Pressarkiv 2012

”Genom upprustning kan Stångådalsbanan avlasta Södra stambanan och bli en ny länk för godstrafiken i södra Sverige”!

20 december 2012

Genom att rusta upp Stångådalsbanan och komplettera den med ett antal strategiska mötes- och triangelspår kan banan bli en ny länk för godstrafiken i södra Sverige och på så vis avlasta Södra stambanan.

Så kan länets tillverkningsindustri stärkas

20 december 2012

Bättre analyser av framtida kompetensbehov, ökad förnyelse, stöd för internationalisering och bättre infrastruktur och kollektivtrafik. I en rapport pekar regionförbundet ut några viktiga faktorer för att stärka konkurrenskraften i tillverkningsindustrin.

Nytt handlingsprogram ska stärka länet på Östersjöarenan

20 december 2012

Kalmar län behöver bli bättre på att ta tillvara den potential som finns i Östersjöregionen. Därför har regionförbundet nu tagit fram ett handlingsprogram där man pekar ut några centrala insatsområden.

Regionförbundet gör en extra satsning på dans i länet

20 december 2012

I 2013 års budget gör Regionförbundet i Kalmar län en extra satsning med 100 000 kronor på dansverksamheten i länet. Det beslutades på regionförbundets styrelse i dag.

Regionförbundets styrelsemöte den 20 december

17 december 2012

Den 20 december hålls regionförbundets styrelsemöte på Oskarshamns folkhögskola. Media hälsas välkomna!

Två miljoner kronor till att vidareutveckla Astrid Lindgrens Näs

12 december 2012

Regionförbundet går nu in med två miljoner kronor till ett projekt som ska vidareutveckla verksamheten vid Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Satsningen ska gå till att höja kvaliteten, kompetensen och innovationskraften i verksamheten.

Inlärningssvårigheter orsak till ungdomars gymnasieavhopp

28 november 2012

Den 28 november sätter projektet ”Plug in” ljus på frågan om ungdomars gymnasieavhopp. Lektor Anders Lovén från Malmö högskola är inbjuden till ett seminarium på Linnéuniversitetet i Kalmar för att tala om varför många ungdomar hoppar av gymnasiet.

Fem miljoner kronor till att utveckla Vimmerby till ett hållbart turistmål

26 november 2012

Regionförbundet i Kalmar län satsar nu fem miljoner kronor till att utveckla Vimmerby till ett hållbart turistmål. Det beslöts på Regionförbundets arbetsutskott den 22 november.

Vilka metoder finns för en effektiv och hållbar vattenrening till Östersjön?

26 november 2012

Hur framgångsrika är olika metoder för effektiv och hållbar vattenrening? På projektet MOMENT:s slutkonferens i Kalmar den 27-28 november presenteras utvärderingen av drygt tre års tester.

Vilka effekter har idrottsevenemang för regionen?

26 november 2012

Under hösten har Regionförbundet i Kalmar län, tillsammans med en forskare vid Göteborgs universitet, undersökt vilka effekter idrottsevenemang har för regionen. Resultatet av undersökningen presenteras på en pressträff den 28 november.

Nu ska länets företag bli ännu bättre på export

13 november 2012

I Kalmar län har exporten ökat sedan 2008 men det finns fortfarande en export- och internationaliseringspotential som ska utvecklas. Därför anordnar nu Exportrådet, tillsammans med regionförbundet, utbildningsprogrammet Steps to Export. Den 15 november...

Planeringsbidrag för utveckling av trä- och glasindustrin

13 november 2012

I fredags beslutades om 800 000 kronor i planeringsbidrag till Småland för utveckling av trä- och glasindustrin.

Fler besökare i länet trots vikande konjunktur

9 november 2012

Trots en svag konjunktur, stark kronkurs och ostadigt väder ökade antalet gästnätter i Kalmar län under juni-augusti. SCB:s statistik över antalet övernattningar från januari till september visar att Kalmar län ökat med 6,3 procent från föregående år,...

