Regionförbundets projektkontor

Projektkontorets uppgift är att underlätta för kommunerna, näringslivet och övriga aktörer i Kalmar län att hitta finansiering för projekt som främjar utveckling och tillväxt i Kalmar län.

Projektkontorets personal har bred erfarenhet kring det som rör projekt och EU:s strukturfonder. Vi erbjuder oss att vara bollplank, samtalspart och vägleda dig som projektägare till rätt finansiering, såväl bland nationella finansiärer som EU:s fonder och program. Vi kan vara ett stöd vid projektutveckling inkl. ekonomi, samt vid rekvisitionshantering.

Kontakta oss om du behöver hjälp med din idé eller med din ansökan.