Kurser

 • FRYSHUSET I KALMAR LÄN

  • Expert i integration, bemötande och samverkan - 7,5 HP vid universitet/högskola

   HT 18

   Denna utbildning vänder sig till personer som har jobbat länge inom integrationsområdet och vill ha tillfälle att uppgradera och systematisera sin kunskap med forskningsbaserad teori och metoder, samt uppnå formell kompetens inom yrkesområdet integration.

  • Utbildning av utbildare: Interkulturell konflikthantering genom dialog

   19 februari 2018

   Fördjupningsutbildning med syftet att deltagarna utvecklar interkulturell kompetens kopplad med kompetenser i konflikthantering och empatisk kommunikation, till en nivå och på ett sätt, så att de kan själv kan hålla i utbildningar i ämnet.

  • Ledarskap: Att leda i mångfald och förändring

   11 april - 3 maj 2018

   1,5-dagsutbildning med syftet att vidareutveckla ditt ledarskap genom en ökad interkulturell kompetens. Målet är att stärka dig i din ledarroll, när det gäller att leda i mångfald och förändring och att understödja ett bra bemötande i kulturmöten.

  • Facilitering av effektiva möten

   4-5 september 2018

   Syftet med denna utbildning är att förbättra din förmåga att skapa och facilitera effektiva möten med ett kreativt klimat, där deltagarna bidrar och känner ansvar för resultatet.

 • KALMAR KOMMUN

 • KALMAR LÄNS MUSEUM

  • Expert i integration, bemötande och samverkan - 7,5 HP vid universitet/högskola

   HT 18

   Denna utbildning vänder sig till personer som har jobbat länge inom integrationsområdet och vill ha tillfälle att uppgradera och systematisera sin kunskap med forskningsbaserad teori och metoder, samt uppnå formell kompetens inom yrkesområdet integration.

  • Utbildning av utbildare: Interkulturell konflikthantering genom dialog

   19 februari 2018

   Fördjupningsutbildning med syftet att deltagarna utvecklar interkulturell kompetens kopplad med kompetenser i konflikthantering och empatisk kommunikation, till en nivå och på ett sätt, så att de kan själv kan hålla i utbildningar i ämnet.

  • Ledarskap: Att leda i mångfald och förändring

   11 april - 3 maj 2018

   1,5-dagsutbildning med syftet att vidareutveckla ditt ledarskap genom en ökad interkulturell kompetens. Målet är att stärka dig i din ledarroll, när det gäller att leda i mångfald och förändring och att understödja ett bra bemötande i kulturmöten.

  • Facilitering av effektiva möten

   4-5 september 2018

   Syftet med denna utbildning är att förbättra din förmåga att skapa och facilitera effektiva möten med ett kreativt klimat, där deltagarna bidrar och känner ansvar för resultatet.

 • LANDSTINGET I KALMAR LÄN

 • LINNÉUNIVERSITETET I KALMAR LÄN

  • Expert i integration, bemötande och samverkan - 7,5 HP vid universitet/högskola

   HT 18

   Denna utbildning vänder sig till personer som har jobbat länge inom integrationsområdet och vill ha tillfälle att uppgradera och systematisera sin kunskap med forskningsbaserad teori och metoder, samt uppnå formell kompetens inom yrkesområdet integration.

  • Facilitering av effektiva möten

   17-18 april 2018

   Syftet med denna utbildning är att förbättra din förmåga att skapa och facilitera effektiva möten med ett kreativt klimat, där deltagarna bidrar och känner ansvar för resultatet.

 • LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN (INTEGRATIONSRÅDET)

  • Expert i integration, bemötande och samverkan - 7,5 HP vid universitet/högskola

   HT 18

   Denna utbildning vänder sig till personer som har jobbat länge inom integrationsområdet och vill ha tillfälle att uppgradera och systematisera sin kunskap med forskningsbaserad teori och metoder, samt uppnå formell kompetens inom yrkesområdet integration.

  • Facilitering av effektiva möten

   17-18 april 2018

   Syftet med denna utbildning är att förbättra din förmåga att skapa och facilitera effektiva möten med ett kreativt klimat, där deltagarna bidrar och känner ansvar för resultatet.

