Pressmeddelanden

Så blir symbolen för Region Kalmar län

21 mars 2018

Region Kalmar län tar nu alltmer form. Under onsdagen presenterades arbetet med den nya regionens varumärke och symbol.

Kalmar län står redo för en direktförhandling

21 mars 2018

"Med två månader kvar till beslutet om nationell plan för transportsystemet, uppmanar vi regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att inleda en förhandling med Kalmar län." Det skriver regionförbundet nu i en debattartikel.

Helena Nilsson regional utvecklingsdirektör i Region Kalmar län

2 mars 2018

Helena Nilsson kommer att leda det regionala utvecklingsarbetet in i den nya regionen och vara fortsatt ansvarig för regionala tillväxtfrågor.

Östersjösamarbete firar 20 år

16 februari 2018

Lobbyaktiviteter, strategiska insatser och utbyten över landsgränser. I dagarna firar Östersjönätverket, Euroregion Baltic, 20 år.

Kalmar län klättrar mest i utvecklingsranking

9 februari 2018

Vartannat år rankar forskningsinstitutet Nordregio de regioner som har störst utvecklingspotential i Norden. I den senaste rankingen, som släpptes den 8 februari, är Kalmar län en av de svenska regionerna som klättrar mest och hamnar på plats 45.

Klart med ny regional utvecklingsstrategi

8 februari 2018

Nu är det klart med en ny utvecklingsstrategi för Kalmar län. På regionförbundets styrelse i dag beslutades om de prioriterade utvecklingsområden som ska vägleda länets utvecklingsarbete de närmaste åren.   – I strategin pekar vi ut fyra prioriterade...

47 miljoner till regionala utvecklingsprojekt och företagsstöd under 2017

8 februari 2018

Under 2017 beslutade regionförbundet om bidrag på sammanlagt 47 miljoner kronor till regionala utvecklingsprojekt och som stöd till företag i Kalmar län. Det visar en färsk sammanställning från regionförbundet.

Tio beviljade YH-utbildningar i länet

30 januari 2018

10 beviljade utbildningar av 17 sökta i Kalmar län. Det blev resultatet av den årliga fördelningen från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Smålands skogar får värden att växa

25 januari 2018

Skogen har stor betydelse för Småland. Så pass stor att 12 regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling har tagit fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för hur vi tillsammans kan få skogens värden att växa.

Ett år till Region Kalmar län

30 december 2017

"Vi har också stora utmaningar. Vi behöver öka inflyttningen till länet men också bli bättre på att ta tillvara på de som redan bor i vårt län."

Gott betyg till länets restauranger

13 december 2017

Restaurangerna i Kalmar län får gott betyg för sin hantering av egengjorda kalla såser och röror. Det konstaterar länets miljökontor efter inspektioner i nio kommuner.

13 miljoner ska utveckla länets besöksnäring

12 december 2017

Regionförbundet har beviljats 6,5 miljoner kronor av EU:s regionala fond för att driva ett nytt utvecklingsprojekt för länets besöksnäring. Projektet ska bland annat affärs- och produktutveckla näringen samt marknadsföra länets besöksmål på nya marknader.

Länet kräver direktförhandling om järnvägen

5 december 2017

Landstinget, regionförbundet och länets kommuner är kritiska mot den nationella transportplanen. Nu kräver man direktförhandlingar om järnvägen.

Saxnäs camping och Svenska Jägareförbundet får pris för klimatsmart arbete

22 november 2017

Kalmar läns klimatkommission har utsett Saxnäs camping i Färjestaden och Svenska Jägareförbundet i Kalmar till årets Solrospristagare. Utmärkelsen delas ut den 24 november på länsresidenset i Kalmar. Media hälsas välkomna att närvara. Saxnäs camping få...

20 miljoner i EU-pengar till länet

25 oktober 2017

Vid strukturfondspartnerskapets möte den 19 oktober beslutades om totalt 25 miljoner kronor. 20 miljoner fördelas till två projekt i Kalmar län.

Språk, kommunikation och framtidens skola i centrum på länets största skolledarkonferens

25 oktober 2017

Den 26-27 oktober arrangeras länets största skolledarkonferens i Borgholm. Årets tema är "språk, kommunikation och framtidens skola".

