Bakgrund

Regionförbundet startades som försöksverksamhet 1997.

Regionförbundet startade som försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning 1997. Då flyttades regionala utvecklingsfrågor över från länsstyrelsen, landstinget och Kalmar läns kommunförbund till det nya regionförbundet. Syftet var att utveckla nya former för en bättre demokratisk förankring av de regionala utvecklingsfrågorna.

Försöksverksamheten upphörde för vår del vid utgången av 2002. Förbundet permanentades därefter och ombildades till ett så kallat kommunalt samverkansorgan. Verksamheten slogs ihop med Kalmar läns kommunförbund (inklusive AV-Media och Fokus Kalmar län).