Östersjösamarbete firar 20 år

Lobbyaktiviteter, strategiska insatser och utbyten över landsgränser. I dagarna firar Östersjönätverket, Euroregion Baltic, 20 år.

Medlemmarna i ERB har under drygt 20 år samarbetat inom flera stora utvecklingsprojekt inom bland annat miljö, vatten, energi, belysning, skola, ungdomssamarbete, kultur och näringsliv. För närvarande leder regionförbundet flera sådana. Det handlar om två projekt med Kaliningradregion inom vatten och ungdomsfrågor. Man samarbetar också i ett större projekt med partners från hela regionen med målsättningen att skapa förbättrade ungdomspolitiska strategier och handlingsplaner inom ERB genom att på olika sätt föra dialog med ungdomar.

– Samarbetet är en viktig plattform för att bedriva gemensamma projekt och för att möta de gemensamma utmaningar som våra regioner står inför. Miljösituationen i Östersjön, befolkningsutvecklingen och nationalistiska strömningar är några exempel på dessa, säger Akko Karlsson.

På jubileet medverkar Akko Karlsson, vice ordförande i regionförbundet samt ordförande i ERB, samt Roger Kaliff, kommunfullmäktiges ordförande i Kalmar och en av initiativtagarna till ERB.

Fakta ERB
Euroregion Baltic (ERB) är en plattform för regionalt politiskt samarbete i sydöstra östersjöområdet. Organisationen leds av en styrelse med regionala politiska ledare från medlemsorganisationerna och sammanträder tre gånger per år. Arbetets inriktning baseras på en gemensam handlingsplan med fokus på områdets gemensamma utmaningar samt stöd till projektutveckling inom södra Östersjöområdet. Medlemsorganisationer är: Region Blekinge, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Bornholms regionkommun (DK), Region Pommern och Region Warmia-Mazurien (PL), Kaliningrad län (RU) och Klaipeda län (LT).  Det operativa arbetet sköts av ett internationellt sekretariat i Elblag (PL) i samverkan med regionalt ansvariga tjänstemän.