OECD gör ny studie av länets utveckling

24 oktober 2017

2012 gjorde OECD en så kallad Territorial Review, en studie av länets konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, fem år senare, gör de en uppföljning över hur utvecklingsarbetet har gått.

Fortsatt fina siffror för länet inom besöksnäringen

20 oktober 2017

Länet visar en fortsatt stabil turistsommar. Den senaste statistiken från SCB och Tillväxtverket visar att Kalmar län behåller en 4:e plats vad gäller antalet gästnätter under juni - augusti månad.

Diskussionsforum om nationell transportplan och regionala järnvägar

11 oktober 2017

Under måndagen hölls ett diskussionsforum om Kalmar läns regionala järnvägar och de transportplaner som det just nu arbetas med på regional och nationell nivå.

Trendspaning och trä på årets regiondagar

10 oktober 2017

Den 18-19 oktober är det dags igen för årets regiondagar. Under två dagar samlas drygt 190 deltagare från hela länet i Hultsfred för att ta del av aktuella teman kopplat till länets utveckling. Media hälsas välkomna!

Pressinbjudan – Diskussionsforum "Nationell plan och regionala banor"

5 oktober 2017

Regionförbundet i Kalmar län och Karin Svensson-Smith (MP) samt Anders Åkesson (C) från riksdagens trafikutskott bjuder måndagen den 9 oktober in till ett diskussionsforum i Kalmar. Media hälsas välkomna att träffa de medverkande efter forumet .

Nu kan synpunkter lämnas på förslag till regional utvecklingsstrategi

20 september 2017

Förslaget skickas till länets kommuner, länsstyrelsen, Linnéuniversitetet, Företagarna, LRF, Svenskt Näringsliv samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Även föreningar, andra organisationer samt allmänhet ges möjlighet att lämna synpunkter.

Nationella satsningar behövs i Kalmar län, Damberg!

19 september 2017

Nationella satsningar behövs i Kalmar län, Damberg! Det skriver regionförbundets ordförande på Barometerns debattsida i dag.

Pressinbjudan – Vi blir fler, för vi är bäst på bemötande. Uppstartskonferens 1 september i Oskarshamn.

30 augusti 2017

​Den 1 september hålls uppstartskonferensen Vi blir fler – för vi är bäst på bemötande i projektet "Vi blir fler – IKO - Integration, kompetens och organisation" på Folkhögskolan i Oskarshamn. Media hälsas välkomna att delta under dagen.

22 miljoner till en fortsättning på projektet Plug in

4 juli 2017

Regionförbundets får 22 miljoner kronor från Socialfonden till projektet Motivation leder till framgång. Arbetet bygger vidare på det tidigare projektet Plug in.

Drygt 30 miljoner kr från EU:s strukturfonder till Kalmar län

22 juni 2017

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna har den 20-21 juni haft beslutsmöte i Visby för att prioritera ansökningar inom både regionala och sociala fonden. Sammanlagt 11 projektansökningar godkändes.

Internationellt partnerskap för gemensamma insatser mot vattenbristen

29 maj 2017

Inom det internationella nätverket Euroregion Baltic träffade regionförbundet i förra veckan polska och danska kollegor för att diskutera ömsesidiga utmaningar kring vattenbristen.

Tolv South Baltic-projekt, varav tre med anknytning till Kalmar län, får dela på 17,9 miljoner Euro

18 maj 2017

I Binz, Tyskland, hölls den 16-17 maj beslutsmöte för tredje ansökningsomgången i programmet South Baltic. Nio av de tolv projekten involverar sammanlagt 17 svenska projektpartners.

Pengar från Kulturrådet ska främja läsning under skollovet

16 maj 2017

Regionbiblioteket har fått 350 000 kr från Statens kulturråd att fördela på länets kommunbibliotek.

350 000 kr från regionförbundet till projektet Talangcoach sista etapp

8 maj 2017

Enligt ett tidigare beslut går regionförbundet in med 350 000 kr i medfinansiering av projektet Talangcoach sista år 2017.

