ESF-rådet utlyser 100 miljoner kronor till socialfondsprojekt

Svenska ESF-rådet finansierar socialfondsprojekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. EU-programmet Småland och öarnas socialfond öppnar nu två utlysningar t.o.m. 31 maj 2018.

50 miljoner kronor utlyses i "Matchning till kompetens" inom Programområde 1

Syftet är ökad kompetensförsörjning inom näringsliv och offentlig sektor. 100 % EU-stöd. Viktigt att sökande har tillräcklig administrativ kapacitet för att driva ett projekt.
Se utlysningstext

50 miljoner kronor utlyses i "Breddad rekrytering för arbete" inom Programområde 2

Syftet är att öka övergångarna till arbete för genom att möta utmaningar som utgör hinder för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.  Fokus på funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, utrikesfödda och långtidsarbetslösa. 53 % i medfinansiering ifrån projektägaren eller annan privat eller offentlig aktör.
Se utlysningstext.
 
ESF-Rådet i Jönköping är positiva till kontakt redan tidigt i projektplaneringen.
Se till att att er ansökan är i linje med utlysningen – kontakta ESF-rådets kontaktperson för Kalmar län:
Holger Brügel, tfn: 036-34 57 38.