Pressarkiv 2014

1,2 mdr för utveckling av Småland och öarna

18 december 2014

Regionförbundet i Kalmar län har tillsammans med de regionalt utvecklingsansvariga i Kronoberg, Jönköping och på Gotland tagit från ett regionalt strukturfondsprogram för tillväxt och sysselsättning för perioden 2014-2020.

Intresse för motion och böcker lönar sig

18 december 2014

Nu är fördelningen av kultur- och fritidsmedel i länets 12 kommuner för 2013 analyserade.

Omställningsstöd till Blomstermåla

18 december 2014

Regionförbundet tillsammans med Mönsterås kommun och Ålems sparbank beviljar nu omställningsstöd

Hur ska Kalmar län ta tillvara digitaliseringens möjligheter?

17 december 2014

Regionförbundets styrelse beslutade i onsdags att godkänna förslaget till en regional digital agenda för åren 2015 – 2020. Syftet med den digitala agendan är att få en helhetsbild av alla pågående aktiviteter för att kunna prioritera nya insatser i en...

God konkurrenskraft ”från jord till bord”

16 december 2014

Kalmar läns livsmedelsföretag ”från jord till bord” har en god konkurrenskraft. Kedjans slutled, dvs restauranger och livsmedelshandel, växer betydligt mer än livsmedels-industrin som i sin tur växer mer än primärproducenterna. Den ekonomiska...

Designade inredningsprodukter vinnare i Glasriket

8 december 2014

På fredagen fattades beslut om vilka företag som tilldelas den så kallade Glasrikesmiljonen. Lintex Nordic Group AB i Nybro är det företag som kvalificerat sig i den fjärde uttagningen. Företaget tillverkar inredningsprodukter inom visuell kommunikatio...

Positiv befolkningsutveckling i Kalmar län

10 november 2014

Efter årets tredje kvartal kan vi konstatera att befolkningsutvecklingen i Kalmar län ökade med 1 278 personer.  Länet har numera 235 152 invånare. Vid samma räkningstillfälle 2013 kunde länet visserligen presentera en positiv utveckling, men med endas...

Regionförbundet ger fortsatt stöd till Ironman

6 november 2014

Idag beslutade regionförbundets arbetsutskott om fortsatt ekonomiskt stöd till Ironman om 500 000 kr per år 2015-2017. Stödet beviljas förutsatt att ett nytt avtal tecknas mellan Destination Kalmar och Ironman Sweden AB. Syftet med det fortsatta stödet...

Ökat samarbete i Sydsverige, men ingen ny storregion

30 oktober 2014

Den ideella föreningen sydsvensk regionbildning bildades 2012. Föreningens uppgift är att ta fram underlag för eventuellt beslut om en ansökan om bildande av en ny gemensam region från 2019, omfattande Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Skåne.

”Linköpings förslag till utvecklingsplan bör omfatta den nya dragningen av Tjust- och Stångådalsbanan”

27 oktober 2014

Utvecklingsplanen för Linköpings innerstad bör även omfatta den nya dragningen av Tjust- och Stångådalsbanan. Det framgår av regionförbundets remissyttrande.

Fokus på barn och ungdomar i länets nya kulturplan

23 oktober 2014

I dag godkände regionförbundets styrelse förslaget till ny kulturplan för länet. I planen prioriteras arkiv, kulturarv, scenkonst samt hälsa och kultur. Genom hela planen ligger dessutom ett starkt fokus på barn och ungdomar.

Internationalisering och social sammanhållning temat på årets regiondagar

20 oktober 2014

För femte året i rad arrangerar Regionförbundet i Kalmar län Regiondagarna. Årets program innehåller elva seminarier och anföranden där internationalisering och social sammanhållning står i fokus.

Regionförbundet i Kalmar län får jämställdhetspris

14 oktober 2014

Nu på tisdagsmorgonen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar att 2014 år jämställdhetspris går till Regionförbundet i Kalmar län för deras metodiska och strukturerade arbete.

