Pressarkiv 2013

29,6 miljoner i regionalt kulturbidrag 2014

19 december 2013

Nu är 2014 års fördelning av regionalt kulturbidrag klart. Totalt fördelas 29, 6 miljoner till 13 kulturorganisationer, kulturinstitutioner samt till stipendier och en regional kulturresurs.

Ny överenskommelse ska öka kompetens, förnyelse och utveckling i Kalmar län och Kronobergs län

19 december 2013

Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Södra Småland och Linnéuniversitetet inleder nu ett långsiktigt samarbete. Syftet är att på bred front stimulera kompetensen, innovation och förnyelse i regionen.

Regionförbundet i Kalmar län stödjer regionförslag

19 december 2013

Regionförbundet tillstyrker förslaget från Socialdepartementet om att landstingen i Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län får överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län från 2015.

Kalmar län med i den hittills största marknadsföringssatsningen av svenska destinationer

17 december 2013

Nu samlar VisitSweden svensk besöksnäring till den största satsningen någonsin på marknadsföring av Sverige i utlandet. Kalmar län går in tillsammans med andra regioner från hela Sverige i VisitSwedens treåriga samarbete som ska marknadsföra Sverige.

36 miljoner kronor i prestationsersättning till länets arbete med bättre vård och omsorg om äldre

17 december 2013

I år delar regeringen ut 915 miljoner kronor i prestationsersättning till landets kommuner och landsting för förbättringsarbetet inom vård och omsorg för äldre. Av dessa får Kalmar län drygt 36 miljoner kronor, varav kommunerna delar på drygt 22 miljoner.

Regionförbundets styrelsemöte 19 december

17 december 2013

Torsdag den 19 december genomförs regionförbundets styrelsemöte i Oskarshamn. Media hälsas välkomna att delta under dagen.

150 000 kronor till att göra Rockarkivet tillgängligt för musikintresserade

13 december 2013

Nu går Regionförbundet i Kalmar län in med 150 000 kronor till Svenskt Rockarkiv i Hultsfred. Pengarna ska hjälpa till i utvecklingen av arkivet så att det på sikt kan bli tillgängligt för allmänheten via webben.

Ungdomspraktik ska öka intresset för jobb inom vård och omsorg

9 december 2013

Kan ungdomspraktik inom vård och omsorg öka intresset för att arbeta inom dessa yrken i Kalmar län? Och kan ungdomarna bidra med tankar och idéer som utvecklar verksamheterna? Det vill regionförbundet i Kalmar län ta reda på i särskilt pilotprojekt.

Inte alltid samma sak på tallriken som på menyn

9 december 2013

Det som står på menyn är inte alltid detsamma som finns på tallriken. Det visar en undersökning som miljöförvaltningens livsmedelsinspektörer har genomfört i Kalmar län och på Gotland under mars-september.

225 000 kronor till ökat internationellt utbyte i Vimmerby

6 december 2013

Nu satsar regionförbundet 225 000 kronor på att öka möjligheterna för internationella utbyten för lärare och elever inom skolan i Vimmerby.

CNC, CAD och automation efterfrågas hos småländsk träindustri

5 december 2013

CNC, CAD och automation efterfrågas hos småländsk träindustri. Det framgår av en färsk undersökning som har gjorts inom branschen.

4,5 miljoner till länet när strukturfondsperiod avslutas

5 december 2013

Den nuvarande strukturfondsperioden är nu inne i sin avslutande fas och den 4 december hade Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna beslutsmöte i Kalmar. Denna gång prioriterades förstudieansökningar inom sociala fonden. Sammanlagt 34...

Regionbiblioteket prisas i nationell kampanj för digital delaktighet

26 november 2013

Under Internetdagarna den 25 november utsågs Regionförbundet/Regionbiblioteket i Kalmar län som en av vinnarna i den landsomfattande utmaningen Digidel i konkurrens med 71 bidrag.

