Pressarkiv 2015

​Kulturfrågorna landstingets ansvar från och med 1 januari

16 december 2015

Regionförbundets styrelse beslutade idag att ändra i förbundsordningen och stryka punkten som lyder ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag”. Det här görs med bakgrund av den utredning som landstinget tillsatt om...

Hållbar tillväxt och nya marknader i fokus för regionförbundets företagsstöd

16 december 2015

En utvidgning av konsultchecken för hållbar tillväxt och mer pengar från Tillväxtverket till internationalisering. Det är två av nyheterna inom företagsstödet för 2016 som presenterades för styrelsen på onsdagen. Konsultcheckar för små och medelstora...

​Regionförbundets samarbete med Fryshuset fortsätter

16 december 2015

Sedan 2014 har regionförbundet stöttat etableringen av Fryshuset i Kalmar län. Inställningen är nu ömsesidig om att ett fortsatt samarbete är bra för länet och regionförbundets styrelse beslutade idag därför att teckna ett nytt samarbetsavtal för åren...

Andra fördelningen från EU:s strukturfonder till Kalmar län

9 december 2015

Den nya strukturfondsperioden är nu i full gång och den 7-8 december har Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna haft sitt andra beslutsmöte för att prioritera ansökningar inom både regionala och sociala fonden. Inom regionala fonden fördelade...

Hur kan vi höja lärarnas kompetens?

25 november 2015

På fredag 27 november bjuder regionförbundet in till en konferens om hur vi ska arbeta med kompetensförsörjningen för skolorna i Kalmar län. Press/media hälsas välkomna att delta under dagen. Regionförbundet har ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta...

​Så kan Region Kalmar län skapas

20 november 2015

En samlad region med ökat demokratiskt inflytande för länets utveckling. Det kan bli resultatet vid bildandet av den nya regionkommunen Region Kalmar län, när Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län går samman den 1 januari 2019. Utredningen om hu...

​Hela Smålands besöksnäring samlas i Västervik

19 november 2015

Organisationerna Svensk Turism, Arena för Tillväxt, Svensk Handel, Tillväxtverket, Visita och Visit Sweden gör tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län, Smålands Turism (Jönkpings län) och Destination Småland (Kronobergs län) en gemensam kraftsamli...

1,9 miljoner gästnätter i sommar ​– fortsatt stark position för länets besöksnäring

14 oktober 2015

I dagarna kom statistiken från SCB över antalet gästnätter under sommaren. Den visar att att vi befäster vår ställning som det starkaste länet sommartid efter de tre storstadsregionerna med över 1,9 miljoner gästnätter under juni-augusti. På den svensk...

​Östersjöländer träffas på Öland för att gemensamt utveckla upplevelsen av kultur- och världsarv

8 oktober 2015

Pressinbjudan: Den 12-14 oktober besöker representanter från Litauen, Polen, Tyskland och Karlskrona kommun regionförbundet och Mörbylånga kommun för att diskutera hur man gemensamt kan utveckla kultur- och världsarv i södra Östersjöregionen. Media...

Regiondag och Goda exemplens makt

7 oktober 2015

Regiondag 8 oktober (se separat program) Plats: Forum i Oskarshamn Tid 09:30-17:00 Årets regiondag 8/10 handlar om trenderna globalisering, urbanisering och digitalisering som spås vara de trender som växer sig stora när man blickar framåt. För...

Gott betyg åt Kalmar läns digitalisering

5 oktober 2015

Digitaliserings-kommissionen har gjort en utvärdering över länens arbete med de regionala digitala agendorna och Kalmar län ligger bra till. För snart ett år sedan antog regionförbundets styrelse en regional digital agenda för Kalmar län för åren...

Nu har årets kulturstipendiater utsetts

17 september 2015

I dag beslutade regionförbundets styrelse om vilka som blir 2015 års kulturstipendiater. Doc Lounge, Kalmar och Anna Hammarstedt, Mörbylånga är ett par av stipendiaterna. Stipendierna delas ut den 8 oktober i anslutning till Regiondagen i Oskarshamn....

