AV-Media

Som regionens resurscentrum i skärningspunkten mellan it, media, kultur och pedagogik är AV-Medias uppdrag att främja skolutveckling inom området.

Vårt uppdrag är att inspirera om hur digitala verktyg och användandet av film skapar en mer lärorik undervisning.

På AV-Medias webbplats hittar du bland annat en mediekatalog med över 17 000 filmer, lektionsmaterial och ett stort kursutbud.

AV-Media är en egen resultatenhet inom regionförbundet.