1,5 miljoner kronor till kultur och hälsa i Kalmar län

25 november 2013

Regionförbundet får nu 1,5 miljoner kronor av Kulturrådet för att stärka arbetet inom kultur och hälsa.

Grönt ljus för regional transportplan

22 november 2013

På regionförbundets styrelsemöte den 22 november godkändes den regionala transportplanen för Kalmar län 2014-2025. Man beslöt även att ett finansieringsförslag för en förstudie av E22 vid Bergkvara samt en konkretiserad målbild för 2025 ska tas fram...

Nya riktlinjer för regionförbundets företagsstöd

22 november 2013

Under fredagen klubbade regionförbundets styrelse igenom nya riktlinjer för regionförbundets företagsstöd.

Regionförbundets styrelsemöte den 22 november

19 november 2013

Fredag den 22 november genomförs regionförbundets styrelsemöte i Kalmar. Media hälsas välkomna att delta under dagen. Några av de ärenden som finns på agendan är Regional transportplan 2014-2025 samt slutrapporten på projektet Service skapar tillväxt i...

Vilka affärsmöjligheter finns för länets företag på den tyska marknaden?

18 november 2013

På torsdag, den 21 november bjuds media in till en pressträff där regionförbundet berättar om möjligheterna för länets företag att nå den tyska marknaden.

Nytt traineeprogram ska få unga att vilja arbeta inom offentlig förvaltning

14 november 2013

Nu startar regionförbundet, länsstyrelsen, landstinget och åtta av länets kommuner ett gemensamt traineeprogram för att stärka kompetensförsörjningen inom offentlig förvaltning.

Hur kan Kalmar län göra sin röst hörd i Bryssel?

12 november 2013

Kan kommuner som de i Kalmar län göra sin röst hörd i Bryssel och hur gör man i så fall? Den 15 november bjuder Regionförbunden och lärosätena i Småland och Blekinge in till en konferens.

Fortsatt ökning för länets befolkning

12 november 2013

Nu har Statistiska Centralbyråns befolkningssiffror till och med tredje kvartalet 2013 kommit. De visar att Kalmar län fortsätter att öka sin befolkning. Länet har numera en folkmängd på 233 809 personer.

Framtidsstudie ska stärka länets gröna näringar

12 november 2013

Vilka utmaningar och möjligheter står de gröna näringarna inför i Kalmar län och hur kan de stärkas på bästa sätt? Nu gör Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län samt LRF Sydost en gemensam framtidsstudie som ska ge svar på frågorna.

400 000 kronor till högskole- och universitetsutveckling i Västervik, Hultsfred och Vimmerby

7 november 2013

I dag beslöt Regionförbundet att ge 400 000 kronor till en förstudie kring högskole- och universitetsutveckling i Hultsfred, Vimmerby och Västervik.

Vilka möjligheter finns med framtidens kustsjöfart?

7 november 2013

Vilka förutsättningar och möjligheter finns för en utvecklad kustsjöfart i Sverige? Det är en av de frågor som tas upp under de två konferenserna i Kalmar den 12-14 november: Kustsjöfart och Fartyg-Människa-miljö.

Josefine Ansved, Emma AdBåge och Höllywood Studios blir 2013 års kulturstipendiater

25 oktober 2013

Josefine Ansved från Kalmar, Emma AdBåge från Oskarshamn och Höllywood Studios från Högsby blir 2013 års kulturstipendiater. Det beslöt regionförbundets styrelse i dag.

Så säger remissvaren om länets förslag till regional transportplan

25 oktober 2013

Länets kommuner, organisationer och privatpersoner har sedan i juni haft möjligheter att tycka till om regionförbundets förslag till regional transportplan. Bland de totalt 23 remissvar som har kommit in finns en stor samstämmighet.

Europeiskt utbyte ska bidra till höjda resultat i skolan

21 oktober 2013

Den 7-12 oktober reste en grupp tjänstemän från Växjö och Sävsjö kommun till Tipperary på Irland för att lära sig mer om hur resultaten kan höjas i skolan. Syftet med resan var att utbyta erfarenheter kring hur man kan arbeta med skolutveckling, höjda...