Nu ökar befolkningen i Kalmar län

8 november 2012

I dag kom Statistiska Central¬byråns kvartalssiffror över Sveriges befolkning. De visar att Kalmar län nu ökar sin befolkning. Den 30 september hade länet en folkmängd på 233 310 personer, vilket är 236 personer fler än vid motsvarande tid förra året.

Ja till avsiktsförklaring om en utveckling av flygkommunikationer mellan Kalmarregionen och Europa

8 november 2012

Regionförbundet styrelse ställde sig i dag bakom avsiktsförklaringen om en utveckling av flygkommunikationer mellan Kalmarregionen och Europa.

6 insatser ska bidra till företagande på lika villkor mellan kvinnor och män i Kalmar län

8 november 2012

På Regionförbundets styrelse enades man i dag om att prioritera 6 insatser för att skapa ett företagande i länet på lika villkor mellan kvinnor och män.

Lars Blomberg vald till ny ordförande i Regionförbundet

8 november 2012

På Regionförbundets styrelsemöte i Kalmar i dag valdes Lars Blomberg (M) till ny ordförande efter Harald Hjalmarsson. Lars Blomberg är oppositionsråd i Oskarshamn och har suttit med i Regionförbundets styrelse i 4 år. – Det här är ett mycket spännande...

Ny grafisk profil för Småland lanserad

7 november 2012

I samband med Smålandsdagen har Partnerskap Småland lanserat en ny, gemensam grafisk profil för Småland.

Samverkan är modellen när länets klimatarbete ökar tempot

7 november 2012

Bo Bergbäck, Stefan Carlsson - vice ordförande, Akko Karlsson, Leif Larsson - ordförande, Jessica Rydell, Anna Karlsson, Kicki Svensson, Patrik Hernäng och Rolf Möller.  I går träffades den nya klimatkommissionen för Kalmar län. Kommissionen består av ...

Regionförbundets styrelsemöte 7-8 november i Kalmar

5 november 2012

Den 7-8 november hålls regionförbundets styrelsemöte på Länsförsäkringar i Kalmar. Media hälsas välkomna!

Samhällsutveckling och engagemang genom kultur diskuteras i paneldebatt

5 november 2012

Hur kan kulturen vara en motor i samhällsutvecklingen och den enskilde individens engagemang? Den 10 november anordnar Regionförbundet en tankesmedja och kulturdebatt för att diskutera frågan.

South Baltics årliga konferens lockade 130 personer från fem länder

26 oktober 2012

Den 23-24 oktober arrangerades South Baltics årliga konferens med drygt 130 personer från fem länder. Under konferensen diskuterades utmaningar och möjligheter till samverkan inför EU:s nya programperiod 2014-2020.

Hur kan service skapa tillväxt i mindre tätorter?

23 oktober 2012

Den 24 oktober arrangerar Regionförbundet ett seminarium om vilka möjligheter som finns genom ökad service på landsbygden. Inbjudna är politiker, tjänstemän och lokala utvecklingsgrupper från länets kommuner. Media hälsas välkomna!

Glass Factory, Kalmar Konstmuseum och Kalmar läns museum får 1 205 000 kronor från Kulturrådet

15 oktober 2012

Som en del i arbetet med kultursamverkansmodellen fördelar Kulturrådet 1 205 000 kronor till utvecklingsarbete på Glass Factory, Kalmar Konstmuseum och Kalmar läns Museum. The Glass Factory, Boda glasbruk, får 220 000 kronor för att utveckla en särskil...

Att bli bättre på det man är bra på - stort intresse för Brysselseminarium om smart specialisering

15 oktober 2012

Den 16 oktober arrangerar länets EU-kontor, tillsammans med OECD samt EU-kontoren för Mittjylland och Syddanmark, ett seminarium i Bryssel om den OECD-studie som har gjorts för länet.

Ja till ideell förening för en eventuell sydsvensk region

11 oktober 2012

I dag sa Regionförbundets styrelse ja till att bilda en ideell förening för den sydsvenska regionbildningsprocessen. I samarbete med Skåne, Blekinge, Kronobergs län och Kalmar län ska man inleda processen med att bilda en eventuell sydsvensk storregion.

