Dialogmöte om RUS i Borgholm

2017-05-02, kl. 14:00

Under våren träffar regionförbundet samtliga kommuner för en andra dialogrunda kring innehållet i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som revideras under 2016-2017.

Under hösten har regionförbundet fört en dialog med länets kommuner, landsting och en rad andra aktörer. Utöver det har man arbetat med en fördjupad nulägesanalys över länet. Nu träffar regionförbundet länets kommuner på nytt för att presentera ett förslag på målbild och prioriterade utvecklingsområden som tagits fram utifrån höstens möten.