ESF-rådet har informationsträff i Kalmar den 27 mars

ESF-Rådets program

27 mars på Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, 391 27 Kalmar

8.30 – 9.30
  Projektkonsultation (20 min per projekt)
9.00 - 9.30
  Fika och mingel
9.30 – 10.00   Information om Socialfonden och aktuella utlysningar.
10.00 – 11.00   Strategi och praktik: Jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och ickediskriminering
11.00 – 12.00     Projektkonsultation (20 min per projekt)