Kalmar län

Ett län med starka varumärken och kärnområden

I länet finns ett antal kärnkompetenser och starka varumärken inom energi- och miljöteknik, besöksnäring, plast, e-handel, de areella näringarna och den verkstads-, metall- och träbearbetande industrin. Glas har tillverkats i Kalmar län under drygt 350 år. Här finns i dag ett nära samarbete mellan industri, kulturarv och design. Kalmar län har även starka kulturinstitutioner med nationell och internationell lyskraft, ett flertal musikfestivaler och ett aktivt idrotts- och konstliv. Vi har en hälso- och sjukvård som vid nationella jämförelser når mycket goda resultat inom en rad områden.

Beskrivningen av Öland som ”Solens och vindarnas ö” är ofta använd och träffande. Öland ligger alltid i topp i solligan när sommarens soltimmar summeras. Det är en av många förklaringar till varför länet sommartid är ett av Sveriges populäraste besöksområden utanför storstäderna med över tre miljoner kommersiella gästnätter per år.

Stark bas av småföretag

Kalmar län är det län i Småland och Blekinge som har flest företag per tusen invånare. Näringslivet i länet domineras av mindre företag. 99 procent av länets företag har färre än 100 anställda, inklusive jord- och skogsbruksföretag. 67 procent av samtliga företag är enmansföretag. Men här finns också stora företag som exempelvis Scania, OKG, Xylem, Kährs och SAFT.  Det som särskiljer Kalmar län från andra län är bland annat den stora dominansen av antal anställda inom tillverkningsindustrin samt den relativt höga andel anställda inom jord- och skogsbruk. En ökning sker emellertid inom andra sektorer såsom utbildning och forskning, företagstjänster, personliga tjänster samt handel.

Stor kunskap inom klimat och energi

67 procent av energiproduktionen i Kalmar län är fossilbränslefri idag, vilket är unikt i världen. Kalmar län har som mål att bli fossilbränslefritt 2030 och vi har goda möjligheter att uppnå detta.  Vi har gott om skog och Öland, Kalmarkusten och Östersjön har utmärkta förutsättningar för vindkraft och solenergi. Länet har dessutom en hög kompetens inom energiområdet. I Oskarshamn finns SKB:s mellanlager för det använda kärnbränslet. Här bedrivs också världsunik forskning i Äspölaboratioriet, något som varje år lockar forskare, specialister och beslutsfattare från hela världen.

En attraktiv och internationell kunskapsmiljö genom Linnéuniversitetet

Den 1 januari 2010 gick startskottet för Linnéuniversitet, Sveriges nyaste universitet. Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning i Växjö och Kalmar. Här finns sedan länge utbildning och forskning av hög kvalitet och med stort genomslag, såväl nationellt som internationellt.