Våra verksamhetsområden

Vårt övergripande uppdrag är att arbeta för en hållbar ekonomisk och social utveckling i Kalmar län.

Det gör vi genom att arbeta inom ett antal områden som till exempel näringsliv, kompetens, befolkning och välfärdsfrågor, miljö, eSamhället, trafik och infrastruktur.

Inom dessa ramar ryms ett stort antal delområden med många skilda uppgifter. Den gemensamma nämnaren är att all verksamhet utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS).