Ny check ska vässa företagens IT-lösningar

I dag lanserar Regionförbundet i Kalmar län en ny konsultcheck på upp till 100 000 kronor. Den så kallade digitaliseringschecken ger företag möjlighet att undersöka IT-lösningar som kan vässa verksamheten.

I dag lanserar regionförbundet en ny konsultcheck på upp till 100 000 kronor. Den så kallade digitaliseringschecken ger företag möjlighet att undersöka IT-lösningar som kan vässa verksamheten.

Företag kan söka checken för att undersöka möjligheterna med digitalisering inom:

  • Produktion
  • Administrativa rutiner
  • Nya produkter – utveckling av befintliga produkter
  • Nya tjänster – utveckling av befintliga tjänster


Stöd kan också sökas för att kartlägga kunskapsnivån i företaget inom digitalisering samt för att öka kunskapen hos styrelse/ledningsgrupp inom området.

- Många små och medelstora företag behöver ökad kunskap kring hur man kan tillgodogöra sig nyttan med olika IT-lösningar. Konsultchecken hoppas vi ska bli en morot för många att ta in ny kunskap och använda den till nya lösningar i verksamheten – något som kan stärka konkurrenskraften, säger Helena Nilsson, regiondirektör.

Fakta – vem kan söka konsultcheck?
Man kan söka konsultcheck från regionförbundet om företaget är registrerat i Sverige, driver näringsverksamhet i Kalmar län och har högst 249 anställda, en omsättning på högst 50 miljoner EUR (cirka 450 miljoner kronor) och en balansomslutning på högst 43 miljoner EUR (cirka 390 miljoner kronor).