Konsekvenser av nedläggningar av O1 och O2

7 september 2015

På måndagen skickar regionförbundet en skrivelse till Mikael Damberg om konsekvenserna för länet om man stänger kärnkraftsreaktor O1 och O2 utan att extraordinära insatser görs. Man föreslår nu att staten utser en nationell samordnare enligt samma mode...

Fler fria besöksmål för skoleleverna i avtalet med Kalmar Länstrafik

2 september 2015

Regionförbundet har sedan tidigare ett avtal med Kalmar Länstrafik (KLT) om fria resor till och från länets kulturinstitutioner samt vissa kommunala besöksmål. Avtalet utökas nu med fler besöksmål. KLT-avtalet om fria kulturresor innebär att för- och...

Landstinget föreslås ta över kulturansvar

1 september 2015

Ansvaret för den regionala kulturverksamheten bör föras över från regionförbundet till landstinget den 1 januari 2016. Det beskedet ger landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) och regionförbundets styrelseordförande Ulf Nilssons (S) efter...

Samarbetet mellan sex regioner i södra Sverige utökas

24 augusti 2015

De ledande politikerna i södra Sverige har beslutat att utveckla sitt samarbete inom ramen för en förening som ska heta Regionsamverkan Sydsverige. Det är också klart att Region Halland och Region Jönköping går med i samarbetet. – Det finns en enighet ...

Regiondirektör fastställd

20 augusti 2015

Vid ett extrainsatt styrelsemöte på torsdagseftermiddagen fattades beslut om att fastställa arbetsutskottets förslag om Helena Nilsson som ordinarie regiondirektör i Kalmar län. Efter en extern utlysning av tjänsten fann man att Helena Nilsson var den...

Befolkningsutveckling i Kalmar län

17 augusti 2015

Statistiska Centralbyrån publicerade idag befolkningssiffrorna till och med första halvåret 2015 för riket, länen och kommunerna. För Kalmar läns del visar siffrorna att länet fortsätter den positiva utvecklingen och ökade med 801 nya invånare....

Gamla nedlagda soptippar kan nu undersökas!

5 augusti 2015

Under 2013 riskbedömdes 258 nedlagda deponier (dvs gamla soptippar) i Kalmar och Gotlands län, varav 118 bedömdes utgöra en stor risk för människors hälsa och miljö. Riskbedömningen gjordes utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer. Nu fortsätter arbetet me...

Helena Nilsson blir ordinarie regiondirektör

21 juli 2015

Nu har Kalmar län fått en kvinna på en av de viktigaste posterna. Vid dagens extrainsatta arbetsutskott beslutades att föreslå Helena Nilsson till den permanenta tjänsten som regiondirektör. Helena Nilsson, som sedan februari varit tillförordnad...

Program för Goda exemplens makt

18 juni 2015

Papper och mattor miljonvinnare i Glasriket

10 juni 2015

Lessebo Paper AB i Lessebo och Strehög AB i Emmaboda är de företag som kvalificerat sig för en miljon i den sjätte uttagningen av den så kallade Glasrikesmiljonen, som delfinansieras av Tillväxtverket genom Glasrikeuppdraget. Därmed har 11 av de 12...

93 miljoner till Kalmar län i första fördelningen från EU:s strukturfonder

3 juni 2015

Den nya strukturfondsperioden är nu igång på allvar när Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna den 1-2 juni haft sitt första beslutsmöte i Visby för att prioritera ansökningar inom både regionala och sociala fonden. Sammanlagt 22 projektansök...

Länet får del av hälsokommunikation

3 juni 2015

På onsdag och torsdag åker 12 samhällskommunikatörer från hela länet till Stockholm för att lära sig mer om metoder kring hälskommunikation kopplat till samhällsorienteringen. Målgruppsanpassad hälsokommunikation på modersmålet är ett erkänt...

