Nyhetsarkiv

Här hittar du de nyheter som presenteras på startsidan.

Jämförelse mellan livsvillkor för ungdomar i South Baltic-regionen

Inom projektet Casypot har en jämförande rapport tagits fram om ungdomars livsvillkor i länderna Sverige, Lithauen, Ryssland och Polen.

Nytt reviderat förslag till regional utvecklingsstrategi

Under våren beslutas om den reviderade utvecklingsstrategin för Kalmar län. Läs förslaget här.

ESF-rådet utlyser 100 miljoner kronor till socialfondsprojekt

Svenska ESF-rådet finansierar socialfondsprojekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. EU-programmet Småland och öarnas socialfond öppnar nu två utlysningar t.o.m. 31 maj 2018.

Läs om vad som är på gång inom EU

Vårens utgåva av På gång inom EU är här, med nyheter om bland annat EU:s framtid, det senaste om Brexit och EU:s framtida sammanhållningspolitik

Officiell anslagstavla från årsskiftet

Från och med den 1 januari 2018 måste alla kommuner, landsting, och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats. På vår webb hittar du den högst upp i den grå menylisten.

Länet kräver direktförhandling om järnvägen

Landstinget, regionförbundet och länets kommuner är kritiska mot den nationella transportplanen. Nu kräver man direktförhandlingar om järnvägen.

Kalmar län väl framme i ett av EU:s största och yngsta gränsöverskridande Interreg-program

Fyra svenska projekt och fem aktörer i Kalmar län bifölls medel vid South Baltics beslutsmöte 9 november 2017 i Tyskland.

OECD gör ny studie av länets utveckling

2012 gjorde OECD en så kallad Territorial Review, en studie av länets konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, fem år senare, gör de en uppföljning över hur utvecklingsarbetet har gått.

Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029

Transportplanen är ett av flera verktyg som ska bidra till att vi når målen i vår regionala utvecklingsstrategi. Läs om vilka prioriteringar som gäller för länets vägnät.

Kompetensbehovet inom Smålands träindustri är stort

Fram till 2025 behövs ca 3800 nya medarbetare i den trärelaterade arbetsmarknaden. Gymnasieskolornas yrkesprogram når idag långt ifrån upp till detta. Läs mer om dessa och andra utmaningar i den nya rapporten om Kompetensbehov inom träbranschen.

298 miljoner kronor i utvecklingsmedel från EU att söka till 19 mars 2018

EU-programmet Småland och öarnas nya utlysning är öppet för ansökningar. Syftet är en ökad konkurrenskraft, sysselsättning och tillväxt i regionen.

20 miljoner i EU-pengar till länet

Vid strukturfondspartnerskapets möte den 19 oktober beslutades om totalt 25 miljoner kronor. 20 miljoner fördelas till två projekt i Kalmar län.

ESF-Rådet utlyser 50 miljoner kronor till 20 december 2017

Svenska ESF-rådet finansierar socialfondsprojekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. EU-programmet Småland och öarnas socialfond öppnar nu två utlysningar.

Månadens företag – EBV Plåt i Emmaboda

Varje månad presenterar vi ett företag som sökt och fått stöd ifrån regionförbundet. EBV Plåt arbetar med legoproduktion av komplexa plåtdetaljer.

Du som studerar vid en högskola eller universitet i Småland, Blekinge eller Halland – gör din praktik 2018 i Bryssel!

Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under vårterminen 2018 en praktikplats på kontret i Bryssel till studenter vid våra och andra lärosäten som en del i studieprogrammet.

Blomstermåla – exempel på god samhällsbyggnad

I SKL:s rapport "God samhällsbyggnad med kommunal samordning" lyfts samarbetet mellan regionförbundet, Mönsterås kommun och Ålems sparbank upp som ett bra exempel på hur man kan ta tillvara på en orts särdrag när framtidsplaner dras upp. (se kapitel 5).

På gång inom EU

Vad händer i EU just nu?

Vill du veta mer om förhandlingarna mellan EU och Storbritannien, migrationsfrågan, den framtida sammanhållningspolitiken, som är viktig för lokal och regional nivå i Sverige – och en hel del annat, kan du läsa höstnumret av SKLs skrift "På gång inom EU".