Mer än hälften av glasrikesmiljonerna är nu fördelade

7 oktober 2014

På tisdagen genomfördes den tredje beslutsomgången om vilka företag som tilldelas den så kallade Glasrikesmiljonen. Nu är det Ädelträ AB i Norrhult som kvalificerat sig i uttagningen. Företaget tillverkar olika typer av lister i lövträ.

Havsvindforum är värd för workshop om havsbaserad vindkraft i Östersjön

29 september 2014

Tisdagen den 30 september samlas ett 30-tal personer på Hotell Clarion på Arlanda för det första av en serie möten för att diskutera gemensamma strategier för att bygga ut den havsbaserade vindkraften i Östersjön. Deltagarna kommer ifrån Finland,...

Satsning gör att Ölands cykelled kan stå klar 2018

26 september 2014

2018 kan Ölandsleden, cykelleden för turister, stå klar. Detta blir nu möjligt genom en samverkande satsning på 63 miljoner kronor mellan Borgholm, Mörbylånga, den regionala transportplanen och den nationella transportplanen.

Ytterligare ett steg mot Kompetenscentrum Pukeberg

26 september 2014

I dag togs ytterligare ett viktigt steg i att skapa ett internationellt kompetenscentrum för glasdesign i Pukeberg. Regionförbundets styrelse beslöt nämligen i dag att godkänna och anta förslaget till stadgar för Kompetenscentrum Pukeberg ideell förening.

Satsning på Tyskland, Danmark och Holland inom länets besöksnäring

26 september 2014

Regionförbundets styrelse har idag godkänt förslaget till marknadsplan samt budget för länets besöksnäring 2014-2015. Totalt satsas 3,5 miljoner kronor per år för att öka antalet besökare till länet.

Ölands Kvarnförening, Ida Olsson och Jennie Leander Lilja blir årets kulturstipendiater

26 september 2014

Ölands Kvarnförening, Ida Olsson från Borgholm/Kalmar och Jennie Leander Lilja från Vimmerby blir årets kulturstipendiater. Det beslöts på Regionförbundets styrelse i dag.

Regionförbundets styrelsemöte 26 september

22 september 2014

Fredag den 26 september anordnas Regionförbundets styrelsemöte på Stage4you Academy i Torsås. Media hälsas välkomna!

Anna Benson avslutar projektet Kvinnor – resurs för tillväxt

19 september 2014

Den 3 oktober föreläser entreprenören och författaren till Rosa kokboken, Anna Benson på avslutningen av projektet Kvinnor – resurs för tillväxt. Efter föreläsningen lanseras också en inspirationsbok om kvinnor som driver företag i Kalmar län.

Hur stärker vi den sociala sammanhållningen i Kalmar län?

18 september 2014

Vilka är innanför respektive utanför och vad innebär det för vårt samhälle?  Vilken roll kan föreningslivet spela för integration? Hur kan vi utveckla socialt entreprenörskap i Kalmar län? Detta, och mycket annat, tas upp den 25 september på konferense...

Hur ökar vi mångfalden inom näringslivet? Välkommen till Regional mötesplats 29 augusti!

26 augusti 2014

Vilka utmaningar möter de personer med utländsk bakgrund som startar företag i Kalmarregionen? Vilka vinster finns med att samarbeta med sociala entreprenörer? Detta, och mycket annat, tas upp den 29/8 på konferensen Regional mötesplats.

Hur kan kommuner nå ut med sina e-tjänster?

25 augusti 2014

Torsdag den 28 augusti anordnas en konferens där projektet E-serviceverkstäder lämnar rekommendationer till ledande politiker. Projektet är ett samarbete mellan regionförbunden i Östergötland och Kalmar samt kommunerna Mjölby och Kalmar.

Länets befolkning ökar

13 augusti 2014

Kalmar län kan glädjas över SCB:s befolkningssiffror för årets första sex månader. Totalt ökade länet med 826 personer och har nu 234 700 invånare.