Gemensam överenskommelse ska stärka servicen på länets landsbygd

11 oktober 2012

Nu skriver Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län och Hela Sverige ska leva på en gemensam överenskommelse för att göra Kalmar län till ett pilotlän i södra Sverige när det gäller innovativ service.

110 000 kronor till tre kulturstipendiater

11 oktober 2012

Regionförbundets styrelse utsåg i dag 2012 års kulturstipendiater. Stipendiaterna är Ingrid Hogman, Västervik, Olof Ainouz, Kalmar och Louise Dahl-Lindvall, Solna.

5 234 000 kronor i driftsbidrag till Kalmar Airport och Oskarshamns flygplats

11 oktober 2012

Regionförbundets styrelse tog i dag beslut om att ge flygplatsen i Kalmar samt Oskarshamn ett årligt driftsbidrag på 3 474000 kronor respektive 1 760 000 kronor under en tioårsperiod.

Kvinnors företagande – en av nycklarna till större tillväxt och utveckling

10 oktober 2012

Det finns flera områden med stora förbättringsmöjligheter när det gäller kvinnors möjligheter att bli företagare. Dessa beskrivs i en ny förstudie som presenteras vid konferensen "Vägar till ett dynamiskt näringsliv" på Guldfågeln Arena i Kalmar den...

Regionförbundets styrelsemöte 11 oktober

10 oktober 2012

Den här gången hålls regionförbundets styrelsemöte i Bygdegården i Föra på Öland. Media hälsas välkomna att delta under dagen eller träffa vice ordförande Leif Larsson för en sammanfattning av styrelsemötet kl. 14.15.

Glasriket, infrastrukturen och befolkningsfrågor i fokus när Regionförbundet samlar länets riksdagsledamöter

4 oktober 2012

På fredag den 5 oktober samlar Regionförbundet länsbänken för att diskutera aktuella frågor för länets utveckling.

Unga ska få tycka till om hur det är att bo i länet

3 oktober 2012

I dagarna skickas en enkät ut till ungdomar i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten ska bland annat ge svar på hur ungdomar upplever fritid, påverkan, trygghet, skola och framtid i länet.

Skolverket möter länets kommuner och Arbetsförmedlingen

3 oktober 2012

På torsdag den 4 oktober träffar Skolverket länets kommuner och Arbetsförmedlingen i Oskarshamn. En av de frågor som ska diskuteras är hur vi i länets får fler i studier och arbete.

Regionförbundet ger 1,1 miljoner i företagsstöd till Windy Boats i Västervik

28 september 2012

Båttillverkaren Windy Boats i Västervik får 1,1 miljoner kronor i företagsstöd från regionförbundet för produktutveckling.

Nu är det dags för årets Forskarfredag!

26 september 2012

Den 28 september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. I Sverige kallar vi arrangemanget för Forskarfredag.

Kampanj ska öka kunskapen om egen dricksvattenbrunn

25 september 2012

För att ha en bra kvalitet på det vatten man dricker behöver kommuninvånare ökad kunskap om kontroll och underhåll av sina dricksvattenbrunnar. Därför startar nu Miljösamverkan Sydost en informationskampanj som riktar sig till villaägare med egen brunn.

Näringsministern till länets Regiondagar 26-27 september

24 september 2012

Hur ska vi jobba med tillväxt och befolkningsutvecklingen? Hur ska vi få unga i arbete? Vilka konkurrensfördelar och utmaningar står länet inför i ett internationellt perspektiv? Det är några frågor som tas upp under Regiondagarna den 26-27 september.

20,9 miljoner kronor i regionalt investeringsstöd till tre företag

24 september 2012

Tillväxtverket har beviljat totalt 20,9 miljoner kronor till PlastoMer i Västervik, Åbro i Vimmerby och Modig Machinery i Virserum. Samtidigt gör regionförbundet nu en satsning för att öka ansökningarna från länet.

Pressinbjudan: Hur farliga är egentligen nätdroger?

19 september 2012

Utbudet av droger på nätet är omfattande. Var kommer de ifrån? Hur ser de ut? Hur stor är utbredningen och vilka är användarna? Frågorna kring nätdroger är många och den 26 september arrangeras därför ett seminarium i Västervik som ska ge svar på...

