Pressbilder

Klicka på bilden för att ladda hem en högupplöst bild i jpg-format (länken öppnas i nytt fönster).

Regiondirektör 
Helena Nilsson
Regionstyrelsens ordförande
Ulf Nilsson (S) 
 

 

Regionförbundets arbetsutskott


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

 1. Ulf Nilsson (S), regionstyrelsens ordförande
 2. Akko Karlsson (MP), regionstyrelsens vice ordförande
 3. Harald Hjalmarsson (M), regionstyrelsens vice ordförande
 4. Lena Granath (V)
 5. Leif Larsson (C)
 6. Åke Nilsson (KD)
 7. Ann-Marie Fagerström (S), ersättare
 8. Mathias J. Karlsson (L), ersättare

 

 
Regionförbundets presidium


Harald Hjalmarsson (M), vice ordförande

Akko Karlsson (MP), vice ordförande

Ulf Nilsson (S), ordförande

 

Regionförbundets ledningsgrupp 


1.
2.
3.
4.
 
5.
6.
7.
8.

 1. Helena Nilsson, regiondirektör
 2. Camilla Håkansson, områdesansvarig för Näringsliv och kompetensförsörjning
 3. Carolina Gunnarsson, områdesansvarig för Hållbarhet och kommunikationer"
 4. Charlotte Gustafsson, områdsansvarig för "Befolkning och välfärd"
 5. Helena Fristorp, personal- och administrativ chef
 6. Johan Engdahl, verksamhetschef för AV-Media i Kalmar län
 7. Lennart Magnusson, verksamhetschef för Nationellt kompetenscentrum anhöriga
 8. Trine Nyberg, kommunikationsansvarig