EU-program och stöd

Bedömer du att något EU-stöd kan vara aktuellt för din verksamhet? Vänd dig då till regionförbundet, vi är gärna ditt bollplank och vägleder dig som potentiell projektägare till tänkbar finansiering.

Vi kan även vara ditt stöd under hela din projektutveckling, från idé till budget och slutlig ansökan.

Nedan har vi listat olika typer av EU-stöd som finns att söka för dig i Kalmar län. Läs vidare genom att klicka på länkarna.

Regionala fonden
Tillväxtverket - Småland och öarna
Sociala fonden
ESF-rådet i Småland och öarna
Sociala fonden
Regionförbundet i Kalmar län
Upphandlingsguide: vägledning för EU-finansierade projekt
Europeiska kommissionen
AMIF - Asyl-, migrations- och integrationsfonden
Migrationsverket
Landsbygdsprogrammet
Länsstyrelsen i Kalmar län

Landsbygdsprogrammet
Jordbruksverket
Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden
Jordbruksverket
Havs- och fiskerifonden
Jordbruksverket
Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)
Tillväxtverket
South Baltic
Regionförbundet i Kalmar län
South Baltic
Programwebb
Östersjöprogrammet
Interreg Baltic Sea Region
Interreg IVC
Interregional cooperation 2014-2020
COSME - Stöd och hjälp till medelstora företag
Tillväxtverket
Horizon 2020
EU:s ramverksprogram för forskning och innovation
Svenska kontaktnoder: Tillväxtverket och Vinnova
CEF
Connecting Europe Facility

Kreativa Europa 2014-2020
EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna
Svenska kontaktnoder: Kulturrådet och Svenska Filminstitutet

Creative Europe
EU:s programwebb
Europeisk volontärtjänst
MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
Utbildning, utbyten och praktik
Utbyten.se (Universitets- och högskolerådet)
Erasmus+
Europakommissionen
LIFE - EU:s ekonomiska verktyg för miljön
Naturvårdsverket
LIFE
EU:s programwebb
  Hälsa för tillväxt – EU-kommissionen
Europakommissionen