Europeiskt utbyte ska ge ökad kunskap om integration

16 oktober 2013

Den 30 september-3 oktober reste en grupp tjänstemän från Tranås till holländska Tilburg för att lära sig mer om hur man kan arbeta strategiskt med integration.

De lotsar seniorer på nätet

14 oktober 2013

Under hösten gör ABF, Vuxenskolan, SKPF, PRO, SPF och Regionbiblioteket en offensiv satsning på att utbilda seniorer i internet- och datakunskap.

Smålands största fototävling lockar Smålandsambassadörer

11 oktober 2013

Nu startar Smålands största fototävling. På webbplatsen Mitt Småland har alla smålänningar chansen att visa sin egen bild av Småland. Tävlingen riktar sig både till proffs och amatörer.

Social sammanhållning, globalisering och det ekonomiska läget inledde Regiondagarna

10 oktober 2013

I dag inleddes länets Regiondagar med över 240 deltagare från hela länet. Medverkade gjorde bland andra huvudsekreteraren för Framtidskommissionen, Jesper Strömbäck, utrikeskorrespondenten Erika Bjerstöm och vice riksbankschefen Cecilia Skingsley.

Europeiskt utbyte ska bidra till utvecklingen av Nybros stads- och utemiljöer

8 oktober 2013

Den 30 september - 3 oktober reste en grupp med tjänstemän och politiker från Nybro till Viernheim i Tyskland för att lära sig hur man kan utveckla kommunens platser för spontanidrott, kultur- och fritid.

Småland och Öarna får 66 miljoner euro för regional utveckling inom EU:s strukturfonder

7 oktober 2013

Småland och Öarna dvs. Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län och Gotlands län får under 2014-2020 dela på drygt 66 miljoner euro, nästan 600 miljoner kronor, i EU:s strukturfonder.

Regiondagarna 2013, 10-11 oktober, Borgholm

2 oktober 2013

Huvudsekreteraren för Framtidskommissionen, Jesper Strömbäck, utrikeskorrespondenten Erika Bjerstöm, vice riksbankschefen Cecilia Skingsley, skribenten Staffan Landin samt professorn och läkaren Stefan Einhorn är några föreläsare på 2013 års Regiondagar.

Ökad digital kunskap via E-serviceverkstäder

1 oktober 2013

Snart kan det bli möjligt att gå till biblioteket för att få hjälp med att använda olika e-tjänster som finns på nätet.

Spektakulär tävlingsvinst ska locka tyskar till Småland

30 september 2013

Den 1:a oktober startar en facebook-kampanj som ska få fler tyska turister att ”gilla” Småland. Med hjälp av en tävling och en spektakulär vinst, vill vi locka fler tyskar att upptäcka Småland som turistdestination.

Styrgrupper ska arbeta med regionfrågan

19 september 2013

I arbetet med en eventuell sydsvensk regionbildning ska politiska styrgrupper bildas

Regionförbunden i Småland och Blekinge kritiska till nationell plan för transportsystemet

20 september 2013

Regionförbunden i Småland och Blekinge riktar nu skarp kritik mot Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025. Enligt regionförbunden saknas en strategi för den ökande handeln över Östersjön.

Beslut om regionalt strukturfondsprogram för tillväxt och sysselsättning i Småland & Öarna 2014-2020

20 september 2013

I dag godkände regionförbundets styrelse förslaget på nytt Regionalt strukturfondsprogram för tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna 2014-2020.

5 234 000 kronor i driftsbidrag till Kalmar Airport och Oskarshamns Airport

20 september 2013

Regionförbundets styrelse tog i dag beslut om att ge Kalmar Airport samt Oskarshamn Airport ett driftsbidrag på totalt 5 234 000 kronor för 2014.

