Officiell anslagstavla

Anslag kallelse

Styrelsen

Mötesdatum: 8 februari 2018
Länk till kallelse

Anslag om justerade protokoll

Styrelsen

Mötesdatum:
Anslås:
Tas ner:
Länk till protokoll

Arbetsutskottet

Mötesdatum: 18-19 januari 2018
Anslås: 2 februari 2018
Tas ner: 26 februari 2018
Länk till protokoll

 

Primärkommunala nämnen

Mötesdatum: 31 januari 2018
Anslås: 13 februari 2018
Tas ner: 7 mars 2018

Länk till protokoll

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.