Region Kalmar län 2019

Den 1 januari 2019 går regionförbundet och landstinget samman i den nya organisationen Region Kalmar län.

Syftet med att bilda en regionkommun är att stärka och utveckla Kalmar län. Fördelarna blir en ökad samordning, att utvecklingsfrågorna samlas hos en aktör och en tydligare demokrati för länets invånare i och med direkta val. Bildandet av den nya organisationen gör också att vi får en större tyngd vid förhandlingar och underlättar vid samverkan med kommuner, stat och andra aktörer.

Region Kalmar län kommer att ansvara för den största delen av de frågor som idag hanteras av regionförbundet. Det innebär att tillväxtfrågor, näringsliv, hållbarhet, samhällsplanering, innovation, kompetens och utbildning, internationella frågor samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga förs över till Region Kalmar län. Till det ska läggas hälso- och sjukvårdfrågor, kollektivtrafik, folkhälsa och kultur, som idag ryms inom landstinget.

De primärkommunala frågor som idag drivs av regionförbundet kommer istället att placeras i det kommunförbund som bildas parallellt med den nya regionkommunen. Det gäller kurs- och konferensverksamheten, Kompass, Unga i samverkan, Samhällsorientering för nyanlända, AV-Media i Kalmar län och Miljösamverkan Sydost.