13 miljoner ska utveckla länets besöksnäring

Regionförbundet har beviljats 6,5 miljoner kronor av EU:s regionala fond för att driva ett nytt utvecklingsprojekt för länets besöksnäring. Projektet ska bland annat affärs- och produktutveckla näringen samt marknadsföra länets besöksmål på nya marknader.

Regionförbundet har beviljats 6,5 miljoner kronor av EU:s regionala fond för att driva ett nytt utvecklingsprojekt för länets besöksnäring. Projektet ska bland annat affärs- och produktutveckla näringen samt marknadsföra länets besöksmål på nya marknader.

– Kalmar län har en mycket stark ställning i Sverige inom besöksnäringen och vi har många framgångsrika företag inom näringen. Samtidigt behöver vi hela tiden förnya oss för att kunna möta en tilltagande nationell och internationell konkurrens. Därför gör vi nu en storsatsning på att stärka och utveckla näringen ytterligare, säger Helena Nilsson, regiondirektör.

I projektet kommer man bl.a. att göra en kartläggning för att identifiera företag i länet som vill utvecklas. Dessa kommer sedan att erbjudas bl.a. anpassade affärs- och produktutvecklingsinsatser. Det kan till exempel handla om hitta nya produktteman som kan bli reseanledningar till länet även utanför högsäsong. Man kommer även att samarbeta med universitet och högskolor för att länets företag ska kunna tillgodogöra sig deras arbete och forskning. En del av projektet handlar också om marknadsinsatser för att i högre utsträckning nå ut till potentiella besökare i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Kina.

Totalt omsluter projektet 13 miljoner kronor och arbetet kommer att pågår under 2018-2020.