Bakgrund

Varför jobba med interkulturell kompetens i Kalmar län?

– Vi kommunicerar och förstår vår verklighet på olika sätt beroende på var vi kommer ifrån. Det som känns bra för dig, kan kännas fel för mig. Därför behöver egentligen alla inneha interkulturell kompetens, alltså att kunna hantera kulturmöten på ett bra sätt, säger Mette Lindgren Helde, projektledare för Vi blir fler – Integration, kompetens och organisation (IKO).

– Det är en nödvändighet i en modern värld, där människor från olika kulturer ska gå i skolan, jobba och leva tillsammans. För personal som i vardagen, till exempel i sitt jobb möter nyanlända är det ett viktigt stöd att ha kunskap om hur man hanterar de utmaningar som typiskt uppstår när man kommunicerar i ett kulturmöte.

– Vi blir fler i Kalmar län, och vi behöver fler invånare i länet för att utveckla regionen. Ju bättre vi alla blir på att förvandla eventuella kulturkrockar till ett bra bemötande som bygger broar över kulturella skillnader, ju större chans har vi att lyckas med integrationen. Det ska vårt projekt hjälpa till med, avslutar Mette Lindgren Helde.