Instruktionsfilm ska förebygga trycksår

18 april 2017

Nu har två instruktionsfilmer om hur man förebygger trycksår tagits fram till personal inom kommun och landsting samt till anhöriga och patienter.

54 procent av hushållen i Kalmar län har nu tillgång till snabbt bredband

20 mars 2017

2016 hade 54 procent av hushållen i Kalmar län tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s, vilket är en ökning med 6,4 procentenheter sedan 2015. Snittet för riket är 66 procent. Det visar PTS kartläggning för 2016, som släpps idag.

Nödvändigt med statliga satsningar på Tjust- och Stångådalsbanan

10 mars 2017

Förra året gjordes 665 000 resor med Kustpilen genom Kalmar län. Det var en ökning med drygt 60 000 resor jämfört med året innan. Genom att satsa på kortare restid och högre komfort kan resandet öka. Men då krävs ett större nationellt åtagande.

”Fler YH-utbildningar behövs i Kalmar län”

20 februari 2017

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade nyligen nya YH-utbildningar. Fördelningen ges underbetyg av Regionförbundet i Kalmar län som nu efterlyser fler utbildningsplatser till länet.

Akko Karlsson vald till ordförande i Euroregion Baltic

6 februari 2017

Under måndagen valdes regionförbundets vice ordförande Akko Karlsson till ordförande för den politiska samarbetsorganisationen Euroregion Baltic, ERB.

Vi välkomnar nationell strategi, nu krävs handling

6 februari 2017

Debattartikel: Regeringen har lagt fram ett förslag till nationell livsmedelsstrategi. Vi välkomnar detta och ser nu fram emot konkreta beslut och åtgärder.

5,7 miljoner i fortsatt stöd till Smart Housing Småland

27 januari 2017

Utvecklingen av innovationsmiljön Smart Housing i Småland fortsätter i ytterligare tre år. I dag beslutade regionförbundets AU om ett stöd på 5,7 miljoner kronor under tre år för att utveckla företagande, forskning och innovationer inom trä och glas.

1,8 miljoner i fortsatt stöd till Fryshuset

27 januari 2017

Regionförbundet stödjer Fryshusets verksamhet fram till och med 2018 med 1,8 miljoner kronor. Det beslutades på regionförbundets arbetsutskott i dag.

800 000 kronor till projekt för ökat studentinflytande

27 januari 2017

800 000 kronor till ett projekt som ska öka Linnéstudenternas inflytande inom regional utveckling. Det beslutades på regionförbundets arbetsutskott i dag.

”Satsningen stärker den utveckling som pågår inom trä”

10 januari 2017

Beskedet om att Hjältevadshus satsning i Hultsfred är oerhört glädjande för såväl Hultsfred som för regionen. Det säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson med anledning av Hjältevadshus satsning i Hultsfred.

Glasrikesmiljon till Brewmaster i Hovmantorp

21 december 2016

Företaget Brewmaster Sweden AB får en miljon kronor ur den så kallade Glasrikesmiljonen. Pengarna kommer att gå till företagets nyetablering i Hovmantorp.

Regionförbundet kartlägger länets författare

20 december 2016

Hur många författare finns det i Kalmar län och vilka är de? Hur ger man ut sina böcker?  Återfinns böckerna i bibliotekens utbud? Detta är några av de frågor som ska besvaras i den kartläggning som regionförbundet nu påbörjar och som ska vara klar i...

Landstinget och regionförbundet stärker och utvecklar länet tillsammans

19 december 2016

"Nu behövs ett starkt regionalt ledarskap som skapar möjligheter och en plattform för att möta länets utmaningar. Tillsammans, och utifrån landstingets och regionförbundets styrkor, skapar vi en grogrund för fortsatt tillväxt, utveckling och innovation."

17 miljoner till länsprojekt från EU:s strukturfonder

12 december 2016

Tio projekt får totalt 60 miljoner kronor från EU:s strukturfonder. Av dessa går 17 miljoner till projekt med anknytning till Kalmar län. Det beslutades vid årets sista beslutsmöte i Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna. Följande projekt me...

