Konferens om social sammanhållning

Välkommen till Integrationskonferensen om social sammahållning - i teori och praktik!

Innehåll

  • Hur skapar och bevarar vi den sociala sammanhållningen i Sverige?
  • Vad hotar och vad främjar social sammanhållning?
  • Vad kan du göra för att främja social sammanhållning?

Social sammanhållning och integration går hand i hand, båda skapas i möten i vår vardag. De är båda några av vår tids viktigaste och mest aktuella möjligheter och utmaningar.

Vi är många som jobbar med social sammanhållning och integration i Linnéregionen. För att öka kvalitén i vårt arbete planerar vi en ny konferens som ger:

  • Påfyllning av forskningsbaserad kunskap
  • Inspiration och energi genom spännande föreläsningar och samtal
  • Delade erfarenheter och tips på konkreta verktyg

När och var?

Tisdagen den 13 mars 2018 kl. 09:00 - 16:30 på Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar.

Inbjudan med detaljerat program och information om anmälan kommer inom kort!