South Baltic/Södra Östersjöprogrammet

Det gränsregionala EU-programmet South Baltic, som funnits sedan 2007, är ett av flera gränsöverskridande program, som utgör en del av det europeiska territoriella samarbetet.

Syftet med programmet är att stärka redan existerande samarbeten i Östersjöregionen men även att utveckla nya. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Den nuvarande programperioden pågår under 2014-2020.
 

Har du en projektidé, söker samarbetspartner, vill ha rådgiving?
Fyll i blanketten (nås via länk nedan) som skickas till programsekretariatet i Gdansk, Polen. Se http://knowledgebank.southbaltic.eu/first-ideas/

Aktuellt   Nyhetsarkiv »

Kalmar län väl framme i ett av EU:s största och yngsta gränsöverskridande Interreg-program

Fyra svenska projekt och fem aktörer i Kalmar län bifölls medel vid South Baltics beslutsmöte 9 november 2017 i Tyskland.

South Baltic programmets 5:e utlysning är öppen 13 november - 20 december 2017

Svenska projektägare får 75 % i EU-stöd vid samverkan med minst en samarbetspartner inom södra Östersjöområdet.

Film om South Baltics inflytande på miljöarbetet

Film (4 min) med konkreta exempel på hur South Baltic genom ett internationellt projekt banat väg för övergång till miljövänliga drivmedel inom sjöfarten.

Tolv South Baltic-projekt, varav tre med anknytning till Kalmar län, får dela på 17,3 miljoner Euro

I Binz, Tyskland, hölls den 16-17 maj beslutsmöte för tredje ansökningsomgången i programmet South Baltic. Nio av de tolv projekten involverar sammanlagt 17 svenska projektpartners.

Konsultationer för att diskutera projektidéer och få råd kring ansökningsprocessen. Anmäl dig här!

Erbjuds 15 november i Malmö på Region Skåne.