Strukturfondspartnerskapet

I varje programområde finns ett strukturfondspartnerskap. Huvuduppgiften för dessa är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd för de regionala strukturfondsprogrammen.

Strukturfonderna ska medverka till att göra Europa till världens konkurrenskraftigaste område. Viktigt är hållbar tillväxt, entreprenörskap och ökad sysselsättning samt integration, jämställdhet och miljö. Strukturfondspartnerskapets prioriteringar är bindande för ESF-rådets respektive Tillväxtverkets beslut om stöd.

Strukturfondpartnerskapens uppgift

I varje programområde finns ett strukturfondspartnerskap. Deras huvuduppgift är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd för de regionala strukturfondsprogrammen. Prioriteringen är bindande för programkontorens beslut.

Strukturfondspartnerskapen består av representanter från kommuner och landsting/regioner, arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, arbetsförmedlingen, intresseorganisationer och föreningar samt  - i de tre nordligaste regionerna -  representanter för Sametinget. Vid behov kan strukturfondspartnerskapen rådgöra med experter inom olika områden.

Samordnar insatser

Strukturfondspartnerskapen prioriterar de projektstöd som ska fördelas från Socialfonden i varje region. De får på så sätt en samordnande funktion när det gäller de projekt som drivs av den nationella såväl som den regionala strukturfonden och kan se till att insatser hos programmen samverkar.

Partnerskapet har även till uppgift att samordna strukturfondsprogrammens insatser med övriga program som genomförs på regional nivå, t.ex. regionala tillväxtprogram (RTP) och landsbygdsprogrammet.

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna prioriterar de projekt som är innovativa, omfattar hela Småland och Öarna, samt genom utvärdering och förberedelse för implementering i framtida ordinarie verksamhet. Förprojektering respektive förstudier uppmuntras särskilt, för att analys av behov av insatserna samt möjligheter till samverkan ska kunna beskrivas i ansökan.