Inkommande och utgående post

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.
Vill du ta del av vad som står i skrivelserna finns de att tillgå på regionförbundets kansli, Nygatan 34, Kalmar.

Inkommande post

Datum Ärende Från
171023 Yttrande - Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/327-114
Lantbrukarnas Riksförbund Sydost
171020 Regeringsbeslut - Uppdrag att fördela medel till insatser för livsmedelsstrategin på regional nivå inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020.
Dnr 2016/603-121
Näringsdepartementet
171018 Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029 - remissyttrande
Dnr 2017/327-114
Västerviks kommun
171018 Yttrande på remiss Regional transportplan för Kalmar län Region Blekinge
171017 Yttrande - Samråd för Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/327-114
Oskarshamns kommun
171017 Yttrande över Regional Transportplan för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/327-114
Landstinget i Kalmar län
171017

Regeringsbeslut - Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande
D 2017/461-200

Regeringen
171017 Yttrande - Remiss ang. den regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/327-114
Vimmerby kommun
171017 Remissvar - regional plan för transportinfrastruktur 2018-2029, Kalmar län.
Dnr 2017/327-114
Trafikverket
171017 Yttrande över förslag till regional transportplan för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/327-114
Mörbylånga kommun
171017 Yttrande-Samråd och remiss för Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/327-114
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
171016 Remissyttrande - regional transportplan för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/327-114
Region kronoberg
171016 Protokollsutdrag -Remissyttrande,Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/327-114
Region Kronoberg
171013 Svar på samråd gällande Länstransportplan för Kalmar län 2018-2029
Dnr 2017/327-114
Sydsvenska industri- och handelskammaren
171013 Svar på remiss: Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029
Dnr 2017/327-114
Mönstrås kommun
171013 Yttrande över Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029.
Dnr 2017/327-114
Kalmar kommun
171012 Yttrande "Samråd för Regional transportplan för Kalmar län  2018 - 2029
Dnr 2017/327-114
Nybro kommun
171012 Yttrande över förslag till Regional transportplan i Kalmar län 2018 - 2029
Dnr 2017/327-114
Region Östergötland


Utgående post

Datum Ärende Till
171017 Svar på enkät från indelningskommittén- beteckning för kommuner på regional nivå samt samverkan.
2017/399-114
Indelningskommittén
171013 Protokollsutdrag, Yttrande-förslag till Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 i Skåne
Dnr 2017/378-114
Region Skåne