Arkitekturmuseet och Designarkivet inleder samarbete

10 september 2012

Arkitekturmuseet inleder ett samarbete med Designarkivet i Pukeberg, en avdelning inom Kalmar konstmuseum.

Sydafrikanskt studiebesök kring tidsresor och äldreomsorg

10 september 2012

Mellan den 9-15 september besöker en sydafrikansk delegation länet för att lära sig mer om tidsresor och äldreomsorg. Kalmar och Mörbylånga är de kommuner som ska besökas. Media hälsas välkomna!

Närmare samarbete för minskad ungdomsarbetslöshet

6 september 2012

Nu tar Regionförbundet i Kalmar län ett initiativ till ett närmare samarbete med arbetsförmedlingen för att bättre bedöma vilken arbetskraft näringslivet efterfrågar på lång sikt i länet.

Bremersons Matupplevelser, Länsförsäkringar Kalmar län, Hultsfreds pastorat och Kährs i Nybro får utmärkelse för klimatsmart arbete

3 september 2012

Regionförbundets delar denna och nästa vecka ut fyra utmärkelser till utvalda aktörer från länet som gör ett bra arbete för minskad klimatpåverkan.

EU-coach ska hjälpa kommuner att dra större nytta av EU

31 augusti 2012

Regionförbundet har i dagarna anställt en särskild EU-coach, Emmy Harlid, som ska hjälpa utvalda kommuner i länet inom EU-frågor.

Nu invigs Kalmar läns och Kronobergs läns näringslivskontor i Shanghai

20 augusti 2012

Tisdagen den 21 augusti invigs länets näringslivskontor i Shanghai. Syftet är framförallt att underlätta för regionens näringsliv att göra affärer i Kina.

Möte i Skåne om framtiden för en ny gemensam region i södra Sverige

9 augusti 2012

Möte i Skåne för att fortsätta diskussionerna om att bilda en ny gemensam region i södra Sverige.

Pressinbjudan: Klart för gemensam digital ”resebutik” för Småland och Öland

18 juni 2012

Nu är den gemensamma digitala ”resebutiken” för Småland och Öland upphandlad. Regionförbundet i Kalmar län, Destination Småland och Smålands turism satsar tillsammans med EU:s regionala fond över fem miljoner kronor på en gemensam bokningsplattform.

Kalmar län får 11 miljoner ur EU:s strukturfonder

18 juni 2012

Av totalt 49 miljoner kronor hamnade drygt 11 miljoner i Kalmar län när Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna hade sitt första beslutsmöte för året i Växjö den 15 juni. Sammanlagt 18 projektansökningar hade godkänts av Tillväxtverkets...

Vilka utmaningar och möjligheter finns inom länets kultur?

12 juni 2012

Den 14-15 juni träffar regionförbundets kulturberedning länets kulturinstitutioner mfl. för att diskutera utmaningar och möjligheter inom länets kultur. Man får samtidigt besök av Myndigheten för kulturanalys som bl.a. ger en nationell bild.

Regionförbundet anordnar regional hearing om ungdomsarbetslöshet

11 juni 2012

På onsdag den 13 juni arrangerar Regionförbundet en regional hearing om ungdomsarbetslösheten. Syftet är att samla aktörer från samhällets olika delar för att gemensamt sätta in rätt åtgärder. Media hälsas välkomna att delta!

Ett lyft för skolbiblioteken

11 juni 2012

Måndagen den 18 juni hålls en inspirationsdag om skolbilblioteksfrågor i Alvesta Folkets Hus. En stor del av dagen ägnas åt projektet Skolbibliotekarielyftet som drar igång på allvar till hösten och som ska höja kompetensen inom yrkesgruppen i fem län....

Regeringsuppdrag: NkA utvecklar stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

7 juni 2012

Regeringen avser att avsätta 870 miljoner kronor per år under perioden 2012-2016 för insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa och att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa. Regeringen har beslutat att ge Nationellt...

