ESF-Rådet utlyser 50 miljoner kronor till 20 december 2017

Svenska ESF-rådet finansierar socialfondsprojekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. EU-programmet Småland och öarnas socialfond öppnar nu två utlysningar.

20 miljoner kronor utlyses i "Matchning till kompetens" inom Programområde 1.

Syftet är ökad kompetensförsörjning inom näringsliv och offentlig sektor. OBS! Socialfonden stöder med 100 % varför ingen egen medfinansiering krävs. Däremot viktigt att sökande har tillräcklig administrativ kapacitet för att driva projekt.

Se utlysningstext

30 miljoner kronor utlyses i "Breddad rekrytering för arbete" inom Programområde 2.

Syftet är att öka övergångarna till arbete för genom att möta utmaningar som utgör hinder för personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Fokus på funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, utrikesfödda och långtidsarbetslösa. Socialfonden stöder med maximal 47 % och sökandes egen finansiering är 53 %.  

Se utlysningstext.


Kontakta gärna både oss på regionförbundet och ESF-Rådet i Jönköping i tidigt skede under er projektplanering. Se kontaktpersoner.