Dialogpotten

Ideella resurser är en stor tillgång i integrationsarbetet. Många initiativ skapas lokalt och spontant. Dialogpotten erbjuder IKO's aktörer möjligheten att genomföra en dialog- eller utbildningsaktivitet utan att behöva driva ett helt eget projekt.

Genom Dialogpotten kan projektets aktörer söka medel för att genomföra en dialog- eller utbildningsaktivitet tillsammans med en eller flera ideella samarbetspartners. Aktiviteten ska främja dialog, integration och samverkan samt interkulturell kompetens hos deltagarna. Det kan vara ett evenemang, en kurs, ett möte eller en process.

Vad kan du söka medel till?

Du kan söka upp till 10 000 kr ur Dialogpotten som kan täcka hela eller delar av kostnaderna för till exempel en utbildare eller moderator, samt lokalhyra och enklare förtäring. Den sökande måste vara aktör i projektet och minst en samarbetspartner är idéburen. Målgruppen ska inkludera nyanlända.

Vi blir fler - IKO i Kalmar län kan även tillhandahålla utbildare/moderator om så önskas.

Se dokumentet Villkor för Dialogpotten för att ta reda på vilka kriterier som måste vara uppfyllda.

Hur ansöker du?

Du ansöker genom att fylla i formuläret här nedan. Vi kommer sedan att granska din ansökan och kontakta dig så snart som möjligt, dock senast inom 21 dagar.

Har du frågor, kontakta Mette Lindgren Helde. E-post: mlh@rfkl.se, tel 070-338 15 53.