South Baltic programmets 5:e utlysning är öppen 13 november - 15 december 2017

Svenska projektägare får 75 % i EU-stöd vid samverkan med minst en samarbetspartner inom södra Östersjöområdet.

Utlysningen riktar sig till offentliga och/eller icke vinstdrivande organisationer, kommuner etc.

Ett partnerskap byggs upp i syfte att samverka effektivt, gärna på olika nivåer internationellt, inom prioriterade strategiskt viktiga områden.

Det kan handla om lokala pilot- och demonstrationsobjekt, små investeringar eller mer teoretiska insatser. Allt görs i nära samverkan internationellt och rör ett gemensamt problem att lösa eller utveckla en potential inom programområdet södra Östersjön. 

Över 140 miljoner kronor att söka för att driva på grön tillväxt

  • Ex öka användningen av miljövänlig "grön" teknik för att minska utsläpp, föroreningar etc  - 80 miljoner kr
  • Ex öka mobilitet, kvalitet och antalet miljömässigt hållbara transporttjänster  - 60 miljoner kr

Intresserad?

Kontakta gärna oss kontaktnoder och programsekretariatet i Polen för mer information. Inför aktuell utlysning 13/11-15/12 erbjuds sökande konsultation av programsekretariatet som besöker Malmö 15 november.  Meddela oss nu om detta är aktuellt!

En formell anmälan gör ni senare på www.southbaltic.eu