Förbjudna kosttillskott i länets livsmedelsverksamheter

7 december 2016

Otillåtna kosttillskott finns i några av länets livsmedelsverksamheter. Det konstaterar Miljösamverkan Sydost efter att ha gjort kontroller i ett urval verksamheter som säljer kosttillskott.

Beslut om inriktningen på länets transportplan

1 december 2016

I väntan på regeringens direktiv för arbetet med länets transportplan beslutade regionförbundets styrelse den 1 december om inriktningen på planen.

Tioårig plan ska fördubbla utländsk turism i Småland och på Öland

30 november 2016

Nu har ett samarbetsavtal tecknats mellan Visit Sweden och de regionala turismorganisationerna för Småland och Öland. Samarbetet ska fördubbla de utländska intäkterna och år 2026 ska regionerna vara ett självklart val för hållbara upplevelser i Sverige.

Projekt ska minska farliga ämnen i länets förskolor

24 november 2016

Farliga ämnen finns överallt på förskolor, bland annat i plastleksaker, skumgummimattor och i gamla elektronikprylar. På många håll i länet arbetar förskolor med att minska detta. Det konstaterar länets tolv miljökontor som under året har drivit ett...

Länets kommunalråd vill öka samverkan kring bristyrken

21 november 2016

Länets kommuner behöver samverka mer kring kompetensförsörjning och rekrytering av arbetskraft. Det tycker länets kommunalråd som i en gemensam överenskommelse föreslår att kommunerna påbörjar ett gemensamt marknadsföringsarbete.

Småland, Blekinge och Halland samverkar i Bryssel

27 oktober 2016

Nu är det klart, från och med 2017 går Region Halland med i Småland-Blekinge-samarbetet i Bryssel.

Ny check ska vässa företagens IT-lösningar

7 oktober 2016

I dag lanserar Regionförbundet i Kalmar län en ny konsultcheck på upp till 100 000 kronor. Den så kallade digitaliseringschecken ger företag möjlighet att undersöka IT-lösningar som kan vässa verksamheten.

Stort intresse för årets regiondagar

4 oktober 2016

På torsdag, den 6 oktober, är det dags igen för årets regiondagar. Under två dagar samlas 245 deltagare från hela länet kring aktuella teman kopplat till länets utveckling.

Arbetet med att stärka länets livsmedelsbransch är i full gång

29 september 2016

Barometern debatt 29/9: De regionala insatserna är ett viktigt steg på vägen mot en stark och konkurrenskraftig livsmedelsbransch. Men det här räcker inte. Sverige behöver också en nationell livsmedelsstrategi med tydliga mål och en handlingsplan.

Unikt på mötesplats kring svensk råvara

12 september 2016

Nu är det dags igen! För andra året hålls den nationella mötesplatsen kring svensk råvara i samband med Ölands skördefest. På programmet står bland annat den unika livsmedelsstrategin för Kalmar län och konkurrensmöjligheter för det svenska jordbruket.

Programmet klart för årets regiondagar

1 september 2016

Hur säkrar vi framtidens kompetensförsörjning? Hur kan skolan lösa sina utmaningar i det digitala samhället? Hur blir länet attraktivt för unga? Det är några av de frågor som tas upp under Regiondagarna i oktober.

Debatt: Så ska vi bidra till en levande skärgård i Kalmar län

29 augusti 2016

Debattartikel den 27/8 i Barometern och 30/8 i Västerviks Tidning.

Pedagoger startar terminen med två av världens främsta skolutvecklare

12 augusti 2016

Tisdag den 16 augusti kommer två av världens främsta skolutvecklare, James Nottingham och Martin Renton, till Kalmar för att föreläsa om vad som krävs för att skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärmiljö i klassrummet. Drygt 600 pedagoger och...

Så mår länets ungdomar

1 juli 2016

Resultaten visar att ungdomar i Kalmar län och Eksjö kommun generellt sett upplever sina levnadsvillkor som goda och de ser även ljust på framtiden. De tycker att det finns mycket att göra på fritiden, oberoende på var i länet de bor eller vilken årsku...

