Inkommande och utgående post

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.
Vill du ta del av vad som står i skrivelserna finns de att tillgå på regionförbundets kansli, Nygatan 34, Kalmar.

Inkommande post

Datum Ärende Från
170922 Regeringsbeslut - Ändring i regleringsbrev för budgetåret 2017
Dnr 2016/603-121
Näringsdepartementet
170920 Remiss - Samrådshandling av regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029
Dnr 2017/422-114
 Region Jönköping
170915 Yttrande över regional transportplan för Kalmar län 2018 - 2029
Dnr 2017/327-114
Region Jönköping
170915 Samrådsredogörelse gällande remissversioner av; Regional cykelstrategi för Blekinge 2018 - 2019
Dnr 2017/172-114
Region Blekinge
170913 Protokollsutdrag - Regional transportplan för Kalmar län 2018 - 2029
Dnr 2017/327-114
Hultsfreds kommun


Utgående post

Datum Ärende Till
170918 Sammanträdesplan 2018
Dnr 2017/357-101
Kommunerna i länet
170915 Beslut om EU-medfinansiering till Kalmar Science Park AB för "DigiBusiness"
Dnr 2017/161-7022
Kalmar Science Park AB
170913 Regional utvecklingsstrategi
Dnr 2016/191-100
Länets kommuner, Länsstyrelsen m.fl.
170908 Yttrande - Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län, Ds 2017:20.
Dnr 2017/291-114
Finansdepartementet
170915 Förslag - Regional utvecklingsstrategi
Dnr 2016/191-100
Länets kommuner, Länsstyrelsen m. fl.
170915 Yttrande - Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms Kalmar och Blekinge län, Ds 2017:20
Dnr 2017/291-114
Finansdepartementet