Organisation

Regionförbundets tjänstemannaorganisation är indelad i sex verksamhetsområden:

  • Näringsliv och kompetens
  • Hållbarhet och kommunikationer
  • Befolkning och välfärd
  • Lärande och biblioteksstöd
  • Administration
  • Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

Organisationen leds av regiondirektör Helena Nilsson och en ledningsgrupp bestående av områdesansvariga för verksamhetsområdena samt kommunikationsansvarig.