Pressinbjudan: "Mitt Småland" blir fotobok och utställning

25 juni 2014

Partnerskap Småland firar att fotoprojektet Mitt Småland nu blir bok och utställning och torsdagen den 26 juni finns vi på restaurang Byttan i Kalmar. Press/media hälsas välkomna. Fototävlingen Mitt Småland ägde rum hösten 2013 och fotobidragen har...

Utbildning har vässat kunskapen hos 160 evenemangsarrangörer

19 juni 2014

Under ett och ett halvt års tid har Regionförbunden i Kalmar län och Kronobergs län, via EU:s sociala fond, satsat 8,7 miljoner kronor för att kompetensutveckla organisationer och företag som arrangerar event och evenemang i de båda länen.

Företag i Nybro och Emmaboda utvecklas genom Glasrikesmiljonen

13 juni 2014

Företag i Nybro och Emmaboda är de stora vinnarna i den andra utdelningen av den så kallade Glasrikesmiljonen. Ett företag från Emmaboda och två från Nybro får nu dela på totalt tre miljoner kronor för att utveckla sina verksamheter.

1,4 miljoner kronor i regionalt investeringsstöd till Storebrogjuteriet, Storebro

12 juni 2014

I dag kom beskedet att Tillväxtverket beviljar Storebrogjuteriet i Storebro, 1,4 miljoner kronor för investering i byggnader och maskiner.

Något ökad budget i fastställd transportplan

5 juni 2014

På regionförbundets styrelse i dag fastställdes den regionala transportplanen. Den slutliga planen rymmer en budgetökning på drygt 45 miljoner kronor. Den 3 april fastställde regeringen den nationella transportplanen samt de ekonomiska ramarna för läne...

Klart för ansökan om konstbiennal 2018

5 juni 2014

En ansökan ska skickas in om att, tillsammans med Kronobergs län och Jönköpings län, få stå som värd för den tolfte upplagan av konstbiennalen Manifesta. Det beslutades på regionförbundets styrelse i dag.

Regional livsmedelsstrategi ska stärka länets gröna näringar

5 juni 2014

Nu görs en satsning på att ta fram en samlad regional livsmedelstrategi för Kalmar län. På så sätt ska konkurrenskraften hos företagen inom de gröna näringarna stärkas. Det beslöts på regionförbundets styrelsemöte i dag.

Länets kulturplan klar för remiss

5 juni 2014

Förslaget till regional kulturplan är klart. På torsdagen beslöt regionförbundets styrelse att skicka ut kulturplanen på remiss. Alla intresserade har drygt fyra månader på sig att komma med synpunkter.

Chefer ger ledarutvecklingsprogram bra betyg

4 juni 2014

Regionförbundets ledarutvecklingsprogram för chefer i Kalmar län får bra betyg. 95 procent tycker att programmet är bra eller mycket bra. Det visar en färsk enkätundersökning.

Hur ska länet samarbeta långsiktigt med Fryshuset?

2 juni 2014

Under Regionförbundets styrelsemöte den 5 juni beslutar styrelsen om ramavtalet mellan Fryshuset och Regionförbundet i Kalmar län.

Vem vinner drömhuset i småländska Valeryd?

26 maj 2014

Under första veckan i juni kommer 5 tyska familjer att göra upp om vem som vinner ett falurött sommartorp från år 1900. Hela finalveckan TV-sänds via webben i juni.

Slutkonferensen för ESF-projektet Kompetensutveckling för event- och evenemangsarrangöre

26 maj 2014

Under 1,5 år har 160 organisationer, föreningar och företag som arrangerar publika evenemang deltagit i ett omfattande kompetensprojekt, med syfte att stärka arrangörernas kunskaper, öka evenemangens kvalitet samt skapa viktiga nätverk och samarbeten.

