298 miljoner kronor i utvecklingsmedel från EU att söka till 19 mars 2018

EU-programmet Småland och öarnas nya utlysning är öppet för ansökningar. Syftet är en ökad konkurrenskraft, sysselsättning och tillväxt i regionen.

Det är halvtid i programperioden 2014-2020 och än finns goda möjligheter att söka medel till att driva treåriga projekt inom det regionala programmet "Småland och öarna" och dess regionala fond (Eruf).

Inom Eruf finns runt 298 miljoner kronor öronmärkta till strategiskt viktiga projekt inklusive internationella insatser inom dessa som främjar länets tillväxt.

Högst 50 % medfinansiering i form av EU-bidrag gäller liksom kravet på minst 50 % egen finansiering, främst med likvida medel men till viss del även arbetstid. 

Programmet syftar till att öka konkurrenskraft, sysselsättning samt tillväxt i regionen och dess små och medelstora företag. Projekten ska långsiktigt bidra till miljövänlig hållbar utveckling.

Kalmar län har hittills bifallits 24 av de totalt 52 projekt samt förstudier som beviljats EU-medel av programområdets fyra berörda län.