AV-Media i Kalmar län

– i skärningspunkten mellan IT, media, kultur och pedagogik

AV-Media är ett regionalt resurscentrum i skärningspunkten mellan IT, media, kultur och pedagogik, med huvudsakligen skola och förskola som målgrupp.

AV-Media stimulerar och stödjer ökad användning av IKT i lärandet genom att erbjuda tjänster och verktyg för en höjd digital kompetens och bättre måluppfyllelse inom skola och förskola. Som ett led i det arbetet erbjuds bland annat omvärldsbevakning, utbildningar, föreläsningar och ett stort utbud av fakta- och spelfilmer för undervisningsändamål.

Verksamheten riktar sig till utbildningsanordnare i länets tolv kommuner. Det innebär i första hand personal inom grund- och gymnasieskola, förskola, barnomsorg, fritidssektor, bibliotek, förvaltningskontor och studieförbund. Även landstingets skolor och Linnéuniversitetet nyttjar genom avtal AV-Medias tjänster.

AV-Media ingår som en separat resultatenhet i Regionförbundet i Kalmar län.