Debatt: Så stärker vi länets gröna näringar

19 maj 2014

Med rätt satsningar är vi övertygade om att de gröna näringarna kan spela en ännu viktigare roll under de kommande 20 åren. Det skriver Regionförbundet, Länsstyrelsen och LRF i en gemensam debattartikel i dag.

”Förbättra samspelet mellan stat och kommun inom asyl- och flyktingmottagning”

19 maj 2014

Det behövs förbättringar i samspelet mellan stat och kommun för att dagens asyl- och flyktingmottagning ska fungera bra. Det säger nu regionförbundet och Kalmar läns kommuner i en gemensam skrivelse till regeringen.

Pressinbjudan: Hur ska vi få barn och unga att läsa mer?

16 maj 2014

Den 20 maj ger länskulturen ett seminarium om hur barn och unga ska inspireras och motiveras till läsning. Bakgrunden är de allt tätare larmsignalerna om barns och ungas försämrade läsförståelse. Press och media hälsas välkomna att delta. Enligt...

Debatt: Regionalt ledarskap, en modell för Glasriket som fungerar

12 maj 2014

Årsskiftet blir ett vägskäl för Glasrikets fortsatta utveckling. Under de senaste tre åren har konkreta åtgärder för utveckling presenterats, något nytt har börjat hitta sin form. Det skriver en rad regionala aktörer i en debattartikel.

Befolkningsökningen fortsätter i länet

12 maj 2014

Kalmar län fortsätter att öka sin befolkning. Länet har numera 234 168 invånare. Det visar Statistiska Centralbyråns befolkningssiffror till och med första kvartalet 2014. Under första kvartalet ökade länets befolkning med 294 personer. Vid motsvarande...

Länet har stor potential att bli Sveriges ägg, kött och ostbod

25 april 2014

Satsa på matupplevelser kopplade till besöksnäringen, utveckla skördefesten till en marknadsplats för regionala produkter och stärk samverkan mellan förädlingsindustrin och småskalig produktion. Det stärker länets ställning inom gröna näringar.

Så kan innovationskraften öka inom länets gröna näringar

23 april 2014

Skapa en kunskapsakademi, möjliggör småskaliga tester, underlätta medverkan i regionala upphandlingar och hitta regionens motsvarighet till Parmaskinka. Det är några insatser som kan stärka innovationskraften och förnyelsen inom länets gröna näringar....

Dessa utmaningar och möjligheter står de gröna näringarna inför

17 april 2014

Vilka utmaningar och möjligheter står de gröna näringarna inför i Kalmar län och hur kan de stärkas på bästa sätt? Den 25 april anordnar Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län samt LRF Sydost en konferens som ger svar på frågorna.

Det gröna näringslivet kan lyfta Kalmar län

14 april 2014

Kalmar län har mycket goda naturmässiga förutsättningar för att producera hållbar mat, energi, varor och tjänster för en växande befolkning i både Sverige och världen.Det presenteras i en färsk rapport.

Så kan länets gröna näringar utvecklas inom klimat- och energi

8 april 2014

En produktion med fler avbrott inom näringslivet, försämrade förutsättningar inom fiskerinäringen men också en ökad efterfrågan på förnybar energi och förnyelsebara material. Det är några av utmaningarna och möjligheter för länets gröna näringar.

Västerviks evenemangsarrangörer spetsar sin kunskap

7 april 2014

På onsdag och torsdag träffas en grupp evenemangsarrangörer i Västervik för att under professionell ledning diskutera hur de kan skapa mer attraktiva och affärsmässiga arrangemang.

4,8 miljoner till Skapande skola i Kalmar län

7 april 2014

Kalmar län får nu 4,8 miljoner kronor av Kulturrådet till arbetet med Skapande skola. För de 23 500 grundskoleeleverna i Kalmar län betyder beslutet från Kulturrådet att de får ytterligare drygt 200 kr per elev att uppleva och skapa kultur för.