Debatt: Bygg höghastighetsbanan nu

1 juli 2016

Debattartikel i Dagens samhälle 29 juni: Sverige behöver ett pålitligt järnvägsnät. Bristerna märks i hela landet och mest akut är läget i Sydsverige. Vi har inte råd att vänta längre. Vi uppmanar regeringen och infrastrukturminister Anna Johansson att...

Vatten, en central samarbetsfråga i södra Östersjön

1 juli 2016

Det säger Akko Karlsson, vice ordförande i Regionförbundet Kalmar län samt i Europregion Baltic (ERB). Under det senaste mötet med ERB enades man om att intensifiera arbetet kopplat till vattenfrågor. Man kommer bland annat att satsa på gemensamma...

Hur mår länets ungdomar?

28 juni 2016

Hur upplever länets ungdomar sin fritid, skolan samt upplevelsen av trygghet och stress? Nu presenteras en färsk rapport över hur ungdomar i Kalmar län ser på sin livssituation.

Satsning på 11 miljoner för bättre integration

28 juni 2016

Nu gör Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen, Landstinget och delar av länets kommuner en gemensam satsning med start i september.

Regionförbundet sågar förslag om sänkt hastighet

20 juni 2016

Sänkta hastigheter på länets vägar går stick i stäv med målet om att skapa en större arbetsmarknadsregion. Förslaget skulle slå hårt Kalmar län. Det anser regionförbundet i ett kritiskt svar till Trafikverket.

Första fördelningen från EU:s strukturfonder till Kalmar län

16 juni 2016

Den nya strukturfondsperioden är nu igång på allvar i och med att Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna den 14-15 juni haft sitt tredje beslutsmöte i Visby.

13 miljoner till att stärka länets livsmedelsföretag

16 juni 2016

Nya, hållbara och lönsamma produkter samt nya samarbeten. Nu går en rad aktörer samman och satsar totalt mer än 13 miljoner på att stötta livsmedelsföretag i sydöstra Sverige i deras utvecklingsarbete.

Klart: eHälsomyndigheten till Kalmar

16 juni 2016

Nu är det klart. Ett intensivt regionalt arbete för att eHälsomyndigheten ska etableras i Kalmar fick idag ett glädjande besked av regeringen.

Debatt: Tillsammans möter vi utmaningarna inom kompetensförsörjningen

14 juni 2016

Debattartikel i dagens Barometern (14 juni 2016):

”Upprusta Stångådals- och Tjustbanan för att få funktionella regioner”

10 juni 2016

En upprustning av Stångådals- och Tjustbanan är nödvändig för att skapa funktionella regioner. Det skriver i dag Region Östergötland tillsammans med Kalmar län till Trafikverket.

Kompetensmatchning

10 juni 2016

Hur kan arbetsmarknaden förbättras i Kalmar län? Hur kan vi se till att den arbetskraft som eftersöks hos arbetsgivare finns i regionen?

Hur kan kultur och kreativa näringar samverka för tillväxt och utveckling?

10 juni 2016

Vilka framtida utmaningar står den kulturella och kreativa sektorn för? Vilka satsningar görs? Hur kan man genom samverkan skapa tillväxt och utveckling inom området? Den 17-18 maj genomförs konferensen När kultur är resans mål.

Pressinbjudan – Konferens om våldsbejakande extremism

11 april 2016

Våldsbejakande extremism har blivit ett välbekant begrepp. Flera tunga terrordåd har drabbat världen och i Sverige är bränder i flyktingförläggningar en återkommande del av medias rapportering. Mot bakgrund av detta bjuder Regionförbundet i Kalmar län ...

Styrelsemöte

30 mars 2016

Den 23 mars anordnas regionförbundets styrelse på Ekerum Resort i Borgholm. Media hälsas välkomna att bevaka mötet. På plats kommer bl.a. Sverker Lindblad, utredare på Näringsdepartementet, att presentera långtidsutredningen. Medverkar gör också Siv...

48 procent av hushållen i Kalmar län har nu fiberbredband

16 mars 2016

48,2 procent av hushållen i Kalmar län hade tillgång till fiberbredband på 100 Mbit/s 2015-10-01, vilket är en ökning med 14,4 procentenheter från den senaste mätningen 2014.

