Vi blir fler – IKO i Kalmar län

Ett projekt för en förbättrad integration, höjd kompetens och en utveckling av organisationer samt ökad samverkan län i Kalmar län.

Vi blir fler – Integration, kompetens och organisation (IKO) – är ett ESF-projekt för att höja kunskapen och skapa en högre interkulturell kompetens vilket ska leda till utveckling av organisationer och ökad samverkan i Kalmar län. Deltagarna i projektet ska öka sin interkulturella kompetens genom att de får kunskap i att förstå och hantera kulturmöten och hur man skapar en ännu bättre kvalitet i integrationsarbetet genom högre grad av samverkan. Projektet ska också erbjuda en arena för att testa nya metoder inom samverkan, integration och organisatoriskt värdegrundsarbete i länet.

Regionförbundet i Kalmar Län är projektägare. Aktörer och samarbetspartner i projektet är Kalmar Kommun, Västerviks Kommun, Landstinget i Kalmar Län, Integrationsrådet i Kalmar Län som samordnas av Länsstyrelsens enhet för Social Hållbarhet, Samordningsförbundet i Kalmar län, Regionbiblioteket, Linnéuniversitetet, Kalmar Läns Museum, Rädda Barnen och Fryshuset.