Nationellt kompetenscentrum anhöriga

En samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

Nka startade sin verksamhet 2008 och idén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer som:

  • förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare, brukare och deras organisationer
  • praktisk erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg
  • organisatorisk och policyerfarenhet hos beslutsfattare
  • vetenskaplig kuknskap och metodkunskap hos forskare

Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar inom ett antal områden som anhöriga till äldre, arbetsgivare för anhöriga, barn som anhöriga, flerfunktionsnedsättning, interkulturellt och psykisk ohälsa.