Nyheter

 • Inbjudan till samråd om regional transportplan för Kalmar län 2018-2029

  Välkommen att lämna synpunkter på den Regionala transportplanen för Kalmar län. Remisstiden pågår fram till den 16 oktober 2017.

 • ProWOOD – vinnare av prestigefullt pris

  Företagsforskarskolan ProWood har tilldelats Schweighofer Innovation Prize vid en ceromoni i Wien 20 juni. ProWOOD finansieras av Träprogrammet inom ramen för Smålands trästrategi för 2014-2020 där regionförbundet är en av medfinansiärerna.

 • Prognos för arbetsmarknaden 2017-2018

  Efterfrågan på arbetskraft väntas stiga de närmaste åren. Ökad sysselsättning bland nyanlända och matchningen mellan arbetsgivarnas behov och de arbetssökandes kompetens blir den stora utmaningen för länet. Det visar Arbetsförmedlingens färska prognos.

 • Smaken av östra Småland och Öland

  Länsstyrelsen har sammanställt en rapport över Kalmar läns speciella karaktär ur kulinarisk synpunkt – en terroiratlas.

 • Regiondagar 2017 - avisering

  Regiondagar 2017, Hultsfred 18-19 oktober

  Det blir den 8:e upplagan av den populära konferensen, i år med diskussioner om länets utveckling med avstamp i den nya utvecklingsstrategin för länet. Dag 2 ägnar vi helt åt bostadsbyggande och träindustrin. Inbjudan med program presenteras inom kort.

Nyhetsarkiv