Kalmar län väl framme i ett av EU:s största och yngsta gränsöverskridande Interreg-program

Fyra svenska projekt och fem aktörer i Kalmar län bifölls medel vid South Baltics beslutsmöte 9 november 2017 i Tyskland.

Totalt 11 av 20 projekt som sökt till 4:e utlysningen i South Baltic-programmet bifölls sammanlagt 10,5 miljoner euro av den internationella övervakningskommittén.

Svenska parter ingår i hela nio projekt och av dessa är fyra svenska projektägare; Växjö stad, Lunds kommun, Krinova AB samt Industriellt Utvecklingscentrum Syd, båda i Skåne. 

Bland övriga svenska parter finns fem från Kalmar län som under 2018-2020 aktivt driver egna delprojekt i internationell samverkan; Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Energikontor Sydost, Reaktor Sydost och Vimmerby kommun. 

Mer EU-medel finns att söka i South Baltics 5:e utlysning

30 % av EU-medlen återstår att söka (24 miljoner euro) i South Baltics 5:e utlysning som är öppen till 20 december 2017.

Utvecklingsmedel finns ännu inom de fyra områdena turism, miljö, transportlösningar och kompetensutveckling. Främst smarta gröna miljö-, teknik- och transportlösningar efterlyses.