Pressinbjudan: 29 maj hålls LUPPs startkonferens 2012 med över 100 deltagare

28 maj 2012

På tisdag den 29 maj startar arbetet med 2012 års LUPP med en konferens i Oskarshamn. Syftet med konferensen är att ge en bild av kommunernas och regionens ungdomspolitiska arbete och att få inspiration för vårt fortsatta arbete. Vi som är där får lyss...

Fullspäckat schema väntar kommunchefer i Bryssel

23 maj 2012

Ett fullspäckat program väntar den grupp med kommunchefer från Kalmar län som i dag åker till Bryssel för att bland annat träffa EU-kommissionen och Svenska representationen tillsammans med regiondirektören Håkan Brynielsson.

Politik och barnböcker i fokus på Astrid Lindgrenkonferens 24-25 maj

21 maj 2012

Den 24-25 maj är det 2012 års Astrid Lindgrenkonferens i Vimmerby. Temat för årets konferens är Politik och barnböcker samt politik i barnböcker. Medverkar gör bland annat 2012 års ALMA-pristagare Guus Kuijer. Ska vi skratta eller förfasa oss när vi...

Hur kan det ungdomspolitiska arbetet utvecklas i länets kommuner?

15 maj 2012

Sedan i höstas har politiker och tjänstemän i länets kommuner och verksamheter utbildats i hur man kan bedriva strategisk ungdomspolitik på hemmaplan. Media hälsas välkomna till en pressträff där resultatet presenteras.

Starkare Nordlig Vind - Nationella vindkraftkonferensen i Kalmar 23-24 maj

15 maj 2012

Den 23-24 maj arrangeras Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar på temat Starkare Nordlig Vind . Under två dagar samlas runt 350 deltagare inom näringsliv, offentliga företrädare, organisationer, forskare, studenter och andra intressenter i branschen...

Regionförbundet anordnar regional hearing om ungdomsarbetslöshet

11 maj 2012

Regionförbundet kommer inom kort att bjuda in till en regional hearing om ungdomsarbetslösheten. Det beslöts på gårdagens styrelsemöte i Västervik.

Ny studie ska ge svar på hur konkurrenskraften hos jordbruket kan stärkas

11 maj 2012

På Regionförbundets styrelsemöte i Västervik i går beslöt man att göra en studie om hur man kan stärka konkurrenskraften inom jordbruksnäringen i länet.

Regionförbundets styrelsemöte 9-10 maj

9 maj 2012

Denna vecka genomförs Regionförbundets styrelsemöte i Västervik. Media hälsas välkomna att delta.

”Gör en nationell satsning på träindustrin”

7 maj 2012

Mot bakgrund av de utmaningar som träindustrin står inför uppmanas nu regeringen att göra en nationell satsning på branschen.

Hur kan länet bli bättre på event och evenemang?

27 april 2012

Nu satsar Regionförbunden i Kalmar län och Kronobergs län, via EU:s sociala fond, 8,7 miljoner kronor för att kompetensutveckla organisationer och företag som arrangerar event och evenemang i de båda länen. Startskottet går den 3 maj.

Projekt ska utveckla öländsk gastronomi

24 april 2012

Nu går regionförbundet in med 978 000 kronor till Ölands gymnasium för att utveckla gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningen inom gastronomi och besöksnäring.

En miljon kronor till Innovation for Children i Vimmerby

23 april 2012

Det kommunala bolaget Innovation for children i Vimmerby får en miljon kronor av Regionförbundet i Kalmar län. Syftet är att skapa en utvecklingsmiljö som kan bidra till nya tjänsteföretag och fler arbetstillfällen i Vimmerby.

Företag i Kalmar län har störst varuexporttillväxt

20 april 2012

Exporten i Kalmar län har utvecklats enormt under de senaste åren och företagen har starkast varuexporttillväxt av alla Sveriges län mellan 2008-2011. Det visar färsk statistik från SCB och UD.

Unikt samarbete med Fryshuset för att stärka fritidsledare

20 april 2012

Den 24 april går startskottet för ett nytt och unikt samarbete mellan Regionförbundet i Kalmar län och Fryshuset. Under två år kommer Fryshuset att utveckla 130 fritidsledare i alla länets kommuner inom projektet Det goda mötet.