Projektguiden – hjälp vid projekthantering

Vi har nu tagit fram en handledning som är till hjälp för den som ska planera, rigga, genomföra och redovisa projekt.

Film om South Baltics inflytande på miljöarbetet

Film (4 min) med konkreta exempel på hur South Baltic genom ett internationellt projekt banat väg för övergång till miljövänliga drivmedel inom sjöfarten.

Möt tre unga företagare

Kristian Tomov, Van Phouc Dang och Subeer Mouse från Hantverksprogrammet Finsnickeri vid Åkrahällskolan i Nybro tog silver vid årets SM för Ung Företagsamhet i Stockholm. Här kan du se en film om dem och deras projekt.

Suicidprevention

Hur kan vi förebygga självmord i Kalmar län?

Suicidprevention – ett svårt och angeläget ämne som diskuteras på en konferens i Oskarshamn den 7 december. Arrangeras av av landstinget, regionförbundet och länsstyrelsen.

– Ge svensk biogas en chans att klara konkurrensen

Utvecklingen till ett hållbart samhälle innebär stora möjligheter. I denna utveckling är biogasen oerhört viktig. Tillsammans med sju andra regioner uppmanar vi i en debattartikel regering och riksdag att utveckla styrmedel som främjar svensk biogas.

Inbjudan till samråd om regional transportplan för Kalmar län 2018-2029

Välkommen att lämna synpunkter på den Regionala transportplanen för Kalmar län. Remisstiden pågår fram till den 16 oktober 2017.

ProWOOD – vinnare av prestigefullt pris

Företagsforskarskolan ProWood har tilldelats Schweighofer Innovation Prize vid en ceromoni i Wien 20 juni. ProWOOD finansieras av Träprogrammet inom ramen för Smålands trästrategi för 2014-2020 där regionförbundet är en av medfinansiärerna.

Prognos för arbetsmarknaden 2017-2018

Efterfrågan på arbetskraft väntas stiga de närmaste åren. Ökad sysselsättning bland nyanlända och matchningen mellan arbetsgivarnas behov och de arbetssökandes kompetens blir den stora utmaningen för länet. Det visar Arbetsförmedlingens färska prognos.

Regiondagar 2017 - avisering

Regiondagar 2017: Inbjudan och program ute nu!

Den 18-19 oktober hålls den 8:e upplagan av Regiondagarna. Denna gång på Rock City i Hultsfred. Inbjudan med program och anmälningsformulär hittar du via länken. Varmt välkommen!

Smaken av östra Småland och Öland

Länsstyrelsen har sammanställt en rapport över Kalmar läns speciella karaktär ur kulinarisk synpunkt – en terroiratlas.

Öland, Glasriket och Astrid Lindgrens värld toppar ny studie över länets besöksmål

Den 1 juni presenterades en färsk undersökning av besöksmålen i Kalmar län. Den visar att Öland, Kalmar och Borgholm är de mest kända platserna och att Glasriket är det mest besökta turistmålet.

Internationellt partnerskap för gemensamma insatser mot vattenbristen

Inom det internationella nätverket Euroregion Baltic träffade regionförbundet i förra veckan polska och danska kollegor för att diskutera ömsesidiga utmaningar kring vattenbristen.

Tolv South Baltic-projekt, varav tre med anknytning till Kalmar län, får dela på 17,3 miljoner Euro

I Binz, Tyskland, hölls den 16-17 maj beslutsmöte för tredje ansökningsomgången i programmet South Baltic. Nio av de tolv projekten involverar sammanlagt 17 svenska projektpartners.

Pengar från Kulturrådet ska främja läsning under skollovet

Regionbiblioteket har fått 350 000 kr från Statens kulturråd att fördela på länets kommunbibliotek.

350 000 kr från regionförbundet till projektet Talangcoach sista etapp

Enligt ett tidigare beslut går regionförbundet in med 350 000 kr i medfinansiering av projektet Talangcoach sista år 2017.

Månadens företag – Alpacha

Alpacha AB är denna månads företag i vår serie om företag i länet som sökt, och fått företagsstöd från regionförbundet. Företaget erbjuder skräddarsydda lösningar för företag, online och offline.

