54 procent av hushållen i Kalmar län har nu tillgång till snabbt bredband

2016 hade 54 procent av hushållen i Kalmar län tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s, vilket är en ökning med 6,4 procentenheter sedan 2015. Snittet för riket är 66 procent. Det visar PTS kartläggning för 2016, som släpps idag.

Men fortfarande är det långt till målet om att 100 procent av hushållen i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Bland Kalmar läns kommuner har Kalmar kommun kommit längst med 72,6 procent fiberanslutna hushåll, medan Högsby kommun enbart har 20,9 procent. Torsås kommun (39,5 procent) hade den snabbaste tillväxttakten i länet av snabbt bredband med 79 procent.

– De delar av länet som nu återstår är huvudsakligen områden och samhällen där investeringen för varje anslutning blir högre. Nu fortsätter arbetet med att förtydliga de utbyggnadsbehov som återstår och ta fram såväl kommersiella som tekniska lösningar så att även dessa samhällen och områden får tillgång till snabbt bredband, säger Magnus Hammarstedt, regional bredbandskoordinator på regionförbundet.

– Omställningen till moderna digitala nät skapar förutsättningar för att hela Kalmar län kan fortsätta att utvecklas. Det är särskilt viktigt att säkerställa tillgången till snabbt bredband för de områden som berörs av kopparnätets nedstängning, säger regionförbundets ordförande, Ulf Nilsson.

Fakta om bredbandsutbyggnaden

De regionala bredbandskoordinatorerna har sedan 2015 regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

Om PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

Post- och Telestyrelsen (PTS) har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter, samt den mobila yttäckningen för bredband och telefoni.

PTS kartläggning, per 1 oktober 2016, finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.pts.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller nya mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.