Pressinbjudan: Hur kan vi öka kvinnors företagande i länet?

18 april 2012

Regionförbundet satsar 3,6 miljoner kronor, via medel från Tillväxtverket, för att öka företag som startas och drivs av kvinnor i länet. Media hälsas välkomna till en pressträff där vi informerar om vilka konkreta aktiviteter som kommer att göras.

Länets mål om 500 GWh vindkraftsel nås redan 2012

18 april 2012

Den senaste vindkraftsstatistiken från Energimyndigheten visar på en stark utveckling av vindkraftsel i länet där målet om att nå 500GWh till 2014 uppnås redan i år.

Tjänstemän i skolbänken för ökad EU-kunskap

16 april 2012

Torsdagen den 19 mars sätter sig 124 tjänstemän från Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län och Blekinge län i skolbänken för att lära sig mer om möjligheter med internationellt arbete i en region eller kommun. Media hälsas välkomna att delta!

Tydlig information, stöd och uppföljning viktigt i vård och omsorg av multisjuka äldre

16 april 2012

Tydlig information, stöd och uppföljning är viktigt i vård och omsorg av multisjuka äldre. Det framgår i den färska rapporten "Se mig" om multisjuka äldre.

700 000 kronor till projekt som ska stärka länet inom teknik

12 april 2012

Regionförbundet går nu in med 700 000 kronor till Linnéuniversitetets projekt LTC, Linnaeus Technical Centre. Projektet ska vidareutveckla länet som teknikregion genom en rad insatser under 2012-2014.

Hur upplever multisjuka äldre omsorgs- och vårdinsatser från kommun och landsting?

12 april 2012

Nu släpps en ny rapport från Fokus Kalmar län som beskriver hur multisjuka äldre i Kalmar län upplever omsorgs- och vårdinsatser från kommun och landsting. Media hälsas välkomna till en pressträff där resultatet presenteras.

Fullspäckad inspirationsdag ska ge kunskap och nya idéer till besöksnäringen

11 april 2012

Den 17 april bjuder Regionförbundet i Kalmar län in till en inspirationsdag med föreläsningar för företag inom besöksnäringen.

100 000 till en förstudie om biogasanläggning i Borgholm

11 april 2012

Nu går Regionförbundet in med 100 000 kronor till en förstudie som ska ge svar på om det ska byggas en eventuell biogasanläggning i Borgholm. Det är Borgholms Energi som kommer att genomföra förstudien under våren 2012.

iPadens pedagogiska värld

2 april 2012

Pressinbjudan: Tillsammans med pedagoger från förskolor i Kalmar län, kommer AV-Medias IKT-pedagog Johan Engdahl, skapa ett inspirerande erfarenhetsutbyte kring iPaden i förskolan. Varmt välkommen in i iPadens pedagogiska värld! Media hälsas välkomna...

Dags att Sverige satsar på bättre öst-västliga förbindelser

29 mars 2012

I dag presenterar OECD den tillväxtrapport man har gjort om Småland-Blekinge för riksdagsledamöter och nationella aktörer på riksdagshuset i Stockholm. Samtidigt poängterar man vikten av att satsa på infrastrukturen i regionen.

OECD tittar på Småland och Blekinge

26 mars 2012

På torsdag den 29 mars presenterar OECD en tillväxtrapport om Småland-Blekinge för riksdagsledamöter och nationella aktörer.

Den digitala naturkunskapen

26 mars 2012

Pressinbjudan: Vilka digitala möjligheter finns det i skolan? Kan man överhuvudtaget digitalisera ämnen som naturkunskap och matte? Om du frågar Helena Kvarnsell, högstadielärare i Nacka kommun, är svaret enkelt!   När Helena gästar AV-Media på torsdag...

Get Online Week ska få fler att använda internet

23 mars 2012

Den europeiska satsningen Get Online Week ska locka flera att använda Internet.

Ny utvecklingsstrategi ska göra Kalmar län till en konkurrenskraftig region

23 mars 2012

Nu är det klart med en ny utvecklingsstrategi för Kalmar län. På en pressträff i dag presenterades en rad åtgärder som ska göra länet mer konkurrenskraftigt och få bukt med de vikande befolkningssiffrorna.