Regionförbundet starkt kritiskt till EU:s förslag om statligt stöd till flygplatser

20 september 2013

I ett remissyttrande ställer sig Regionförbundet i Kalmar län starkt kritisk till EU:s förslag om ändrade riktlinjer för statligt stöd till flygplatser.

Regionförbundets styrelse den 20 september

17 september 2013

Media hälsas välkomna till Regionförbundets styrelsemöte i Pukeberg den 20 september.

På vilka nya sätt kan man berätta om berättelser?

16 september 2013

Den 18-19 september ska 43 barnbibliotekarier från Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län, utbilda sig i hur man kan berätta om böcker på nya sätt. Bakom satsningen ligger Regionbiblioteket i Kalmar län tillsammans med Länsbibliotek Sydost.

Succé för webbplatsen Mitt Småland

28 augusti 2013

Webbplatsen Mitt Småland, www.mittsmaland.se, närmar sig 300 tips på saker att se, göra och uppleva i Småland. Tipsen sprids också flitigt i sociala medier.

RådgivningsEkot får utmärkelse för klimatsmart arbete

27 augusti 2013

Kalmar läns klimatkommission har idag delat ut ett av årets Solros-pris till RådgivningsEkot, ett samarbete mellan energi- och klimatrådgivarna i Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommuner.

Sydsvenska regionbildare bildar arbetsgrupper

23 augusti 2013

Föreningen Sydsvensk regionbildning har på sitt styrelsemöte idag inrättat sex arbetsgrupper som ska arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor, kultur, kollektivtrafik, infrastrukturplanering, demokrati och hållbar regional utveckling.

Länets befolkning ökar

14 augusti 2013

Flera av länets kommuner kan glädjas över SCB:s befolkningssiffror för årets första sex månader pekar uppåt. De kommuner som ökade var Hultsfred med 28 personer, Mönsterås med 81, Mörbylånga med 31, Västervik med 29, Oskarshamn med 149 och Torsås med 3.

Dela med dig av ditt Småland på Mitt Småland

5 juli 2013

Nu tar Småland hjälp av alla sina invånare för att sprida bilden av regionen.

Nu ska innehållet på våra tallrikar undersökas

8 juli 2013

Under sommaren kommer restauranger, pizzerior och caféer runt i Kalmar län och på Gotland att få besök av miljöförvaltningens inspektörer. Syftet är att undersöka om menyerna stämmer överens med vad som serveras på tallriken.

17 miljoner kronor i regionalt investeringsstöd till tre företag i länet

28 juni 2013

I dag kom beskedet att Tillväxtverket beviljar Elfa i Västervik, Svensk Tryckgjutning i Vimmerby samt Cambia i Gamleby drygt 17 miljoner kronor i regionalt investeringsstöd.

Småland lanserar ny webbportal

27 juni 2013

Lagom till sommar och semester lanseras för första gången en webbplats med hela Smålands turistiska utbud. I informationsdatabasen finns idag 2 100 sökbara sevärdheter, aktiviteter, boende, matställen och evenemang.

Smart Housing Småland vinnare av Vinnväxt

26 juni 2013

Idag vid lunch stod det klart att Smålands ansökan om att utveckla innovationsmiljön Smart Housing blir en av tre vinnare i Vinnovas stora Vinnväxt-program.

Regionförbundets medverkan i Almedalen 2013

25 juni 2013

Nu är det klart med vilka seminarier i Almedalen där Regionförbundet i Kalmar län samt Nationellt kompetenscentrum Anhöriga medverkar.

Jämställda beslut kan ge ringar på vattnet

24 juni 2013

Jämställdhet och ojämställdhet i samhället skapas många gånger där besluten fattas. Därför har nu Regionförbundet i Kalmar län tagit fram en checklista för ökad jämställdhet i beslutsfattandet.

