Nyhetsarkiv

Här hittar du de nyheter som presenteras på startsidan.

Behöver du diskutera projektidéer och få råd kring ansökningsprocessen i South Baltic-programmet?

Nu har du möjlighet att träffa programsekretariatet som är i Sverige 31 maj - 1 juni. Ta gärna hjälp av personalen på Contact Point Sweden/Kalmar län. Anmälningsformulär hittar du via länken.

Sydsverige enat om prioriteringar i infrastrukturen

Genom viljeyttringen "Sydsvenska prioriteringar" står länen/regionerna Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland enade om vilka sydsvenska infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer.

54 procent av hushållen i Kalmar län har nu tillgång till snabbt bredband

2016 hade 54 procent av hushållen i Kalmar län tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s, vilket är en ökning med 6,4 procentenheter sedan 2015. Snittet för riket är 66 procent. Det visar PTS kartläggning för 2016, som släpps idag.

Europaforum i Jönköping

Europaforum: Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt Europa

Det europeiska samarbetet står inför ändrade förutsättningar, vilket ger både möjligheter och utmaningar. Vart är EU på väg och vad innebär det för kommuner och regioner? Gör plats i kalendern för Europaforum den 12 maj i Jönköping.

Bättre vattenkvalitet

Projekt för bättre vattenkvalitet

Miljösamverkan Sydost startar tre nya projekt som handlar om tillsyn av vattenskyddsområden, dagvatten och enskilda avlopp. Målet är att skydda vårt dricksvatten och förbättra ytvattnets kvaliet. Läs mer på Miljösamverkan Sydost webbplats.

Inbjudan till dialogmöten om länets regionala utvecklingsstrategi flyttas till i höst

Möten med näringsliv, kommuner och ideella org. flyttas från tidigare annonserade möten (3 och 4 april i Vimmerby och Kalmar) är flyttade till i höst. Nya datum ej klara. Sedan tidigare pågår möten med kommunernas politiker. Datum för dessa via länken.

Socialfonden i Småland och öarna utlyser 25 miljoner kronor för "Omställning av kompetens"

25 miljoner kronor i EU-stöd finns att söka för "insatser som stärker anställda kvinnor och män på företag med behov av kompetensutveckling för att möta behovet av en komplexare industri och tillverkning".

"Fler YH-utbildningar behövs i Kalmar län"

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade nyligen nya YH-utbildningar. Fördelningen ges underbetyg av Regionförbundet i Kalmar län som nu efterlyser fler utbildningsplatser till länet.

Vi söker en IT-strateg

Rollen som IT-strateg innebär att stödja och driva såväl regionförbundets som andra aktörers insatser inom ramen för länets regionala digitala agenda.

Akko Karlsson vald till ordförande i Euroregion Baltic

Under måndagen valdes regionförbundets vice ordförande Akko Karlsson till ordförande för den politiska samarbetsorganisationen Euroregion Baltic, ERB.

Föreläsning med en av världens ledande forskare inom elevers motivation

Regionförbundet och Mönsterås kommun bjuder in till föreläsning med Carol Dweck, Stanford University. Föreläsningen hålls i KalmarSalen den 17 augusti. Sista dag för anmälan är 19 maj.

1,8 miljoner i fortsatt stöd till Fryshuset

5,7 miljoner i forsatt stöd till Smart Housing Småland

Nu startar andra omgången av Företagsforskarskolan ProWOOD

Sex doktorander deltar i ProWOOD tillsammans med lika många företag. På bilden är även ProWOODs programdirektör Kristina Säfsten/JU med (längst till vänster) samt handledaransvarig Jimmy Johannson/Lnu (längst till höger). ProWOOD är ett samarbete mella...

Konferens om framtidens landsbygd

Landsbygdsnätverket och Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder den 8 februari in till en videosänd konferens om framtidens landsbygd. Huvudfokus för träffen är landsbygdskommitténs förslag. Johan Persson (ordförande) presenterar slutbetänkandet.

På gång inom EU

Vad händer i EU just nu?

Brexit, nya kostnader för flyktingmottagande, säkerhetsfrågor m.m. påverkar både ESF och den regionala fonden, vilket i sin tur påverkar vår vardag. Läs mer om detta och annat i SKL:s vårnummer av "På gång inom EU".

Vi söker en beteendevetare för utveckling av samhällsorientering för nyanlända

Du kommer att arbeta med den regionala samhällsorienteringen som Regionförbundet i Kalmar län bedriver ihop med länets kommuner.

Forskningsprojekt kring industri och ekologi får tillsammans med transportföretag årets Solros-pris

Klimatkommissionen Kalmar län delar årligen ut ett uppmuntringspris till företag, organisationer, personer eller föreningar som bidragit till ett klimat smartare Kalmar län. Priset ges till de som har utfört framstående åtgärder eller insatser som...

Beslut om inriktningen på länets transportplan

I väntan på regeringens direktiv för arbetet med länets transportplan har regionförbundets styrelse beslutat om inriktningen på planen.