Hur ska Kalmar län utvecklas de närmaste åren?

21 mars 2012

Nu är Regionförbundets styrelse enats om en ny gemensam utvecklingsstrategi för Kalmar län. I strategin pekar man ut de viktigaste utmaningarna för länet på kort och lång sikt och vilka utvecklingsområden som ska prioriteras.

Hur främjar vi lärandet?

20 mars 2012

Pressinbjudan: ”Efter att ha arbetat många år som speciallärare har jag insett att man måste sätta in resurser mycket tidigare än man gjorde förr. Det gäller alla områden i skolan. Ju tidigare vi möter våra barn och elever och deras behov ju större cha...

Enkät till 20 000 länsbor om resvanor

16 mars 2012

Nästa vecka skickas en enkät om resvanor ut till 20 000 länsbor i åldrarna 16-84 år. Svaren kommer att vara ett underlag för planeringen av bland annat busslinjer, cykelvägar och planering av nya bostäder. Totalt kommer 60 000 slumpvis utvalda personer...

280 biblioteksanställda i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län ska lära sig mer om barn

14 mars 2012

I dagarna sätter sig drygt 280 biblioteksanställda i skolbänken för att lära sig mer om barnkonventionen och hur man ska få barn mer delaktiga i vardagen.

Politiker i skolbänken för ökad EU-kunskap

27 februari 2012

Torsdag den 1 mars sätter sig 60 politiker, kommunchefer och representanter från lärosätena i Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län och Blekinge län i skolbänken för att lära sig mer om EU.

339 000 kronor till satsning på Svartbäcksmåla i Nybro

22 februari 2012

Skidanläggningen i Svartbäcksmåla ska bli en av Sydsveriges bästa skidanläggningar och regionens skidcentrum. Det är visionen för en omfattande satsning som nu görs av Nybro Ski. Regionförbundet går nu in och stödjer arbetet med 339 000 kronor.

Näringsministern deltar i regional innovationsdialog i Jönköping

14 februari 2012

Den 15 februari 2012 arrangerar de fyra regionförbunden i Småland och Blekinge, i samarbete med Regeringskansliet, ett dialogmöte om innovation och förnyelse. Medverkar gör bland andra näringsminister Annie Lööf.

Pressinbjudan: Bli en stjärna på Creative Commons

13 februari 2012

Får jag använda bilder från Google? Hur delar jag mina bilder och filmklipp på Internet och vad innebär egentligen upphovsrätt? Detta är frågor som länets lärare möter i sitt arbete när interaktiva verktyg blir en naturlig del i skolan. AV-Media Kalmar...

Stor gemensam satsning för att minska antalet ”drop outs” från gymnasieskolan

3 februari 2012

Plug in är namnet på ett nytt nationellt projekt som ska minska antalet avhopp från gymnasieskolan. Projektet kommer att drivas av Sveriges kommuner och landsting tillsammans med bland annat Regionförbundet södra Småland och Regionförbundet i Kalmar län.

Kraftsamling för förbättrat bredband i Kalmar län

2 februari 2012

Kalmar län ligger efter i utbyggnaden av bredband till framför allt de glesbebyggda delarna av länet. Nu görs en kraftsamling med målet att alla ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband senast 2020. Det beslöts på Regionförbundets styrelse den 1/2.

28 miljoner från Kulturrådet till kulturen i länet

27 januari 2012

Regionförbundet i Kalmar län får en uppräkning av de statliga kulturbidragen med 1 procent för 2012. Det är beskedet från torsdagens beslutsmöte på Kulturrådet.

Jakten på den perfekta lektionen

23 januari 2012

Stort intresse bland länets pedagoger att vara med i jakten på den perfekta lektionen.

Länets kulturplan presenterades för Kulturrådet

20 januari 2012

Den 19 januari besökte en delegation från Kalmar län Kulturrådet för att presentera länets kulturplan och de förutsättningar som finns i länet. ”Ett konstruktivt och positivt möte”, summerar kulturberedningens ordförande Linda Fleetwood.