Kalmar län bidrar till nationell livsmedelsstrategi

5 maj 2015

På måndagen mötte länets styrgrupp för den regionala livsmedelsstrategin Sveriges landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht, som var på plats i Östergötland. Vid mötet fanns ca 80 personer från olika delar av livsmedelskedjan från Gotlands, Jönköpings,...

Dags att bryta beroendet av fossila bränslen i våra fordon

15 april 2015

Datum: torsdag 16 april Tid: 12-12:30 hälsas media välkomna Plats: Kalmar Stadshotell I regeringens vårbudget finns 125 miljoner kronor avsatta redan under år 2015 för att arbeta med lokala klimatinvesteringar. Under de följande åren avsätts 600 miljon...

Nya miljonvinnare i Glasriket

8 april 2015

Pressinbjudan: EBV Plåt AB i Emmaboda och Ess-Enn Timber AB i Skruv, är de företag som kvalificerat sig för en miljon i den femte uttagningen av den så kallade Glasriksmiljonen, som finansieras av Tillväxtverket genom Glasrikeuppdraget. Därmed har nio ...

Nya miljonvinnare i Glasriket

8 april 2015

Media är välkomna till en träff på plats hos företagen: Datum: torsdag 9 april Tid: 09:30 hos EBV Plåt, Utvägen 6 i Emmaboda Tid: 11:00 hos Ess-Enn Timber AB, Byvägen 2A i Skruv EBV Plåt AB i Emmaboda och Ess-Enn Timber AB i Skruv, är de företag som...

Regionalt företagsstöd samlat

2 april 2015

Nu lanseras en portal där länets företag kan få en samlad bild över olika stöd och bidragsformer. Portalen ger en samlad bild över olika typer av lån, bidrag och ägarkapital som offentliga aktörer erbjuder regionens företag. I dagsläget samlar portalen...

Från personliga hemligheter till statligt uppdrag inom HBTQ

25 mars 2015

Datum: Torsdag 26 mars Tid: 09:30-15:30 Plats: Kalmar slott, salen Sven Månsson På torsdag anordnar Regionförbundet i Kalmar län en utbildningsdag om HBTQ. Dagen syftar till att ge ökad kunskap om- och verktyg till hur vi bemöter och arbetar mer...

Mindre koldioxidutsläpp från länets trafik

19 mars 2015

De samlade koldioxidutsläppen från länets transporter uppgick till 520 000 ton år 2012. Det är första gången som utsläppen når under 1990 års nivå, på 538 000 ton, visar den energibalansberäkning som har tagits fram av Regionförbundet och Länsstyrelsen...

4 län i samverkan om framtidens kompetensförsörjning

16 mars 2015

Datum 19-20 mars Plats: Stufvenäs gästvigeri Tid: 9-15 Den 19 och 20 mars kommer Regionförbundet i Kalmar län (projektägare) att genomföra två dagars workshops med representanter från Länsstyrelsen i Kalmar, Landstinget i Kalmar, Region Blekinge, Regio...

14,5 miljarder kronor mat om året

12 mars 2015

Mat är viktigt i Kalmar län. Cirka 3 000 företag inom livsmedelssektorn omsätter 14,5 miljarder per år och det totala antalet anställda är knappt 6 300 personer. Den största omsättningen sker i förädlings- och slutkonsumtionsledet och det är även där...

Halvera tiden nyanländas etablering

11 mars 2015

Ulf Nilsson, ordförande i Regionförbundet anser att staten bör ta sitt ansvar och ha sitt huvudfokus på att halvera tiden för nyanländas etablering i det svenska samhället från dagens över fem år till cirka två år.   - Det är inte svårt att första att...