Månadens företag – Aditor

Aditor AB är företag nummer två i vår serie om företag i länet som sökt, och fått företagsstöd från regionförbundet. Aditor är ett IT-företag med stor verksamhetsbredd.

Ölands världsarv i stort internationellt projekt

Men att finnas på UNESCOs världsarvslista innebär inte per automatik att besökare och turister strömmar till.

Europaforum i Jönköping

Europaforum: Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt Europa

Det europeiska samarbetet står inför ändrade förutsättningar, vilket ger både möjligheter och utmaningar. Vart är EU på väg och vad innebär det för kommuner och regioner? Gör plats i kalendern för Europaforum den 12 maj i Jönköping.

Riksdagsseminarium om hur södra Sverige kan knytas samman och stärkas

Den 27 april arrangerade riksdagsledamöterna Anders Åkesson (C) och Rikard Larsson (S) ett seminarium i riksdagen där Regionsamverkan Sydsverige presenterade sina gemensamma prioriteringar när det gäller infrastrukturen.

Sydsverige enat om prioriteringar i infrastrukturen

Genom viljeyttringen "Sydsvenska prioriteringar" står länen/regionerna Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland enade om vilka sydsvenska infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer.

54 procent av hushållen i Kalmar län har nu tillgång till snabbt bredband

2016 hade 54 procent av hushållen i Kalmar län tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s, vilket är en ökning med 6,4 procentenheter sedan 2015. Snittet för riket är 66 procent. Det visar PTS kartläggning för 2016, som släpps idag.

Bättre vattenkvalitet

Projekt för bättre vattenkvalitet

Miljösamverkan Sydost startar tre nya projekt som handlar om tillsyn av vattenskyddsområden, dagvatten och enskilda avlopp. Målet är att skydda vårt dricksvatten och förbättra ytvattnets kvaliet. Läs mer på Miljösamverkan Sydost webbplats.

Inbjudan till dialogmöten om länets regionala utvecklingsstrategi flyttas till i höst

Möten med näringsliv, kommuner och ideella org. flyttas från tidigare annonserade möten (3 och 4 april i Vimmerby och Kalmar) är flyttade till i höst. Nya datum ej klara. Sedan tidigare pågår möten med kommunernas politiker. Datum för dessa via länken.

"Fler YH-utbildningar behövs i Kalmar län"

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade nyligen nya YH-utbildningar. Fördelningen ges underbetyg av Regionförbundet i Kalmar län som nu efterlyser fler utbildningsplatser till länet.

Vi söker en IT-strateg

Rollen som IT-strateg innebär att stödja och driva såväl regionförbundets som andra aktörers insatser inom ramen för länets regionala digitala agenda.

Akko Karlsson vald till ordförande i Euroregion Baltic

Under måndagen valdes regionförbundets vice ordförande Akko Karlsson till ordförande för den politiska samarbetsorganisationen Euroregion Baltic, ERB.

Föreläsning med en av världens ledande forskare inom elevers motivation

Regionförbundet och Mönsterås kommun bjuder in till föreläsning med Carol Dweck, Stanford University. Föreläsningen hålls i KalmarSalen den 17 augusti. Sista dag för anmälan är 19 maj.

1,8 miljoner i fortsatt stöd till Fryshuset

5,7 miljoner i forsatt stöd till Smart Housing Småland

Nu startar andra omgången av Företagsforskarskolan ProWOOD

Sex doktorander deltar i ProWOOD tillsammans med lika många företag. På bilden är även ProWOODs programdirektör Kristina Säfsten/JU med (längst till vänster) samt handledaransvarig Jimmy Johannson/Lnu (längst till höger). ProWOOD är ett samarbete mella...

Konferens om framtidens landsbygd

Landsbygdsnätverket och Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder den 8 februari in till en videosänd konferens om framtidens landsbygd. Huvudfokus för träffen är landsbygdskommitténs förslag. Johan Persson (ordförande) presenterar slutbetänkandet.

Vi söker en beteendevetare för utveckling av samhällsorientering för nyanlända

Du kommer att arbeta med den regionala samhällsorienteringen som Regionförbundet i Kalmar län bedriver ihop med länets kommuner.