Film om South Baltics inflytande på miljöarbetet

Film (4 min) med konkreta exempel på hur South Baltic genom ett internationellt projekt banat väg för övergång till miljövänliga drivmedel inom sjöfarten.