Inkommande och utgående post

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.
Vill du ta del av vad som står i skrivelserna finns de att tillgå på regionförbundets kansli, Nygatan 34, Kalmar.

Inkommande post

Datum Ärende Från
170526

Remissvar - Avgränsning för miljöbedömning av regional transportplan för Kalmar kommun för åren 2018-2029.
Dnr 2017/148-544

Länsstyrelsen i Kalmar län
170523 Yttrande - Avgränsning för miljöbedömning av den regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/148-544
Mörbylånga kommun
170523 Yttrande - Avgränsning för miljöbedömning av den regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/148-544
Vimmerby kommun
170522 Yttrande - Avgränsning för miljöbedömning av den regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/148-544
Kalmar kommun
170518 Yttrande - Avgränsning för miljöbedömning av den regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/148-544
Västerviks kommun
170518 Yttrande -Avgränsning för miljöbedömning av den regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/148-544
Torsås kommun
170517

Yttrande- Avgränsning för miljöbedömning av den regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/148-544

Trafikverket


Utgående post

Datum Ärende Till
170518 Yttrande - Samråd för förslag till bostadsförsörjningsprogram i Lessebo kommun
Dnr 2017/235-114
Lessebo kommun
170516 Beslut om regionala projektmedel till Destination Kalmar AB för projektet "Ironman Kalmar 2017"
Dnr 2017/217-703
Destination Kalmar AB