Möte om transportkorridor österut

6 april 2014

Den 7-8 april åker representanter från Regionförbundet i Kalmar län, Trafikverket och Riksdagens transportutskott till Lettland och Litauen för att diskutera möjligheterna för konkurrenskraftiga transportkorridorer mellan södra Sverige och österut.

Regionalfondsprogram till EU-kommissionen för beslut

3 april 2014

Nu har regeringen fattat beslut om att skicka nio regionalfondsprogram till Kommissionen för godkännande. Ett av dessa är programmet för Småland och Öarna. När EU godkänner programmet får regionen tillgång till ca 600 miljoner kronor i EU finansiering.

Xylem i Emmaboda tävlar om europeiskt miljöpris

2 april 2014

Xylem i Emmaboda har, i samarbete med länets klimatkommission, lämnat in en ansökan om det europeiska miljöpriset EU Energy Award.

Regionförbundet rekryterar studentmedarbetare

1 april 2014

Nu påbörjar Regionförbundet i Kalmar län en satsning på så kallade studentmedarbetare. Fram till sommaren kommer två studenter att, vid sidan av studierna, arbeta på regionförbundet.

Regionförbundets styrelsemöte 3 april

1 april 2014

Den 3 april genomförs regionförbundets styrelsemöte i Västervik. Media hälsas välkomna.

Plåt och design vinnare i Glasriket

21 mars 2014

På torsdagen fattades det första beslutet om vilka företag som tilldelas den så kallade Glasrikesmiljonen. Allt i plåt AB i Åseda och Royal Design i Orrefors är företagen som kvalificerat sig i den första uttagningen.

Därför växer och investerar vissa företag i Kalmar län

20 mars 2014

Varför växer och investerar vissa företag i Kalmar län? Vad är det som skiljer dem jämfört med andra som inte gör det? Den 28 mars svarar några tunga näringslivsföreträdare i länet på frågorna.

Hur får man barn och ungdomar att bli bokslukare?

10 mars 2014

Hur kan man öka intresset för böcker bland barn och ungdomar? Vilken roll har skolan och skolbiblioteken i detta och vilka framgångsfaktorer finns? Den 13-14 mars anordnas en konferens i Nässjö som ska svara på frågorna. Media hälsas välkomna! Hur kan...

Regionförbundets styrelsemöte 7 mars

3 mars 2014

Fredag den 7 mars genomförs regionförbundets styrelsemöte i Hultsfred. Media hälsas välkomna att delta under dagen.

Kontinuerlig coaching ska stärka träindustrin

26 februari 2014

Träindustrin i Småland har många styrkor men står också inför många utmaningar. Genom ett pågående coachingprojekt ska Träcentrum stötta små och medelstora företag inom branschen att stärka sin konkurrenskraft.

Så ska samarbetet mellan skola och kultur i länet öka

25 februari 2014

Under tre års tid har projektet Skola och kultur pågått i länet. Målsättningen har varit att bidra till att i högre grad nå kunskapsmålen i läroplanen med hjälp av kultur.

Stort kinesiskt intresse i Kina för länets miljöteknik, trä, glas och besöksmål

25 februari 2014

Intresset för länets miljöteknik, trä, glas och besöksmål ökar starkt i Kina. Det konstaterade Wang Zhi, kontorschef på Smålands Shanghaikontor, när han nyligen gästade regionförbundets styrelse.

92 000 kronor till förstudie om utställning kring vraket Mars

24 februari 2014

Nu går Regionförbundet i Kalmar län in med 92 000 kronor till Västerviks Museum och en förstudie som ska analysera behovet av och intresset för guidningar och program för skolor och besökare till utställningen Mars Makalös – det marina 1500-talet.

60 000 till Romeo och Julia för ungdomar

24 februari 2014

Nu går Regionförbundet i Kalmar län in med 60 000 kronor till Ölands Dramatiska Teater och deras nya uppsättning Romeo och Julia.

