Styrgrupp regionbildning

Politisk styrgrupp

Anders Henriksson (S), Landstinget
Christer Jonsson (C), Landstinget
Jessica Rydell (MP), Landstinget
Akko Karlsson (MP), Regionförbundet
Ulf Nilsson (S), Regionförbundet
Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet
Henrik Yngvesson (M), Regionförbundet
Tomas Kronståhl (S), Regionförbundet
Ingeborg Eriksson, landstingsdirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör Landstinget
Helena Nilsson, regiondirektör

Övergripande arbetsgrupp

Ingeborg Eriksson, landstingsdirektör
Helena Nilsson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör, Landstinget
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, Landstinget
Gull-Britt Johansson, kultur- och bildningschef, Landstinget
Helena Fristorp, personal- och administrativ chef, Regionförbundet