Rådslag om länets livsmedelsbransch

Livsmedelsstrategin Växande värde har funnits i ett år. Vad som har hänt hittills och vad som behöver göras framåt diskuterades den 8 november 2016 i Kalmar vid ett rådslag om länets livsmedelsbransch.

South Baltic logo

Tredje ansökningsomgången i South Baltic öppnade 2 november

Den 2 november öppnade South Baltic sin tredje ansökningsomgång för sökande som kommit långt i sin planering och byggt upp ett stabilt internationellt partnerskap.

Smart Housing Småland

Inspirationsdag om boende och byggande i Sverige

Smart Housing Småland bjuder in till en dag med inspirerande talare, bra samtal, mingel och mat. Dagen är kostnadsfri. Tid och plats: 15 december, kl. 11.30 i Nässjö. Sista dag för anmälan: 8 december.

Tioårig plan ska fördubbla utländsk turism i Småland och på Öland

Idag sluts ett samarbetsavtal mellan Visit Sweden och de regionala turismorganisationerna för Småland och Öland. Samarbetet ska fördubbla de utländska intäkterna och år 2026 ska regionerna vara ett självklart val för hållbara upplevelser i Sverige.

Vi säger grattis till Per Markus Jönsson som vann regionförbundets Mat-tips under Regiondagarna!

Under Regiondagarna deltog 82 personer i tävlingen "Mat-tipset" som bestod av fem frågor om livsmedelsbranschen. Vinnare blev Per Markus Jönsson vid Länsstyrelsen i Kalmar län – en av fyra som hade alla rätt. De rätta svaren redovisas här.

Snabb utveckling för vård-college i Kalmar län

Den 31 mars 2016 bildades ett Regionalt Vård- och omsorgscollege i Kalmar län, vars uppgift bland annat är att forma relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Nu har också två lokala college i norra och södra länet bildats och certifierats.

Kalmar läns folkmängd fortsätter att öka

Kalmar län har en fortsatt positiv befolkningsutveckling enligt SCB:s senaste siffror.

Logotyp för Energiting Sydost

Energiting Sydost 2016

Konferens och utställning den 10 november i Karlshamn om energifrågor inom olika branscher, belysta ur skilda perspektiv. Anmälan senast 1 november via länken.

Så blev utfallet av andra ansökningsomgången i South Baltic 2014-2020

12 projekt har bifallits EU-medel och svenska partners deltar i samtliga projekt. Av de 25 svenska organisationerna som deltar finns fem i Kalmar län. På South Baltic-sidan kan du läsa mer om detta, om projektkonsultationer och om kommande utlysningar.

Ny check ska vässa företagens IT-lösningar

Nu lanserar regionförbundet en ny konsultcheck på upp till 100 000 kronor. Den så kallade digitaliseringschecken ger företag möjlighet att undersöka IT-lösningar som kan vässa verksamheten.

Bryssel

Två attraktiva praktikplatser på Småland Blekinges Brysselkontor våren 2017

Gäller studenter vid Jönköping University, Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola samt Högskolan i Halmstad (även öppet för andra lärosäten) med praktik som en integrerad del av studieprogrammet. Ansök senast 4 november!

Så ser livet ut för ungdomarna i Kalmar län

Nyligen presenterades en färsk LUPP-rapport över hur ungdomar ser på sin livvsituation. Nu kan du läsa resultatet av enkäten, antingen som en översikt eller kommun för kommun.

Nu rullar vi igång projektet för innovation och utveckling av regionens livsmedelsbransch!

Det är nu bekräftat att vi får medfinansiering från EU:s regionala fond för utveckling och innovation av länets livsmedelsbransch.

Hur mår länets ungdomar?

Hur upplever länets ungdomar sin fritid, skolan samt upplevelsen av trygghet och stress? Nu presenteras en färsk rapport över hur ungdomar i Kalmar län ser på sin livssituation.

Regionförbundets medverkan i Almedalen

Nedanstående programpunkter kommer vi att medverka i från regionförbundets sida i Almedalen.

Regionförbundet sågar förslag om sänkt hastighet

Sänkta hastigheter på länets vägar går stick i stäv med målet om att skapa en större arbetsmarknadsregion. Förslaget skulle slå hårt Kalmar län. Det anser regionförbundet i ett kritiskt svar till Trafikverket.

Regionförbundets webb har fått ett ansiktslyft!

Från och med 1 juli har vår webbplats ett nytt utseende och en del nya funktioner. Tydligare navigering, mobilanpassning och funktioner för delning i sociala medier är några av nyheterna.

Första fördelningen från EU:s strukturfonder till Kalmar län

Den nya strukturfondsperioden är nu igång på allvar i och med att Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna den 14-15 juni haft sitt tredje beslutsmöte i Visby. Sammanlagt 13 projektansökningar beviljades medel.

13 miljoner till att stärka länets livsmedelsföretag

Nya, hållbara och lönsamma produkter samt nya samarbeten. Nu går en rad aktörer samman och satsar totalt mer än 13 miljoner på att stötta livsmedelsföretag i sydöstra Sverige i deras utvecklingsarbete.

eHälsomyndigheten till Kalmar

Nu är det klart. Efter ett intensivt regionalt arbete för att eHälsomyndigheten ska etableras i Kalmar kom idag ett glädjande besked från regeringen.