”Möjligheterna med digital teknik ställer ökade krav på kommuner och landsting”

14 mars 2016

Möjligheterna med digital teknik ställer ökade krav på kommuner och landsting. Det menar Jeanna Thorslund, jurist och samordnare för informationssäkerhet på Sveriges Kommuner och Landsting, som i dag föreläste på regionförbundets seminarium.

Ökad digital teknik inom vård och omsorg – vilka krav ställer det på kommuner och landsting?

11 mars 2016

Möjligheterna för digitala lösningar inom vård och omsorg ökar. Vad innebär det för brukare och patienter? Vad ska kommun och landsting tänka på så att lösningarna har rätt säkerhet? Den 14 mars föreläser Jeanna Thorslund på ett seminarium i Oskarshamn.

Dålig kunskap om allergener på restauranger

3 mars 2016

Sedan ett år tillbaks måste restauranger, butiker och caféer upplysa sina kunder om deras mat innehåller ämnen som är särskilt farliga för allergiker. Trots det är det många verksamheter som inte följer den nya förordningen och regelverket.

Grönt ljus för förskottering mellan Timmernabben och Mönsterås

18 februari 2016

Regionförbundet ger nu klartecken för förskottering av cykelvägen mellan Timmernabben och Mönsterås. Det beslöts på Regionförbundets styrelsemöte i dag.

Regionförbundets styrelsemöte

17 februari 2016

Regionförbundets styrelsemöte

En region för sydöstra Sverige

11 februari 2016

I en framtid bör Kalmar län ingå i en region med de övriga Smålandslänen och Östergötland. Och om det är möjligt också Blekinge. Det beskedet gav Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län på torsdagen till den statliga Indelningskommitt...

Helena Nilsson invald i Reglabs styrelse

10 februari 2016

Regiondirektören Helena Nilsson har valts in i styrelsen för Reglab. Beslutet togs på forumets årsmöte i Halmstad i går kväll.

Debatt: Ge regionerna ansvar för regionala järnvägar

8 februari 2016

Debatt: Prioriteringen av storstadsregionerna innebär att utvecklingen och tillväxten försvåras i sydöstra Sverige. Det är hög tid att den stora potential som finns utanför storstadsområdena tas till vara.

Sverigeförhandlarna går vidare med höghastighetsbana i väst: ”Vi står fast vid vårt underlag”

1 februari 2016

Idag kom beskedet att sverigeförhandlarna kommer fortsätta en dialog med parterna som förespråkar en västlig sträckning av den höghastighetsbana som ska byggas mellan Stockholm och Malmö.

”Planera transportinfrastrukturen utifrån större och funktionella regioner”

29 januari 2016

Planera transportinfrastrukturen utifrån nya, större och funktionella regioner. Öka den regionala potten samt ge ett samlat regionalt ansvar för vägar och järnvägar. Det blir huvudbudskapen i länets yttrande över Trafikverkets planering för 2018-2029.

Gott betyg till verkstadsindustrier i länet

25 januari 2016

Verkstadsindustrierna i Kalmar län får gott betyg för sitt miljöarbete. Det konstaterar länets miljökontor efter inspektioner i nio av länets kommuner.

En av världens främsta skolutvecklare till Kalmar

11 januari 2016

Tisdag den 12 januari kommer en av världens främsta skolutvecklare, James Nottingham, till Kalmar för att föreläsa om vad som krävs för att skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärmiljö i klassrummet.

ERB viktig plattform för att möta regionala utmaningar

10 februari 2017

Debatt: "När nya murar byggs och nationalistiska och tveksamt demokratiska strömningar växer sig starkare blir samarbetet mellan kommuner, regioner och andra mellanmänskliga relationer allt viktigare."

Pressinbjudan Riksdagsseminarium 27 april

25 april 2017

"Så kan södra Sverige knytas samman och stärkas"

Inbjudan till presskonferens: Färsk studie om Kalmar län som besöksmål presenteras

30 maj 2017

Den 1 juni publiceras en ny undersökning om besöksfrekvens, kännedom om och attityder till Kalmar län, dess attraktioner och besöksmål. Media hälsas välkomna till en pressträff där resultatet presenteras.