 • REGIONBIBLIOTEKET I KALMAR LÄN

  • Expert i integration, bemötande och samverkan - 7,5 HP vid universitet/högskola

   HT 18

   Denna utbildning vänder sig till personer som har jobbat länge inom integrationsområdet och vill ha tillfälle att uppgradera och systematisera sin kunskap med forskningsbaserad teori och metoder, samt uppnå formell kompetens inom yrkesområdet integration.

  • Facilitering av effektiva möten

   17-18 april 2018

   Syftet med denna utbildning är att förbättra din förmåga att skapa och facilitera effektiva möten med ett kreativt klimat, där deltagarna bidrar och känner ansvar för resultatet.

 • REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN

  • Expert i integration, bemötande och samverkan - 7,5 HP vid universitet/högskola

   HT 18

   Denna utbildning vänder sig till personer som har jobbat länge inom integrationsområdet och vill ha tillfälle att uppgradera och systematisera sin kunskap med forskningsbaserad teori och metoder, samt uppnå formell kompetens inom yrkesområdet integration.

  • Ledarskap: Att leda i mångfald och förändring

   11 april - 3 maj 2018

   1,5-dagsutbildning med syftet att vidareutveckla ditt ledarskap genom en ökad interkulturell kompetens. Målet är att stärka dig i din ledarroll, när det gäller att leda i mångfald och förändring och att understödja ett bra bemötande i kulturmöten.

  • Facilitering av effektiva möten

   17-18 april 2018

   Syftet med denna utbildning är att förbättra din förmåga att skapa och facilitera effektiva möten med ett kreativt klimat, där deltagarna bidrar och känner ansvar för resultatet.

  • Facilitering av effektiva möten

   4-5 september 2018

   Syftet med denna utbildning är att förbättra din förmåga att skapa och facilitera effektiva möten med ett kreativt klimat, där deltagarna bidrar och känner ansvar för resultatet.

 • RÄDDA BARNEN KALMAR LÄN

  • Expert i integration, bemötande och samverkan - 7,5 HP vid universitet/högskola

   HT 18

   Denna utbildning vänder sig till personer som har jobbat länge inom integrationsområdet och vill ha tillfälle att uppgradera och systematisera sin kunskap med forskningsbaserad teori och metoder, samt uppnå formell kompetens inom yrkesområdet integration.

  • Utbildning av utbildare: Interkulturell konflikthantering genom dialog

   19 februari 2018

   Fördjupningsutbildning med syftet att deltagarna utvecklar interkulturell kompetens kopplad med kompetenser i konflikthantering och empatisk kommunikation, till en nivå och på ett sätt, så att de kan själv kan hålla i utbildningar i ämnet.

  • Ledarskap: Att leda i mångfald och förändring

   11 april - 3 maj 2018

   1,5-dagsutbildning med syftet att vidareutveckla ditt ledarskap genom en ökad interkulturell kompetens. Målet är att stärka dig i din ledarroll, när det gäller att leda i mångfald och förändring och att understödja ett bra bemötande i kulturmöten.

  • Facilitering av effektiva möten

   4-5 september 2018

   Syftet med denna utbildning är att förbättra din förmåga att skapa och facilitera effektiva möten med ett kreativt klimat, där deltagarna bidrar och känner ansvar för resultatet.

 • SAMORDNINGSFÖRBUNDET

  • Expert i integration, bemötande och samverkan - 7,5 HP vid universitet/högskola

   HT 18

   Denna utbildning vänder sig till personer som har jobbat länge inom integrationsområdet och vill ha tillfälle att uppgradera och systematisera sin kunskap med forskningsbaserad teori och metoder, samt uppnå formell kompetens inom yrkesområdet integration.

  • Facilitering av effektiva möten

   17-18 april 2018

   Syftet med denna utbildning är att förbättra din förmåga att skapa och facilitera effektiva möten med ett kreativt klimat, där deltagarna bidrar och känner ansvar för resultatet.

 • VÄSTERVIKS KOMMUN