Inkommande och utgående post

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.
Vill du ta del av vad som står i skrivelserna finns de att tillgå på regionförbundets kansli, Nygatan 34, Kalmar.

Inkommande post

Datum Ärende Från
170719 Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg E22, Kalmar län
Dnr 2017/348-114
Trafikverket
170717 Remiss - Trafikanalys rapport 2017:1, Ny målstyrning för transportpolitiken.
Dnr 2017/343-114
Näringsdepartementet
170711 Protokollsutdrag - Val av ersättare i Primärkommunala nämnden
Dnr 2014/654-113
Västerviks kommun
170707 Protokollsutdrag - Val av ersättare i styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län efter avgående ledamot
Dnr 2014/640-113
Västerviks kommun
170707 Regeringsbeslut - Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur
Dnr 2016/603-121
Näringsdepartementet
170706 Protokollsutdrag - Aktualiseringsförklaring av översiktsplanen för Torsås kommun
Dnr 2017/341-212
Torsås kommun
170704 Regeringsbeslut - Uppdrag om metoder och modeller för utvärderingar och analyser av statliga insatser
Dnr 2016/603-121
Näringsdepartementet
170703 Protokollsutdrag - Regionförbundet - Årsredovisning år 2016 - Beslut om ansvarsfrihet för år 2016
Dnr 2015/691-102
Mörbylånga kommun


Utgående post

Datum Ärende Till