Regionförbundet kräver kompletterade järnvägsutredning

19 februari 2014

Regionförbundet i Kalmar län riktar nu stark kritik mot järnvägsutredningens förslag till sträckning för Ostlänken genom Linköping.

Trenden håller i sig – befolkningsökningen fortsätter

19 februari 2014

Nu har Statistiska Centralbyråns befolkningssiffror för hela 2013 kommit. De visar att Kalmar län fortsätter att öka sin befolkning. Länet har numera en folkmängd på 233 874 personer.

Svårt att nå länets klimatmål

18 februari 2014

Klimatarbetet i Kalmar län går för långsamt. En färsk sammanställning från Regionförbundet i Kalmar län visar att endast ett fåtal regionala klimatmål tycks nås fram till 2020.

28,8 miljoner från Kulturrådet till länskulturen

18 februari 2014

Nu är 2014 års fördelning av statsbidrag från Kulturrådet klart. Totalt fördelas 28,8 miljoner till länets kultur.

Nu öppnar mobilt Fryshus i Kalmar län

7 februari 2014

Från och med den14 februari kommer Fryshuset att ha verksamhet i Kalmar län. Tre personer kommer att arbeta med olika metoder för att förbättra för länets ungdomar. Bakom satsningen ligger Fryshuset och Regionförbundet i Kalmar län.

Regionförbundets styrelsemöte 7 februari

3 februari 2014

Denna vecka genomförs regionförbundets styrelsemöte i Oskarshamn. Media hälsas välkomna att delta!

Nytt projekt ska få kvinnors företag att växa

29 januari 2014

Ett koncept bestående av föreläsningar och en tredagars ”företagscamp” med kvinnor från olika branscher och bakgrund. Projektet Driva Framåt – The Camp är en storsatsning av Regionförbundet i Kalmar län, Tillväxtverket och Drivhuset i Kalmar.

Ett steg närmare kompetenscentrum Pukeberg

28 januari 2014

Arbetet med att bilda ett kompetenscentrum i Pukeberg har nu tagit ett första steg. En nyskriven rapport pekar ut riktningen och strategin för det arbetet. I en nyskriven rapport presenteras flera förslag till hur målet om ett kompetenscentrum med...

Hur ska Pukeberg bli ett kompetenscentrum inom glasdesign?

24 januari 2014

Nu är det klart på vilket sätt Pukeberg ska bli ett framtida kompetens¬centrum inom glasdesign. På tisdag den 28 januari presenteras en rapport med förslag på långsiktig strategi och konkreta åtgärder för de närmaste åren.

Regionförbundet stödjer Västerviksprojekt som ska utveckla företag

23 januari 2014

Regionförbundet stödjer det nya tillväxtprojektet i Västervik med 1 miljon kronor. Det beslöts på Regionförbundets arbetsutskott i dag.

2,5 miljoner kronor till destinationsutveckling av Västervik

23 januari 2014

Regionförbundet går nu in med 2 550 000 kronor fördelat på tre år till Västerviks arbete med destinationsutveckling och marknadsföring inom besöksnäringen. Det beslöts på Regionförbundets arbetsutskott i dag.

45 miljoner kronor i anslag till länets utveckling

21 januari 2014

Regionförbundets anslagsram för 2014 blir, enligt det årliga regeringsbeslutet, 45,2 miljoner kronor. Pengarna ska användas för insatser för länets utveckling och hållbara tillväxt.

Grönt ljus för 13 YH-utbildningar i Kalmar län

16 januari 2014

I dag meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten) vilka yrkeshögskoleutbildningar som får bedrivas med start hösten 2014. Kalmar län fick 13 YH-utbildningar.

Nu går startskottet för att söka pengar ur ”Glasrikesmiljonen”

16 januari 2014

Torsdagen den 23 januari går startskottet för företag att söka pengar ur den så kallade ”Glasrikesmiljonen”. Från och med nu och under tre års tid kommer ett tiotal företag att få dela på drygt 12 miljoner kronor om man väljer att investera i Glasriket.