Leader – en metod för att utveckla landsbygden

LEADER är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Metoden innebär att man i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av offentlig, privat och ideell sektor.

Tillsammans tar man fram en strategi för hur man vill jobba med att utveckla landsbygden. Strategin genomförs genom att LAG, en Lokal Aktivitets Grupp, beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen inom strategin.

Ny programperiod där fyra fonder kan samordnas

Nu startar en ny period med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom hela EU. Under programperioden 2014-2020 ges de svenska leaderområdena en unik möjlighet att förutom medel ur

  • Jordbruksfonden och
  • Havs- och fiskerifonden,

även söka medel ur 

  • Socialfonden och/eller
  • Regionalfonden.

Dessa fyra fonder kan samordnas i det lokala utvecklingsarbetet och med stöd från alla nämnda fonder går det till exempel att i ett projekt arbeta med energiomställning, näringslivsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, arbetsmarknads-, lantbruks- eller fiskefrågor i projekt. Det kan också handla om ökat utbyte mellan stad och land.

Vilka fonder kan man använda i sina utvecklingsstrategier?

Varje område bestämmer själva vilka fonder de vill integrera i sina strategier. Leaderområden med samma fonder får inte geografiskt överlappa varandra. Du som bor i Kalmar län och vill delta på olika sätt nu eller i framtiden hittar aktuell information samt kontakter i nuvarande leaderområden via länkarna till höger.

Regionförbundets projektkontor

Regionförbundets projektkontors uppgift är att underlätta för kommunerna, näringslivet och övriga aktörer i Kalmar län att hitta finansiering för projekt som främjar utveckling och tillväxt i Kalmar län. Kontakta gärna oss för mer information.