Gemensam ledning för bättre samverkan

24 juni 2013

En gemensam ledningsgrupp mellan landstinget, regionförbundet och kommunerna ska få samverkan mellan dem att fungera bättre. - Vi kan använda skattekronorna ännu effektivare genom ett utvecklat samarbete.  Detta kommer länsinvånarna att vinna på, inte...

Förslag till regional transportplan ut på remiss

19 juni 2013

Regionförbundets styrelse beslöt idag att skicka ut förslaget till en regional plan för utveckling av transportsystemet 2014-2025 på samråd.

Regionalt åtgärdspaket ska få ungdomar i arbete

19 juni 2013

I dag enades Regionförbundets styrelse om fem konkreta åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten i länet.

150 000 kronor till Gillberga bergbrott

17 juni 2013

Regionförbundet i Kalmar län går in med 150 000 kronor för att göra Gillberga bergbrott mer attraktivt för besökare som vill lära mer om Ölands kalksten.

Regionförbundets styrelsemöte den 19 juni

17 juni 2013

Onsdag den 19 juni genomförs Regionförbundets styrelsemöte i Västervik. Media hälsas välkomna att delta under dagen eller träffa ordförande Lars Blomberg för en sammanfattning efter styrelsemötet.

Hur kan vi minska länets ungdomsarbetslöshet?

10 juni 2013

Hur ser ungdomsarbetslösheten ut i Kalmar län och vilka åtgärder behövs för att få in fler unga på arbetsmarknaden? På onsdag, den 12 juni, anordnas en konferens där frågan diskuteras.

Så är läget i länets dricksvattenbrunnar

10 juni 2013

Mellan september och december 2012 genomförde miljökontoren i Kalmar län kampanjen ”Kolla din brunn” vilket resulterade i att 285 brunnsägare i länet lät analysera sitt vatten. Nu är resultaten klara.

Nytt samarbete för mer vindkraft till havs

31 maj 2013

Tionde upplagan av Nationella Vindkraftskonferensen i Kalmar är över. Havsbaserad vindkraft var ett av årets fokusområden och under konferensen bildades ett nationellt samverkansforum för att främja utvecklingen inom området.

Volontärer drillas i service och bemötande inför sommarens Dam-EM

30 maj 2013

I dagarna sätter sig cirka 200 volontärer i skolbänken för att utbilda sig inom bland annat service och bemötande inför UEFA:s dam EM i sommar. Media hälsas välkommen att träffa volontärerna vid något av utbildningstillfällena.

Palliation Sydöst – konferens om vården i livets slutskede

21 maj 2013

Pressinbjudan: Den 28 maj hålls konferensen Palliation Sydöst i Kalmar. Det handlar om hur vi kan förbättra vården i livets slutskede. Media hälsas välkomna att delta under dagen. Sydöstra sjukvårdsregionen (Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län)...

Allas vind i dag och för framtiden – Nationella vindkraftskonferensen i Kalmar 22-23 maj

20 maj 2013

Pressinbjudan: Den 22-23 maj arrangeras Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar på temat Allas vind i dag och för framtiden. Under två dagar samlas runt 350 deltagare inom näringsliv, offentliga företrädare, organisationer, forskare, studenter och and...

Pressinbjudan: Hur ser länets ungdomar på sin livssitutation?

16 maj 2013

Vid en konferens den 23 maj presenteras resultatet av LUPP-enkäten 2012. Den ger svar på hur ungdomar i länet upplever skolan, möjligheten att få arbete, synen på inflytande i kommunen, hur de bedömer sin hälsa och hur de ser på en framtid i länet. Dag...

Hur kan biblioteket stödja och bidra till barns läs- och skrivutveckling?

14 maj 2013

Den 22 maj träffas 50 personer som arbetar inom barnbibliotek och pedagogik i Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län för att lära sig mer om hur de kan bidra till läs- och skrivutveckling hos barn och ungdomar.

Beslut om att bilda aktiebolag för driften av IT- plattformen Småland och Öland

3 maj 2013

I dag beslöt Regionförbundets styrelse att bilda ett aktiebolag för driften av den gemensamma informations- och bokningsplattformen Småland och Öland.