Smålands Trädagar 29-30 juni på Virserums konsthall

Som en del i den pågående större utställningen Trä 2016 hålls två dagar där du kan stifta bekantskap med internationella förgrundsgestalter inom arkitektur, stadsplanering, politik och hållbarhet.

OECD-studie om hur vi skapar jobb i Kalmar län

I en färsk OECD-rapport konstateras att ett minskande befolkningsunderlag och en låg kompetensnivå sätter press på den lokala ekonomin i länet. Satsningar på lågt utbildade kvinnor och på invandrare är två faktorer som kan ge en positiv utveckling.

Vill du vara med och förbättra vård, stöd och omsorg i Kalmar län?

Nu skapar vi ett utvecklingsråd, där dina och andras erfarenheter från sjukvården och socialtjänsten kan bidra till att förbättra vården och stödet för alla. Läs mer och anmäl ditt intresse via länken.

Utfall av första ansökningsomgången inom South Baltic 2014-2020

Totalt fick de tio projekten ca 11,4 miljoner euro (vilket motsvarar ca 15 % av programmets budgetram) ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Fyra av projekten drivs av svenska projektägare.

Sökes: Medieinformatör som ska stödja lärandet i Kalmar län

AV-Media söker en medieinformatör som kommer att arbeta med att pedagogiska möjligheter riktat mot elever, pedagoger och skolledare i länet.

Årets IT-personlighet i Sverige

Vi säger stort grattis till vår medarbetare Stephen Dorch som av KommITS (Mötesplatsen för komunala IT-frågor) utsetts till årets IT-personlighet för hans arbete med informationssäkerhet i regionen!

”När kultur är resans mål” – Konferens om kulturella och kreativa näringar

Välkommen till en konferens om design och destinationsutveckling i samspel. Den 17-18 maj fördjupar vi oss i teori och praktik om kulturdriven turism och design. Boka datumet i din kalender!

Tillväxtverkets lägesrapport över regionala utvecklingsfonden

– Programperiod 2007-2013 I Tillväxtverkets rapport beskrivs utfallet för de program som delfinansieras av ERUF (Europeiska regionala utvecklinsfonden) under programperioden 2007-2013. Data redovisas från och med programperiodens början till den sista...

Om regionbildningen

Den 9 mars presenterade Indelningskommittén ett diskussionsunderlag om Sveriges framtida regionala indelning. Indelningskommitténs utgångspunkt för fortsatta diskussioner är ett Sverige som består av sex storregioner.

Dålig kunskap om allergener på restauranger

Restauranger, butiker och caféer måste upplysa om den mat som innehåller ämnen med särskilda risker för allergiker. Trots det är det många verksamheter som inte följer dessa regler. Det konstaterar Miljösamverkan Sydost i en färsk kartläggning i länet.

Hållbar tillväxt och nya marknader i fokus för regionförbundets företagsstöd

En utvidgning av konsultchecken för hållbar tillväxt och mer pengar från Tillväxtverket till internationalisering. Det är två av nyheterna inom företagsstödet för 2016 som presenterades för styrelsen på onsdagen.

​Kulturfrågorna landstingets ansvar från och med 1 januari

Regionförbundets styrelse beslutade i december att ändra i förbundsordningen och stryka punkten som lyder ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag”.

Regionförbundets samarbete med Fryshuset fortsätter

Sedan 2014 har regionförbundet stöttat etableringen av Fryshuset i Kalmar län. Styrelsen har beslutat att förlänga samarbetet och teckna ett nytt samarbetsavtal för åren 2016-2018.

Alla tiders Kalmar län – tillsammans!

Länsstyrelsen, regionförbundet och Kalmar läns museum utmanar nu alla länsbor att bidra till en riktigt bra integration för alla de människor på flykt som kommer till vårt län. Var med och hjälp till du också!

Andra fördelningen från EU:s strukturfonder till Kalmar län

Den nya strukturfondsperioden är nu i full gång och den 7-8 december har Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna haft sitt andra beslutsmöte för att prioritera ansökningar inom både regionala och sociala fonden.

Alla tiders Kalmar län - tillsammans!

Länsstyrelsen, regionförbundet och Kalmar läns museum utmanar nu alla länsbor att bidra till en riktigt bra integration för alla de människor på flykt som kommer till vårt län. Var med och hjälp till du också!

Så kan Region Kalmar län skapas

En samlad region med ökat demokratiskt inflytande för länets utveckling. Det kan bli resultatet vid bildandet av den nya regionkommunen Region Kalmar län, när Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län går samman den 1 januari 2019.

Utredare av regionfrågan utsedd

Det blir den tidigare EU-parlamentarikern Kent Johansson som ska utreda förutsättningarna att bilda en region i Kalmar län.

Skrivelse till trafikverket

Skrivelse till Trafikverket Avtal Stång Tjust Genomföreandeavtal Förslag till beslut

Satsning på 11 miljoner kronor för bättre integration

Nu gör Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen, Landstinget och delar av länets kommuner en gemensam satsning med start i september.