främmande?
  • Konkreta tips och råd på hur du hanterar besvärliga situationer och vänder dem till något positivt.

Formatet är föreläsningar supplerat med erfarenhetsutbyte och reflektionsövningar. Två föreläsare med olika expertområden.

Medverkande

Yael Tågerud. Master i yrkeskunnande och teknologi, utvecklingskonsult, Linnéuniversitetet. Adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning på interkulturell kommunikation.
Anna Melle är en uppskattad föreläsare med bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället. Anna är utbildad gymnasielärare och har 40 års erfarenhet av att arbeta med integration i olika former. www.annamelle.com

Tid och plats

Onsdag 7 mars 2018 -Inställd
Torsdag 8 mars 2018 - Calmar Stadshotell, Stortorget 14, Kalmar (anmälan stängd)
Onsdag 21 mars 2018 - Calmar Stadshotell, Stortorget 14, Kalmar (anmälan stängd)
Torsdag 22 mars 2018 - Gränsö slott, Västervik (anmälan stängd)

Tiden för utbildningen är 9:00 - 16:00, samtliga dagar. Registrering öppnar 8:30.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Allmän information

Fika och lunch ingår, det är därför väldigt viktigt att du anger eventuella allergier eller behov av specialkost i samband med anmälan. Utbildningen är avgiftsfri eftersom den finansieras av Europeiska socialfonden och aktörerna i Vi blir fler - IKO i Kalmar län.