Inkommande och utgående post

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.
Vill du ta del av vad som står i skrivelserna finns de att tillgå på regionförbundets kansli, Nygatan 34, Kalmar.

Inkommande post

Datum Ärende Från
180316 Remiss - Fler filminspelningar till Sverige
Dnr 2018/173-114
Kulturdepartementet
180313 Regleringsbeslut - Uppdrag att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet 2018-2020
Dnr 2017/601-121
Näringsdepartementet
180228 Remissbehandling aktualisering av Attraktiva Blekinge - regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014-2020
Dnr 2018/138-114
Region Blekinge
180223 Regeringsbeslut - Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avs. Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Dnr 2016/603-121
Näringsdepartementet
180221 Protokollsutdrag - Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029
Dnr 2017/148-544
Landstinget i Kalmar län


Utgående post

Datum Ärende Till
180319 Yttrande - Regional bredbandsstrategi Blekinge 2018-2020
Dnr 2018/052-114
Region Blekinge
180302 Beslut om regionala projektmedel till Hästnäringens Nationella Stiftelse för projektet "Statistikmodell för Hästnäringens Samhällsekonomiska effekter.
Dnr 2018/066-703
Hästnäringens Nationella Stiftelse
180301 Regional utvecklingsstrategi-RUS, för Kalmar län
Dnr 2016/191-100
Regeringen, samt  ett flertal statliga myndigheter
180222

Beslut om regionala projektmedel till Regionförbundet Västerbottens län för projektet "Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling"
Dnr 2018/006-703

Regionförbundet Västerbottens län
180222 Regional utvecklingsstrategi - RUS
Dnr 2016/191-100
Kommunfullmäktige i länets kommuner