Inkommande och utgående post

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.
Vill du ta del av vad som står i skrivelserna finns de att tillgå på regionförbundets kansli, Nygatan 34, Kalmar.

Inkommande post

Datum Ärende Från
180116 Skrivelse - "Jag hoppas att SLUS blir till stor nytta för Vimmerbys befolkning".
Dnr 2018/033-110
Privatperson
180103

Remiss av betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)
Dnr 2018/005-114

Näringsdepartementet
180102 Regeringsbeslut - Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018 - 2020
Dnr 2017/601-121
Näringsdepartementet
171229 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avs Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Dnr 2017/601-121
Näringsdepartementet
171229 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avs anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Dnr 2017/601-121
Näringsdepartementet
171229 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Dnr 2017/601-121
Näringsdepartementet
171229 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avs Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional Tillväxt
Dnr 2016/603-121
Näringsdepartementet
171228 Protokollsutdrag - Delårsrapport januari - juni 2017 för Regionförbundet i Kalmar län
Dnr 2016/427-102
Västerviks kommun
171228 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 1:3 och 1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 inom utgiftsområde Regional tillväxt
Dnr 2017/601-121
Näringsdepartementet
171228 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Dnr 2017/601-121
Näringsdepartementet
171228 Villkor mm för budgetåret 2018 för landstingen i Kalmar län m fl inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer (rskr. 2017/18:104 och rskr. 2017/18:107)
Dnr 2017/601-121
Näringsdepartementet
171227 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens kulturråd
Dnr 2017/601-121
Kulturdepartementet
171222 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Dnr 2017/601-121
Näringsdepartementet
171222 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna
Dnr 2017/601-121
Finansdepartementet
171222 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende länsstyrelserna
Dnr 2016/603-121
Finansdepartementet
171222 Protokollsutdrag - Delårsrapport 2017 - Regionförbundet Kalmar län
Dnr 2016/427-102
Emmaboda kommun


Utgående post

Datum Ärende Till
180115 Regionförbundets verksamhetsplan 2018
Dnr 2017/301-102
Kalmar läns kommuner samt landsting
180103 Beslut om regionala projektmedel till Kalmar kommun för projektet "Unika historiska Kalmar och Öland".
Dnr 2017/258-703
Kalmar kommun
171222 Regional skogsstrategi Småland
Dnr 2017/513-203
Länsstyrelsen i Kalmar län