Satsning på innovativt bostadsbyggande

3 maj 2013

Det finns ett stort behov av fler och billigare bostäder framöver. Genom satsningen Smart Housing samarbetar offentlig sektor, näringsliv och lärosäten i Småland för att hitta innovativa lösningar på problemet.

Regionförbundets styrelsemöte 3 maj

30 april 2013

Denna vecka genomförs Regionförbundets styrelsemöte i Vimmerby. Media hälsas välkomna att delta under dagen eller träffa ordförande Lars Blomberg för en sammanfattning av styrelsemötet den 3 maj kl. 14.30 på Vimmerby Stadshotell, Stora torget 9 i...

Avhoppen från gymnasiet ska minska genom nationellt projekt

26 april 2013

På måndag den 29 april kommer projektledaren i Plug In Gunnar Anderzon från Sveriges Kommuner och Landsting att besöka Lars Kagg skolan i Kalmar.

Pressinbjudan: Regionförbundet åker till Västerviks kommun för att diskutera ungdomspolitik

24 april 2013

Regionförbundet och föreningen Kumulus genomför just nu kommundialoger i samtliga länets kommuner för att diskutera ungdomspolitik. Fredagen den 26 april har turnén nått Västerviks kommun. Media hälsas välkomna att delta.   Tid och plats Fredag 26 apri...

Hur kan vi skapa ökad innovationskraft i Kalmar län?

5 april 2013

Hur kan vi gemensamt skapa förutsättningar för att fler innovativa idéer kan utvecklas till nya produkter, tjänster eller processer i Kalmar län? Den 9 april arrangeras seminariet Innovationskraft Sverige – Tillväxt och utveckling i Kalmar län.

Klimatarbetet i Kalmar län måste bli effektivare!

3 april 2013

Debatt: Vi står inför mycket stora klimatförändringar. Jordens årsmedeltemperatur kan komma att stiga med mellan två och fyra grader inom 50 års tid. Vi måste göra mer, engagera fler och arbeta målmedvetet och gemensamt!

Regionförbundets styrelsemöte

2 april 2013

Denna vecka genomförs Regionförbundets styrelsemöte i Mönsterås. Media hälsas välkomna att delta under dagen eller träffa ordförande Lars Blomberg för en sammanfattning av besluten när styrelsen avslutas.

Pressinbjudan: Dialogmöten om ungdomspolitiken i länet fortsätter med Borgholm, Högsby och Nybro

22 mars 2013

Regionförbundet och föreningen Kumulus genomför just nu kommundialoger i samtliga länets kommuner för att diskutera ungdomspolitik. Måndagen den 25 mars är det Borgholms kommun som står på tur. På tisdag och onsdag följer därefter träffar i Högsby och...

Rekordår för besöksnäringen i Kalmar län

22 mars 2013

2012 var ett rekordår för besöksnäringen i länet med 10,4 miljoner övernattningar. Totalt omsatte branschen 4,2 miljarder, vilket är en ökning med 1,1 miljarder kronor jämfört med 2011. Detta visar ny statistik från RESURS för resor och Turism i Norden.

Årsmöte för Sydsvensk regionbildning ideell förening

13 mars 2013

Sydsvensk regionbildning ideell förening sammanträder vid års- och styrelsemöte i Växjö den 14 mars.

Regionförbundet tar ställning för färjetrafiken till Oskarshamn

12 mars 2013

De södergående färjorna från Visby bör gå till Oskarshamn. Det menar Regionförbundets styrelse som i dag tog ställning i frågan om färjetrafiken.

Ska färjetrafiken gå till Västervik eller Oskarshamn?

11 mars 2013

Ska de södergående färjorna från Visby gå till Västervik eller Oskarshamn? Regionförbundet ställning i frågan beslutas på ett extra styrelsemöte i Kalmar på tisdag den 12 mars. Media hälsas välkomna till en pressträff efter styrelsemötet.