Maten i Kalmar län - skapar identitet och värde

9 mars 2015

Kroppkakor, isterband och lingon men också ost, bruna bönor, hyttsill och Biff a la Lindström. Kalmar län har en rik mathistoria att ösa ur. Småland och Öland är viktiga övergripande matidentiteter men det finns också mer lokala identiteter som går att...

Skrivelse till regeringen om insatser för nyanlända

2 mars 2015

Skrivelse till regeringen om insatser för nyanlända

Helena Nilsson tf regiondirektör

27 februari 2015

På fredagens styrelsemöte fattades beslut om ge Helena Nilsson uppdraget som tf regiondirektör. Helena är idag områdeschef för näringsliv och tillväxt på Regionförbundet i Kalmar län. Hon har en bred kunskap om länet och den person i verksamheten som...

Länets befolkning ökar under 2014

19 februari 2015

Enligt Statistiska Centralbyråns befolkningssiffror för 2014 har antalet invånare i Kalmar län ökade med totalt 1 724 personer. Länet har numera 235 598 invånare. Under 2013 ökade befolkningen i länet med totalt 326 personer. Kalmar län har fortfarande...

Regiondirektören avgår

16 februari 2015

På måndagen meddelade regiondirektör Håkan Brynielsson att han avgår från sin tjänst.

Möjligt att söka pengar genom strukturfonderna, ny ordförande utsedd för kommande period

9 februari 2015

Måndag 9 februari öppnas möjligheten att söka medel genom EU:s strukturfondsprogram i området Småland och öarna. Totalt omfattar de båda programmen knappt 2 miljarder kr för kommande sjuårsperiod, inklusive offentlig och privat medfinansiering....

Kalmar läns jämställdhetsarbete - uppmärksammas nationellt

9 februari 2015

I slutet av 2014 fick Regionförbundet i Kalmar län ta emot Kalmar kommuns jämställdhetspris. Priset delades ut vid Guldfesten i Kalmar under lördagen. Regionens arbete uppmärksammas nu nationellt när regiondirektör Håkan Brynielsson erbjuds att ingå i...

Lantbrukarna uppfyller lagens krav

5 februari 2015

Men lagens krav räcker inte om vi ska ha ett långsiktigt hållbart lantbruk och samtidigt nå miljömålen ”Ingen övergödning” och ”Hav i balans”. De senaste 40 åren har kväve och fosforhalterna som når havet från land legat på en konstant nivå. Kväve och...

Förstudie om höghastighetståg Kalmar- Alvesta

30 januari 2015

På torsdagen fattades beslut om att stödja en förstudie om förutsättningarna att höja hastigheten för tåg sträckan Kalmar-Alvesta.

Teambaserad vård visar på stora förbättringar för enskilda

29 januari 2015

Nu sammanfattar Regionförbundet det arbete som pågått i länet för Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, ett projekt som pågått 2010-2014 med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialdepartementet, där man avsatt pengar som länets...

Politiker lär sig om ungas behov

28 januari 2015

Datum: 28 januari Tid: kl 14.30-19.00 Plats: Gamleby Herrgård (fritidsgården) På onsdag kör Regionförbundet andra delen av fem i den ungdomspolitiska utbildning som riktas till ca 35 politiker och tjänstemän i länets kommuner. Syftet är att tjänstemän...

Snabbsurf verklighet i Odensvi

21 januari 2015

​Snart kan boende och företagare i Odensvi med omnejd, i Västerviks kommun, nyttja Internet med hög hastighet. Inom kort tar man det ca 12 mil långa fibernätet i drift. Cirka 170 fastigheter med 240 anslutningar kommer att vara anslutna till en början,...

Ny röd/grön styrelse för Regionförbundet

15 januari 2015

Datum: 16 januari 2015 Tid: kl. 09.00-12:00, samtal med styrelsen möjligt kl 12:00 Plats: Glasverandan i KalmarSalen På fredag 16 januari antas den nya styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län. Ulf Nilsson, S, föreslås bli ny ordförande och Harald...