South Baltic/Södra Östersjöprogrammet

Det gränsregionala EU-programmet South Baltic, som funnits sedan 2007, är ett av flera gränsöverskridande program, som utgör en del av det europeiska territoriella samarbetet.

Syftet med programmet är att stärka redan existerande samarbeten i Östersjöregionen men även att utveckla nya. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Den nuvarande programperioden pågår under 2014-2020.
 

Har du en projektidé, söker samarbetspartner, vill ha rådgiving?
Fyll i blanketten (nås via länk nedan) som skickas till programsekretariatet i Gdansk, Polen. Se http://knowledgebank.southbaltic.eu/first-ideas/

Aktuellt   Nyhetsarkiv »

Konsultationer för att diskutera projektidéer och få råd kring ansökningsprocessen. Anmäl dig här!

Erbjuds 31 maj och/eller 1 juni 2017.

South Baltic in moving images

Se filmen om Södra Östersjöprogrammet

Utfall av South Baltic programmets utlysning i januari 2017

Förstudiemedel till smarta transportlösningar samt kompetensutveckling för yrkesverksamma och studenter.

Datum för nya utlysningar 2017

4:e call: 22 maj-30 juni, 5:e call: 21 okt-15 dec

Tredje ansökningsomgången nu öppen

Den 2 november öppnade South Baltic sin tredje ansökningsomgång för sökande som kommit långt i sin planering och byggt upp ett stabilt internationellt partnerskap.