Pressinbjudan: Regionförbundet träffar Hultsfreds kommun för att diskutera ungdomspolitik

8 april 2013

Regionförbundet och föreningen Kumulus genomför just nu kommundialoger i samtliga länets kommuner för att diskutera ungdomspolitik. Tisdagen den 9 april är det Emmaboda kommun som står på tur. Media hälsas välkomna att delta.   Syftet med dialogerna är...

Pressinbjudan: Regionförbundet träffar Hultsfreds kommun för att diskutera ungdomspolitik

8 mars 2013

Regionförbundet och föreningen Kumulus genomför just nu kommundialoger i samtliga länets kommuner för att diskutera ungdomspolitik. Måndagen den 11 mars är det Hultsfreds kommun som står på tur. Media hälsas välkomna att delta.   Syftet med dialogerna ...

Pressinbjudan: Regionförbundet träffar Kalmar kommun för att diskutera ungdomspolitik

6 mars 2013

Regionförbundet och föreningen Kumulus genomför just nu kommundialoger i samtliga länets kommuner för att diskutera ungdomspolitik. Torsdagen den 7 mars är det Kalmar kommun som står på tur. Media hälsas välkomna att delta. Syftet med dialogerna är att...

Hur kan vi skapa fler jobb för unga i norra länet?

27 februari 2013

Regionförbundet i Kalmar län och Arbetsförmedlingen bjuder in till en workshop för att diskutera och planera hur vi gemensamt kan minska ungdomsarbetslösheten i norra Kalmar län. Media hälsas välkomna att delta. Under workshopen ska vi titta på vilka...

Vilka effekter har GP Speedway för regionen?

26 februari 2013

Under hösten har Regionförbundet i Kalmar län, tillsammans med en forskare vid Göteborgs universitet, undersökt vilka effekter GP Speedway har för regionen. Media hälsas välkomna till en pressträff den 1 mars där resultatet av undersökningen presenteras.

Hur upplevs samhällsorientering för nyanlända?

26 februari 2013

Sedan 2011 erbjuds alla nyanlända invandrare i Kalmar län en 60-timmarskurs i samhällsorientering på deltagarnas eget modersmål. Intresset har varit stort och sedan utbildningen startade har deltagarantalet fördubblats.

Vad tycker svenskar om regionens resmål, turistattraktioner och evenemang?

25 februari 2013

Vilken kännedom har svenskar om Kalmar läns besöksmål och varumärken? Vilka besöksmål planerar man att besöka de närmaste åren? Hur nöjd har man varit med de besök man har gjort? Nu presenteras en färsk attitydundersökning där drygt 1400 svenskar mella...

Så ser ungas flyttmönster ut i Kalmar län

21 februari 2013

54 procent av eleverna i årskurs åtta och 65 procent av eleverna i årskurs två i länet vill flytta. Störst andel av de ungdomar som vill stanna kvar finns Vimmerby. Det visar delrapporten från länets LUPP-undersökning som släpptes den 24 januari.

Plus för länets befolkningsutveckling

20 februari 2013

SCB:s befolkningssiffror för 2012, som släpps idag, visar att länet har ökat befolkningen med 458 personer. Det totala invånarantalet är nu 233 548 personer.

Kan man tanka bilen med alger, vass, musslor och fiskrens?

13 februari 2013

Regionförbundet i Kalmar län har under tre års tid drivit projektet ”Biogas – nya substrat från havet”. Projektet har undersökt om det går att använda marina substrat för att producera biogas till fordonsbränsle.

Hur ser energianvändningen och klimatpåverkan ut i Småland och Blekinge?

13 februari 2013

Nu presenteras för första gången en rapport Energibalans 2010 Småland och Blekinge som bland annat ger svar på hur mycket energi som vi gör av med i regionen, vilken sektor som står för den största energiförbrukningen och hur utvecklingen ser ut över tid.

