Samhällsorientering (SO) på modersmål för unga

Regionförbundet driver tillsammans med länets kommuner regional samverkan kring samhällsorientering på modersmål för nyanlända. Nu utökas satsningen också med samhällsorientering riktad till unga.

Denna utbildning kommer att erbjudas alla som är nya i Sverige inom åldrarna 13-20 år. Valet av deltagare gör varje enskild kommun. 

Kursmål

Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform anpassat efter den nyanlände ungdomens egna förutsättningar och perspektiv. Kursen har fokus på viktiga frågor som rör nyanlända ungdomars introduktion till det nya landet Sverige som demokrati, samhälle, framtid, individ, jämställdhet, fritid, livsstil, rättigheter, skyldigheter, hälsa, sex och samlevnad, droger, alkohol, studier, arbete m.m.

Vi kommer att i den mån det går att arbeta med lokala aktörer inom den ideella sektorn, ungdomsmottagningar med flera för att få skapa lokala kontakter mellan olika parter.

Deltagare

Ungdomar i åldern 13-20 år. Beroende på antalet anmälda kommer grupperna kommer att delas upp i två olika ålderskategorier i den mån det är möjligt. Får vi inte ihop tillräckligt med deltagare kan man få åka till sin grannkommun. Projektet står för bussbiljetter.

Kurstid

36 timmar är kursen totalt på. Hur man vill lägga upp kursen skräddarsys efter varje kommuns behov då det kan skilja sig om man vill ha det på dagtid i skolverksamheten eller efter skolan.

Språk

Arabiska, Dari, Somaliska och Kurmanji.