Samhällsorientering på modersmål

Samhällsorientering är enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare en obligatorisk del av nyanländas etableringsplan.

Kommunerna ska erbjuda nyanlända flyktingar samhällsorientering på modersmål i minst 60 timmar. I den regionala samhällsorinteringen som regionförbundet samordnar erbjuder vi 72 timmar (som är 12 fler än det lagstadgade kravet). Syftet med att driva verksamheten regionalt är att ge samtliga kommuner i regionen möjlighet att erbjuda en likvärdig samhällsorientering på modersmål genom regionala samhällskommunikatörer.

Vi kan idag erbjuda utbildade samhällskommunikatörer på följande språk: Albanska, arabiska, bosniska, kurmanji, kroatiska, engelska, franska, grekiska, pashto, dari, persiska/farsi, polska, ryska, romani, serbiska, somaliska, sorani, svenska, thailändska, turkiska, uzbekiska.

Målet är att nyanlända invandrare får bättre beredskap att möta det svenska samhället som de ska bo och leva i och att tiden för deras etablering på arbetsmarknaden förkortas. Kännedom om det nya samhället stärker de nyanlända i deras roll som medborgare i det nya landet.