Ung innovationskraft - Hur behåller vi ungdomarna i regionen?

12 februari 2013

Hur behåller vi ungdomarna och hur vänder vi trenden med flytt från regionen till storstäderna? Den 16:e februari bjuder regionförbunden i Småland och Blekinge in till ett heldagsseminarium på Ronneby Brunn för att diskutera och hitta lösningar på frågan.

Antalet gästnätter i länet ökar med 3,2 procent

11 februari 2013

Antalet gästnätter i länet ökar med 3,2 procent jämfört med föregående år. Det visar färsk statistik från SCB.

Assarsson projektledare för Sydsvensk regionbildning

7 februari 2013

Förre landstingsdirektören i Kalmar län, Johan Assarsson, blir projektledare för Föreningen Sydsvensk regionbildning.

1,8 miljoner till kvinnors företagande i länet

5 februari 2013

Regionförbundet i Kalmar län öppnar nu möjligheten att söka medel till projekt som främjar kvinnors företagande. Fram till den 15 mars fördelas 1,8 miljoner kronor till affärs- och innovationsprojekt.

Kan vi göra biogas av alger, vass, musslor och fiskslam?

4 februari 2013

Under tre års tid har Regionförbundet i Kalmar län undersökt om det går att utvinna biogas ur alger, vass, musslor och fiskslam. Resultatet presenteras på en konferens den 7 februari och en pressträff den 6 februari.

Hur ser ungas flyttmönster ut i Kalmar län?

22 januari 2013

Hur ser ungas flyttmönster ut i Kalmar län? Vilka stannar kvar i länet, flyttar och återvänder? Den 24 januari presenteras svaren i en färsk rapport.

Ironman ger positiva effekter för regionen

17 januari 2013

Ironmantävlingen som genomfördes i augusti 2012 får genomgående gott betyg hos såväl deltagare som publik. Det finns även ett stort stöd hos invånarna i Kalmar för att genomföra tävlingen under flera år framåt. Det visar den utvärdering som har gjorts...

Vilka effekter har Ironman för regionen?

14 januari 2013

Under hösten har Regionförbundet i Kalmar län, tillsammans med en forskare vid Göteborgs universitet, undersökt vilka effekter Ironman har för regionen. Nu presenteras resultatet.

Pressinbjudan: Internet har blivit säkrare – i Kalmar län

14 januari 2013

Under ett år har IT-säkerhetstekniker vid länets kommuner arbetat hårt för att höja säkerheten på kommunernas anslutning till internet. Tekniken DNSSEC, som skyddar nättrafiken från attacker, har införts hos samtliga kommuner – något som länet är först...

Hur ser energianvändningen och klimatpåverkan ut i Kalmar län?

10 januari 2013

Den 14 januari presenteras en ny rapport Energibalans 2010 Kalmar län som bland annat ger svar på hur mycket energi som vi gör av med i Kalmar län och vilken energi som används m.m.

400 000 kronor till utveckling av e-handel

10 januari 2013

Nu går Regionförbundet in med 400 000 kronor i stöd till utvecklingen av e-handel i länet.

Nytt stöd vid psykisk funktionsnedsättning

8 januari 2013

Sedan i slutet av förra året finns inom Landstinget i Kalmar län och länets kommuner en ny funktion för stöd till personer med allvarlig psykisk ohälsa.

Höjd patientsäkerhet ända ut till vårdkedjans sista länk

8 januari 2013

När flertalet av länets kommuner nu ansluter sig till Nationell Patientöversikt (NPÖ) kan sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster läsa den information som finns om patienten hos andra vårdgivare. För kommunens vårdpersonal har det hittills...

Nytt projekt ska stärka glaspedagogik för barn och unga

4 januari 2013

Regionförbundet i Kalmar län stöder nu The Glass Factory i Boda med 60 000 kronor för att utveckla en särskild glaspedagogik för barn och unga.